Na největší slavnosti Moravských Chorvatů

ČEŠI Z CHORVATSKA U CHORVATŮ NA MORAVĚ
Kiritof je největší slavnost Moravských Chorvatů. Koná se vždy na konci srpna nebo na začátku září v Jevišovce, koncepce je založena na tradičních hodech Moravských Chorvatů. Celou akci v tomto roce uspořádali Lenka a Jan Kopřivovi, vedoucí spolku Moravských Chorvatů.

Program začal mší svatou v kostele sv. Kunhuty, která se konala ve třech jazycích – češtině, němčině a chorvatštině. Poté se všichni vydali k památníku příchodu Chorvatů na Moravu. Letošní akce se zúčastnila i chorvatská velvyslankyně Ljiljana Pancirovová, která u památníku ve svém proslovu zdůraznila, jak důležitá je tato akce a působení chorvatské menšiny v Jevišovce: „Drazí naši Moravští Chorvaté, jste tou nejsevernější a nejstarší autochtonní chorvatskou menšinou. Kdysi dávno, počátkem 16. století, se vaši předkové vydali hledat novou vlast. Hledali útočiště před osmanskými nájezdy. Usadili se tady, na jihu překrásné Moravy. Ta jim v mnoha ohledech připomínala domov, který opustili. Přinesli s sebou své zvyky a tradice. Ukázali, že skrze usilovnou práci se lze stát váženým členem společnosti. Jazyk se předával ústním podáním uvnitř rodiny, čítával se z opotřebovaných modlitebních knížek. Vesnickými starosty bývali mladí lidé vedení myšlenkou rozvoje a citem pro zachování komunity. Obyvatelstvo narůstalo, žilo tu kolem tří tisíc Chorvatů. A pak chorvatské vsi smetly bouřlivé události 20. století. Po roce 1948 bylo zdejší obyvatelstvo odsunuto do 118 obcí střední a severní Moravy. Když padla železná opona, sotvakdo si ještě vůbec na naši chorvatskou menšinu pamatoval. A právě proto je každoroční setkávání vás všech na Kiritofu nadevše důležité. Je-li menšinová komunita vidět, je to i podstatný aspekt její existence.“
Odpolední částí slavnosti byl průvod s kozlem a kulturně-umělecký program. Kromě chorvatských souborů se programu zúčastnily i Národopisný soubor Pálava a dechová hudba Haná z Uničova. Den skončil tradičním jídlem, pitím a koštem vína. Probíhaly zde i různé hry a aktivity pro děti.

VIROVITIČTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Česká beseda Verovice se díky svým programům interkulturního dialogu a také díky spolupráci s chorvatským Kulturně-uměleckým spolkem Virovitica zúčastnila Kiritofu, Dne kultury Moravských Chorvatů v Jevišovce. Spolupráce České besedy Verovice s KUS Virovitica je intenzivní od začátku roku, kdy se do besední taneční skupiny zapojili dva tanečníci (kteří ve skupině chyběli). Česká beseda zprostředkovala chorvatskému spolku kontakty na Moravské Chorvaty a zvací dopis na Kiritof přispěl k získání části finančních prostředků na dopravu, které KUS obdržel od Ministerstva kultury Republiky Chorvatska a města Virovitica. Tím se oběma spolkům podařilo uspořádat zájezd do České republiky s cílem vystoupit na Kiritofu v Jevišovce. Pro oba spolky to byla výjimečná událost.
Česká beseda Verovice ve znamení stého výročí svého prvního založení ve Virovitici letos tančí salonní tanec Českou besedu, kterou tančili Češi ve Virovitici ve třicátých letech minulého století. Tanec se tančil s ostatními spoluobčany při hudebních programech, které pořádala beseda během působení hudebníka Jana Vlašimského.
KUS Virovitica přinesl splitskými a podravskými tanci Moravským Chorvatům vánek chorvatského folkloru, na bohoslužbě v kostele sv. Kunhuty zazpíval v chorvatštině píseň Krist na žalu. Hostování v Jevišovce byla příležitost setkat se s krajany, s Čechy a s Chorvaty, a s představiteli nejvyšších instancí obou států, kteří podporují projekty v zájmu menšin. Na rozhovory moc času nebylo, ale Virovitičtí se seznámili s chorvatskou velvyslankyní v České republice a navázali nové kontakty. Jako nejlepší způsob k seznámení s činností České besedy Verovice předali jako dárek Moravským Chorvatům monografii Jan Nepomuk Vlašimský autora Věnceslava Herouta a besední knihovnu doplnili nejen novými knihami o českých Chorvatech, ale i zajímavou knihou Petra Filipa Po Dunaji za Čechy do Rumunska, kterou českým besedám věnoval sám autor.
Zájezd do České republiky byl i poznávací. Matija Gosler, předseda KUS Virovitica, učitel dějepisu a turistický průvodce, provedl přítomné dějinami a seznámil s památkami Vídně a Bratislavy.

ZÁHŘEBŠTÍ TANEČNÍCI NA KIRITOFU
V rámci vzdělávacího zájezdu, který uspořádali Rada české menšiny města Záhřebu, členové Rady a České besedy Záhřeb zavítali 31. srpna 2019 do jihomoravské obce Jevišovka v České republice. Besední folklorní skupina Jetelíček se tam zúčastnila kulturního programu letošního Kiritofu. Za krásného slunečného dne, v příjemném slavnostním ovzduší, před plným hledištěm tanečníci Jetelíčku předvedli české tance a stylizovanou choreografii na známou chorvatskou píseň Vela Luka, přebásněnou do českého jazyka pod názvem Krásné je s tebou žít.
Příštího dne záhřebská výprava navštívila zámek Valtice a v odpoledních hodinách se vydala na cestu domů.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KONČENIC
Desítka dětí z České základní školy Josefa Růžičky z Končenic se v rámci společného projektu Erasmus+ se školou v Břeclavi během pobytu v České republice zavítala i do Jevišovky. Vystoupila v odpoledním kulturně-uměleckém programu a představila se několika chorvatskými a českými tanci.
Připravili A.-M. Štrumlová Tučková, Jasna Bergerová a Jiří Bahník, foto L. Dujmenovićová, škola Končenice a ČB Verovice

Read 109 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2020

V Jednotě číslo 32, která vychází 15. srpna 2020, čtěte:
- Přehled daruvarských Dožínek k 95. výročí největší krajanské kulturní akce
- Den české kultury Osijek – tradice, kterou nezastavila ani epidemie
- Pokračují práce na přístavbě české základní a mateřské školy
- Dny české kultury v Horním Daruvaru začaly promítáním filmu
- Reportáž o rijeckém přístavu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi