Valná hromada v Končenicích

HODNOTILI VYKONANOU PRÁCI
Konec roku je doba hodnocení vykonané práce v uplynulém období a plánování dalších akcí pro období následující. Proto nedělní podvečer 8. prosince 2019 využila Česká beseda Končenice k uspořádání valné hromady. Ze 403 členů, kteří v tomto roce zaplatili členský příspěvek, přítomných bylo 105.

Půl hodiny před zahájením vyhrávala dechovka a vítala všechny návštěvníky. Na začátku zasedání předsedkyně Besedy Alenka Vaněčková uvítala hosty: poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu a představitele Svazu Čechů v RCH Vladimíra Bílka, bjelovarsko-bilogorskou místožupanku Táňu Novotnou Golu-bićovou, starostu obce Končenice Zlatka Bakuniće a představitele Mysliveckého spolku, Sdružení důchodců, Dobrovolného hasičského spolku obce Končenice a představitelky České besedy Daruvarský Brestov. Následoval krátký kulturně-umělecký program, v kterém zatančily Růžičky, Končenická chasa a Manželské páry a zazpívaly Končeňačky.
V pracovní části nejdříve podala zprávu, a to o činnosti mateřské školy, ředitelka Gordana Tomášková. O čtyřiceti vystoupeních be-sedních skupin v roce 2019 informovala Kristina Kvapilová. Všechny byly velmi aktivní, jejich členové se zúčastnili seminářů a v České republice vystoupili třikrát. Příští víkend se chystají na další zájezd do Valašského Meziříčí. Vyčerpávající finanční zprávu za rok 2018 podal tajemník Besedy Jaromír Vrabec – zároveň se zmínil i o projektech České základní školy Josefa Růžičky, jejímž je ředitelem. Dozorčí výbor potvrdil správnost informací. Všechny zprávy byly schváleny jednomyslně.
Plán práce na rok 2020 přednesla Kristina Kvapilová. Beseda plá-nuje společně se školou v květnu uspořádat folklorní část Našeho jara. Kromě toho nevynechá tradiční akce: kulturní večírek na začátku roku, maškarní obchůzku, Končenické hody (druhý víkend v září) a posvícenskou – sousedskou zábavu. Zúčastní se všech akcí Svazu Čechů a podle možnosti přijme pozvání na vystoupení v Chorvatsku. Do České republiky se chystá nejméně jednou. Co se týče hospodářské činnosti, chtěla by vymalovat besední místnosti, dokoupit informatické vybavení a vybavení do kuchyně. Pro hudeb-níky a tanečníky opatří nové nástroje a kroje. Finanční plán na rok 2020 představil opět tajemník Jaromír Vrabec.
Po srdečných slovech a blahopřáních hostů předsedkyně Besedy Alenka Vaněčková poděkovala všem aktivním členům za jejich ochotnou práci a čas, který věnují Besedě. Poblahopřála také k blíží-cím se svátkům a pozvala všechny přítomné na občerstvení. Během večeře a po ní vyhrávala k pobavení malá kapela.  Text Kristina Kvapilová, foto úřad poslance a Olda Petržálek

FOTO na facebooku

Read 99 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi