Studentky olomoucké univerzity praktické stáže zhodnotily kladně

Během posledních dvou měsíců uplynulého školního roku na českých školách v Daruvaru a v Končenicích praktické stáže odpracovaly dvě studentky olomoucké univerzity. Praktické stáže financuje program Erasmus+ a realizuje za podpory internacionalizačního projektu Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Pavla Richterková pobývala na prvním stupni v České základní škole J. Růžičky v Končenicích, pomáhala také v nakladatelství Jednota a Klára Skopalová chodila na výuku do České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru. Přinášíme jejich dojmy z pobytu na Daruvarsku. Připravila js

Nic lepšího mě nemohlo potkat
Moje dvouměsíční praktická stáž v Chorvatsku se hlavně odehrávala na České základní škole Josefa Růžičky v Končenicích. Když jsem se poprvé dozvěděla, že jedu na malotřídní školu, myslela jsem, že to nezvládnu, protože jsem městské dítě a vždy jsem chodila na praxi na městské školy. Po pár dnech strávených na škole jsem věděla, že to zvládnu a že nic lepšího mě nemohlo potkat.
Mým zaměřením je učitelství 1. stupně ZŠ a tak jsem nejvíce času trávila právě tam. Nicméně jsem si mohla vyzkoušet i učit na 2. stupni hudební výchovu. Byl to pro mě obrovský přínos, neboť hudba je mým velkým koníčkem.
Pan ředitel mi sestavil rozvrh tak, že 3 dny v týdnu jsem učila na 1. stupni, jeden den měla hudební výchovu na 2. stupni v českých odděleních a jeden den vypomáhala v redakci českých novin. To pro mě byla velká zkušenost, ale myslím, že jsem si zase zdokonalila i český jazyk. Bylo zajímavé sledovat, jak vlastně vznikají noviny a kolik lidí na jejich tvorbě pracuje. Díky všem, kteří se snaží udržet český jazyk a jeho tradice v této zemi.
Strávila jsem v Chorvatsku dny plné sluníčka i deště, ale také mám spoustu zážitků. Měla jsem možnosti podílet se na mnohých školních projektech. Vyjela jsem s dětmi na výlet i na školu v přírodě, kde jsem žáky naučila nějaké české hry a oni mě zase chorvatská slovíčka – jako např. fascikl nebo flomaster. Dále jsem měla možnost zde hostit dvě skupiny českých studentů. Byla to velmi příjemná setkání pro obě strany. Také jsem se podílela na přípravě besídky, což je pro učitelskou profesi velkým přínosem a pro žáky radostí. Všech těchto zkušeností si velmi vážím, bylo to obohacení pro moji budoucí práci.
Účastnila jsem se i společenského života. Ve volném čase jsem navštívila besídku daruvarské školy, dále také večer s operetou a klapský večer, dokonce i kulturní a přírodní památky. Dá se tedy říci, že jsem se snažila volný čas naplnit příjemnými akcemi, které souvisejí s mými zájmy.
Toho, že jsem vyjela na stáž, nikdy litovat nebudu, budu dosti dlouho vzpomínat na nové přátele, kolegy i žáky. Svědčí o tom skutečnost, že jsem odjížděla se slzami v očích.  Pavla Richterková

Daruvar byl mým domovem
O stáži v chorvatském Daruvaru jsem od svých kamarádek z pedagogické fakulty v Olomouci slyšela vždy jen samá pozitiva, proto když se ke mně dostala nabídka jet na stáž osobně, neváhala jsem. Přípravy na odjezd šly hladce, i celá komunikace se zdejšími pracovníky na daruvarské základní škole.
V prvním týdnu jsem se byla seznámit s chodem základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru, kde mi byla přiřazena 2. A s paní třídní učitelkou Romanou Rašetićovou. Celá třída mě uvítala a vzala mezi sebe, jako bych vůbec nebyla cizí. Velmi oceňuji vaše vztahy jak na škole, tak v celém Daruvaru. Máte neuvěřitelně krásné vztahy mezi sebou, dokážete si pomoct. Jste všichni do jednoho se srdcem na správném místě. Umím si představit, že bych tady dokázala žít, protože české tradice a zvyky, které dodržujete s chutí a ctí, mi celý Daruvar přeměnily na můj vlastní domov. Po celé dva měsíce, kdy jsem měla čest zde žít, jsem se setkala s mnoha vřelými lidmi, kteří mi vždy ochotně nabídli pomocnou ruku. Mezi takové osoby patří také paní ředitelka Marie Valková, které jsem za vše velmi vděčná.
Stáž v Daruvaru mi přinesla mnohé po profesní stránce, kdy jsem si sama na vlastní kůži mohla odučit děti, spolupracovat s nimi, být jim vzorem (snad dobrým). Poznala jsem, že ne vždy vše jde podle plánu a naučila se improvizovat, naslouchat dětem a jejich požadavkům a snad je vždy splnit. Co mi ale stáž přinesla nejvíce, jsou nová přátelství, objevená nová místa, nové zážitky, které zůstanou v mé paměti a srdci napořád. Doufám, že se sem jednoho dne vrátím, protože už teď vím, že Daruvar bude vždy jedno z nejkrásnějších míst, které jsem kdy navštívila! Klára Skopalová

Read 128 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi