Seminář Média a národnostní menšiny

V ORGANIZACI TĚLES NA OCHRANU MENŠINOVÝCH PRÁV
Rada pro národnostní menšiny RCH a Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin Vlády RCH uspořádaly pro příslušníky národnostních menšin 5. června 2019 v Opatiji desátý seminář o zastoupení menšin ve veřejných sdělovacích prostředcích a dalších aktuálních tématech. Zúčastnili se ho i menšinoví poslanci, poprvé se dostavil také ředitel veřejnoprávní rádio-televize HRT.

Účastníky a hosty semináře pozdravili pořadatelé – předseda Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksandar Tolnauer a ředitel vládního Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Alen Tahiri. Ten úvodem konstatoval, že se v Chorvatsku práva menšin i ohledně médií sice respektují, ale se například nevysílají relace v menšinových jazycích. Zejména v poslední době se zase ozývají nenávistné projevy vůči menšinám, např. na sociálních sítích. A. Tolnauer konstatoval, že se sice o něco zvětšil prostor, který HRT věnovala menšinám, ale redakce menšinových pořadů nemá dostatek sil, aby menšiny byly zastoupeny ještě lépe. Připomněl několik incidentů během posledního roku – od tabule v Jasenovci k aktuální situaci v Mezimuří a dotkl se zodpovědnosti redaktorů za způsob, jakým jsou menšiny představeny v médiích. Postěžoval si, že média málo konzultují právě organizace, které se menšinami zabývají.
Poslanec Milorad Pupovac uvedl, že je „afirmačních projevů o menšinách“ od vstupu do Evropské unie stále méně, zato pravice v médiích dostává větší prostor. Chybí reálný výzkum o tom, jaký je skutečný stav médií ve státě. Také on zmínil projevy nenávisti na internetových fórech a sítích. V posledních několika letech dochází také k revizionizmu dějin, což je pro menšiny nebezpečné. Navrhl posílit redakci HRT a udělat výzkum reálné médijní situace. Poslanec Robert Jankovics uvedl, že maďarská menšina si po dvaceti letech zoufání nedávno zřídila vlastní informační středisko a televizní kanál pro příslušníky maďarské národnosti. Všichni měli pochvalná slova pro redakci Prizma. Ředitel HRT Kazimir Babić promluvil o povinnostech této instituce vůči menšinám. Zlepšit mediání zastoupení menšin by podle něj bylo možné posílením redakce a více sledovat menšiny v regionálních pořadech. Mládež se více zaměřuje na internetové platformy, proto by se právě na nich (HRT) mělo uveřejňovat více obsáhlejších informací. Osobně neschvaluje občasné incidenty. Zajímavé výklady měli také profesoři Siniša Tatalović a Gordana Vilovićová z Fakulty politických věd, Antonija Petričušićová z právnické fakulty a Sead Alić z Univerzity Sever. Užitečné informace a nástin stavu informování pro menšiny a o menšinách přinesli Nikola Baketa z programového výboru HRT a Željka Mandićová z pořadu Multikultura, která představila i úkoly a cíle pořadů Prizma a Menšinová mozaika.
Po obsáhlém a dlouhém jednání A. Tolnauer navrhl závěry, které budou adresovány na Vládu RCH a redaktory HRT. Uvedou, že jsou menšiny nespokojené s nedostatečným zastoupením v rozhlasových a televizních pořadech. Upozorní na nutnost potírání nenávistných projevů, předsudků a stereotypů v médiích, na rozvíjení tolerance a senzibility na případy diskriminace a porušování ústavních a zákonných práv menšin. Tyto otázky se budou projednávat i s programovou radou veřejnoprávní televize. Je velkou věcí, že se na tuto poradu dostavil i její nejvyšší představitel – generální ředitel. Text a foto Ž. Podsedník

Read 106 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2020

V Jednotě číslo 27, která vychází 3. července 2020, čtěte:
- Jednota oslavila narozeniny
- Den české kultury a otevřených dveří v Kaptole
- Valné hromady českých besed Sisak a Slavonský Brod
- Dílna Tvořivost nás spojuje v Horním Daruvaru
- Malované lahve Blaženy Veselé
- V Čechách v roce 1945 působila jugoslávská partyzánská brigáda Maršál Tito
- Opustili nás Bohumil Kalenský a Jiřinka Šolcová
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi