Valná hromada v Dolních Střežanech

ČESKÝ DŮM BUDE MÍT LETOS I FASÁDU
Česká beseda Dolní Střežany patří se svými 143 členy mezi menší krajanské spolky, ale její dvě sekce vyvíjejí bohatou činnost, bylo řečeno na valné hromadě, která se v místním Českém domě konala 7. června 2019.

Četné hosty vítala předsedkyně Jiřinka Machová. Zprávu o činnosti podala tajemnice Ankica Nechvátalová. „Kromě pravidelných akcí a vystoupení v programech Svazu Čechů a u přátelských besed, hodně jsme pracovali na úpravě našeho Domu. Máme za sebou úpravu střechy nad kuchyní a jevištěm,“ řekla A. Nechvátalová a dodala, že letos pokračuje rekonstrukce střechy, a v plánu je také obnova fasády.
V Besedě jsou zvlášť pyšní na zájezd do České republiky, který uskutečnili spolu s krajanskými spolky z Dežanovce a Holubňáku za pomoci poslance Vladimíra Bílka a županské menšinové Rady vedené Damirem Malinou. Zájezd do Čech dala Beseda znovu do plánu na příští rok. Podle zprávy pokladní Zdenky Šenholdové, měla Beseda vloni k dispozici necelých 62 tisíce kun, a na příští rok plánuje příjmy ve výši 78 tisíců.
„Zde se vždycky cítím jako doma, protože ve Střežanech máme i svou školu a jsem ráda, že školu zachováváme,“ řekla místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková, která je zároveň i ředitelkou daruvarské české základní školy. „Vidím, že děti máte, a to znamená, že škola má budoucnost. Když má budoucnost škola, budoucnost má i Beseda,“ dodala M. Válková a vyjádřila přesvědčení, že se letos podaří uskutečnit projekt energetické obnovy školy v rámci županského programu úpravy škol.
Valnou hromadu pozdravili i předsedové krajanských spolků z Holubňáku, Prekopakry a Dežanovce a představitelé obecních Rad srbské a české menšiny. Předseda županské menšinové Rady Damir Malina pozdravil i jménem poslance Vladimíra Bílka, který se omluvil, protože byl na jiném krajanském programu, ale proto poslal zprávu, kterou ve střežanské Besedě přijali s velkou radostí – že fasáda na Českém domě letos bude.
Po projevech hostů následoval poslední bod valné hromady – kulturně umělecký program. Zahájila ho domácí skupina Střežaňačky za doprovodu Zdenka Fily na harmonice. Dále vystoupil pěvecký sbor Končeňačky, který na syntezátoru doprovázel Miroslav Klígl, smíšená pěvecká skupina České besedy Prekopakra za doprovodu Jadranky Radonićové Sirovicové na klávesách, a pěvecká skupina z Horního Daruvaru, za doprovodu M. Klígla na syntezátoru. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 69 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 49 2019

V Jednotě číslo 49, která vychází 14. prosince 2019, čtěte:
- Valná hromada Svazu Čechů schválila nové stanovy a založila České kulturní centrum
- Česká beseda Končenice na valné hromadě schválila plány na příští rok
- V Horním Daruvaru se konalo setkání hudebních skupin menšin Bjelovarsko-bilogorského županství
- Draní peří – tradiční akce České besedy Hrubečné Pole
- Besedy a školy uvítaly Mikuláše
- Praktické stáže českých studentů v daruvarské škole
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi