Záhřebský Zrinjevac žil menšinovými zvyky

KRÁSA HUDBY, KROJŮ, TANCŮ I RŮZNÝCH DOBROT
Den národnostních menšin města Záhřebu, který letos proběhl 17. června 2019 na náměstí Nikoly Šubiće Zrinského, byl příležitostí, aby příslušníci menšin mohli svým spoluobčanům z řad většinového národa předvést to nejlepší a pro ně nejcharakterističtější.

Tuto slavnost každoročně pořádá Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu ve spolupráci s Turistickým sdružením Záhřebu. Jak se dočítáme z článku uveřejněného na portálu nacionalnemanjine.hr dostavila se na ni celá řada hostů. r

MENŠINY PÍSNÍ A TANCEM OBSADILY ZRINJEVAC
Ústředním záhřebským parkem Zrinjevac se rozléhala hudba Dechového orchestru ZET, která ohlašovala oslavu Dne národnostních menšin Záhřebu. V chorvatském hlavním městě žijí příslušníci osmnácti národnostních menšin: albánské, rakouské, bosňácké, bulharské, černohorské, české, maďarské, makedonské, německé, polské, romské, slovenské, slovinské, srbské, rusínské, ruské, italské, ukrajinské a židovské. Oslava jejich Dne se letos konala už podeváté.
V programu letos vystoupilo osm národnostních menšin, které představily tradiční zvyky, kroje, folklorní a hudební tvorbu a vydavatelství. Ale i všechny ostatní menšiny měly svůj stánek, na němž představovaly svou národní kuchyni a vydavatelství. K hostům, příslušníkům národnostních menšin a jejich představitelům, promluvili předseda Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu Dušan Mišković, předseda Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksandar Tolnauer a záhřebský primátor Milan Bandić.
„Jako i v předchozích letech, v tomto krásném ovzduší oslavíme Den národnostních menšin města Záhřebu. Menšiny činí 5,26 procenta z celkového počtu obyvatel Záhřebu. Svým přispíváním významně ovlivnily dějiny Chorvatska i Záhřebu, a tuto skutečnost si musíme připomínat i dnes. Cílem naších činností je zviditelnit naše zvyky, kroje, kulturu, vydavatelství... Doufám, že vám Den národnostních menšin města Záhřebu Zrinjevac 2019 utkví v pěkné vzpomínce a proto jste vítáni na této oslavě i v příštím roce,“ uvedl Mišković. Poděkoval primátorovi Bandićovi za velkou podporu, kterou menšinám poskytuje.
Předseda Rady Tolnauer mezi jiným uvedl: „Co národnostní menšiny znamenají pro Záhřeb, a co znamená Záhřeb pro národnostní menšiny? My, příslušníci menšin čerpáme svou národnostní identitu ze dvou kořenů – příslušnosti k národnostní menšině a chorvatského státního občanství. Kdekoli se v Záhřebu ohlédnete, všude je znát stopy působení příslušníků národnostních menšin. Někteří se sice pokoušejí menšiny ignorovat, ale tolerance k rozlišnosti je dnes charakteristikou Evropy i Záhřebu, a o tom rozhoduje většina. Co nejupřímněji děkuji městu Záhřebu a primátorovi Bandićovi za podporu.“
Primátor Bandić i tentokrát zdůraznil to, co často zmiňuje, a sice že je Záhřeb mnohonárodnostní město, čímž je ostatním městům příkladem. Primátora doprovázel jeho tým pro záležitosti menšin – přednosta Služby pro národnostní menšiny města Záhřebu Andrija Petrović a pomocnice přednosty pro propagaci lidských práv, civilní společnost a národnostní menšiny města Záhřebu Ljiljana Klašnjaová.
Program moderovala KarmelaVukovová Colićová. Po projevech ohlásila módní přehlídku národních krojů: černohorského, rakouského, bosňáckého, albánského, bulharského, maďarského, makedonského, slovinského, srbského, romského, českého, ruského, polského, ukrajinského, rusínského a slovenského. Příslušníci menšin vypadali nádherně ve svých krojích, hrdě je předváděli publiku, které si užívalo v hudbě a tanci.
Na jevišti nejdříve vystoupil sbor Montenegro Spolku Černohorců a přátel Černé Hory za doprovodu harmoniky. Bosňácký spolek Sevdah zatančil Bosansko posijelo. Sbor Srbského kulturního spolku Prosvjeta zazpíval dokonce sedm písní. K veselé náladě přispěl makedonský pěvecký sbor Momi biserni. Zazpívala italská pěvecká skupina Al Libitum z obce Brtonigla. Záhřebské Čechy představila folklorní skupina Jetelíček České besedy Záhřeb s tanci Hačó, Ten, kdo má ženušku, Dívčí a Šenkýř. Rusínskou menšinu zastupovaly dokonce tři spolky – Osif Kostelnik z Vukovaru, Joakim Govija z obce Mikluševci a Joakim Hardi z Petrovců. Němci uvedli multimediální program, v němž Jasminka Petra Petterová recitovala za doprovodu hudební skupiny Royal 70, vokálně-instrumentální skupina Josefa Attily These zpívala Nostalgii a legenda rock’n’rollu Walter Neugebauer, známý v Německu i Chorvatsku, zazpíval za doprovodu své kapely Cadillac.
Účinkující oslavy a početní návštěvníci, mezi nimiž byla řada zvědavých turistů, mohli během trvání hudebně-tanečního programu ochutnávat speciality menšinových kuchyní, od maďarského paprikáše, italské pizzy, polského sledě k bureku a velkému množství různých cukrovinek. Text a foto Slavica Šarovićová, nacionalnemanjine.hr, přel. žp, redakčně kráceno

Read 149 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2020

V Jednotě číslo 27, která vychází 3. července 2020, čtěte:
- Jednota oslavila narozeniny
- Den české kultury a otevřených dveří v Kaptole
- Valné hromady českých besed Sisak a Slavonský Brod
- Dílna Tvořivost nás spojuje v Horním Daruvaru
- Malované lahve Blaženy Veselé
- V Čechách v roce 1945 působila jugoslávská partyzánská brigáda Maršál Tito
- Opustili nás Bohumil Kalenský a Jiřinka Šolcová
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi