S chorvatskou velvyslankyní v Praze

ČESKÁ REPUBLIKA I PRAHA JSOU MI BLÍZKÉ
Od února 2019 začala na chorvatském velvyslanectví pracovat nová velvyslankyně, Její Excelence Ljiljana Pancirovová. V druhé polovině února předala do rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana pověřovací listiny k výkonu své diplomatické mise. Oboustranné vztahy mezi Českou republikou a Chorvatskem jsou na velmi vysoké úrovni, k tomuto faktu velkou mírou přispívají i dobré diplomatické vztahy mezi oběma státy.

Dovolili jsme si chorvatskou velvyslankyni v České republice oslovit a položit jí pár otázek na začátku její diplomatické mise v České republice:
Vaše Excelence, v mezinárodní spolupráci a v diplomacii jste řadu let. Můžete ve stručnosti říci čtenářům Jednoty, českým krajanům v Chorvatsku, jak vedla Vaše cesta do funkce velvyslankyně Chorvatské republiky v České republice a proč jste si zvolila jako místo svého diplomatického působení právě Českou republiku?
Už počátky a pak celý můj dosavadní pracovní život souvisejí s mezinárodní spoluprací. Přes deset let jsem působila v oblasti vědy a techniky a vysokoškolského vzdělávání. Po vzniku chorvatského státu jsem navázala jako kariérní diplomatka v úřadu prezidenta republiky a na ministerstvu zahraničních věcí. Zvláštní zkušenosti jsem získala na velvyslanectvích v Nizozemsku a ve Finsku s akreditací i pro Estonsko, načež jsem byla jmenována generální konzulkou v maďarském Pětikostelí (Pécs). V mezidobí mezi mandáty jsem se zabývala zeměmi severní a západní Evropy, vzděláváním na Diplomatické akademii a tvorbou analytických materiálů či psaním proslovů. Mám za to, že veškeré tyto zkušenosti z mezinárodních vztahů tvoří dohromady dobrý základ pro funkci velvyslankyně. Česká republika je středoevropskou zemí, jejíž dějiny se s chorvatskými po staletí prolínají, obě země spolu sdílejí mnoho osobností veřejného a kulturního života, v bilaterálních vztazích nemají žádné otevřené otázky a úspěšně spolupracují v multilaterálním rámci. Je opravdu ctí a potěšením být chorvatskou velvyslankyní v Praze.
Můžete nastínit, jaké aktivity již proběhly s podporou chorvatské ambasády od Vašeho nástupu do funkce? Které zajímavé politické osobnosti z Chorvatska navštívili či letos ještě navštíví Českou republiku? A kdo naopak z České republiky navštívil Chorvatsko?
Své aktivní diplomatické působení v České republice jsem zahájila na konci února 2019. Při svých aktivitách jsem měla plnou podporu kolegyň a kolegů na velvyslanectví i představitelů českých úřadů, ministerstev a dalších institucí, takže i nejnáročnějších úkolů jsme se zhostili s velmi dobrými výsledky. Uspořádali jsme oficiální návštěvu chorvatské prezidentky v České republice, umožnili jsme prezentace chorvatské mládeže, představili jsme turistické potenciály měst Dubrovník, Poreč a Kaštela, vystoupili jsme na mezinárodních konferencích o kulturním dědictví a o digitalizaci v Praze, zorganizovali jsme návštěvy zástupců chorvatských krajů a parlamentu. Chorvatsko bylo svou turistickou nabídkou výborně zastoupeno na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a umělecky se představilo na Pražském Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2019, kde získalo jedno z ocenění. Konalo se společenské setkání u příležitosti udělení prestižní ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí předsedovi Chorvatsko-české společnosti a proběhly oslavy Dne chorvatské státnosti a Dne ozbrojených sil za účasti více než 250 hostů z řad českého politického, hospodářského a veřejného života. Vysocí čeští představitelé se v Chorvatsku zúčastnili řady mezinárodních setkání, pražský kardinál se v Chorvatsku podílel na oslavách Dne města Záhřebu. Naplánovanou sérii návštěv českých krajů a měst jsem zahájila Jihomoravským krajem a Chorvatským domem v Jevišovce, kde jsme se domluvili na dalších způsobech spolupráce. Co se týče běžných činností, navázali jsme kontakty a setkali se stovkou zástupců diplomatického sboru a politických, vzdělávacích a ekonomických subjektů České republiky. Myslím, že podobná dynamika dění za tak krátkou dobu stojí za pozornost.
Co nového se chystá pod záštitou Velvyslanectví Republiky Chorvatska v České republice v tomto roce, na co se můžeme těšit?
Čekají nás přípravy na nadcházející chorvatské předsednictví v Radě Evropské unie od ledna do konce června 2020. Bude zahrnovat dohody o sérii kulturních akcí, prezentací a propagaci Chorvatska. Budeme pokračovat v návštěvách dalších českých měst a krajů. Máme v úmyslu zorganizovat ekonomické fórum pro české podnikatele na Moravě.
Připravujete nějaké speciální akce v České republice k chorvatskému předsednictví Evropské unie na leden až červen 2020?
Chorvatské předsednictví Rady Evropské unie bude zahrnovat prezentaci politik a priorit, což bude provázeno řadou kulturních akcí a všeobecnou propagací Chorvatska.
Jakým směrem se bude ubírat spolupráce a podpora chorvatské menšiny v České republice?
Autochtonní chorvatská menšina, moravští Chorvaté, jsou soustředěni v oblasti jižní Moravy. Každoročně pořádají svou hlavní slavnost Kiritof, jíž se letos zúčastníme, tak jako každý rok. Naše podpora je celkově zaměřena na dostavbu Chorvatského domu v Jevišovce, který by se mohl stát kulturním a společenským střediskem. Podporujeme také jejich široké zviditelnění ve veřejnosti pořádáním přednášek a kulturních akcí. Rádi bychom zaktivovali činnost Česko-chorvatské společnosti působící v Domě národnostních menšin v Praze.
Na závěr mi dovolte ještě jednu osobnější otázku: Jak se Vám líbí Česká republika, především místo vašeho současného působení – Praha?
V České republice se mi dostalo vřelého a srdečného přijetí. Všem českým přátelům a partnerům za to děkuji a těším se na budoucí spolupráci. Prahu jsem kvůli náročným každodenním povinnostem dosud nestihla dostatečně poznat, ale snažím se to dělat plánovitě, kus po kuse. Praha je nádherné město s koncentrací kultury a života, což je viditelné v množství turistů, přes které se v centru musíte prodírat. Česká republika i Praha jsou mi blízké a než jsem nastoupila do funkce, hodně jsem toho o nich přečetla. Zdroje jsem našla ve výborných publikacích české komunity v Chorvatsku.
Paní velvyslankyně, děkuji Vám za Váš čas a za rozhovor, který jste věnovala čtenářům Jednoty. Přeji Vám a celému týmu Velvyslanectví Republiky Chorvatska v Praze hodně úspěchů ve Vaší náročné a zajímavé práci a úspěšnou diplomatickou misi v České republice!
Srdečně děkuji za rozhovor i za hezká přání. Chtěla bych poděkovat svým českým přátelům v Chorvatsku, kteří mi svými znalostmi a díly pomohli seznámit se, jak jen to šlo, s Českou republikou a s jejími vazbami na Chorvatsko. Chtěla bych zdůraznit, že jsem členkou Chorvatsko-české i Česko-chorvatské společnosti a těším se na budoucí společné projekty. Text Zuzana  Hubinková, foto Tomislav Hubinka

Read 301 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi