Odborná porada pedagogických pracovníků české menšiny

S LÁSKOU K ŽÁKŮM A ÚCTOU K TRADICI
Odborná porada všech pedagogických pracovníků české menšiny v Chorvatsku se konala 17. ledna 2020 v odpoledních hodinách v Českém národním domě v Daruvaru. Plénum uspořádala školní rada Svazu Čechů, kterou vede Jitka Staňová Brdarová, poradkyně pro české školy a školy s výukou v češtině.

Na začátku setkání přivítala všechny přítomné, přednášející a hosty: Annu-Marii Štrumlovou Tučkovou – předsedkyni Svazu Čechů, Táňu Novotnou Golubićovou – místožupanku Bjelovarsko-bilogorského županství a Damira Malinu – předsedu české menšinové rady Bjelovarsko-bilogorského županství, kteří k přítomným promluvili povzbudivými slovy.
Mgr. Bohdana Pěva Šolcová ve své přednášce s ukázkami přiblížila lidové písně, hudbu a méně známé hudební nástroje v českých zemích. Zavedla nás do všech hudebních regionů České republiky a uvedla nejzajímavější poznatky jak o lidové písni, tak o hudbě a typických nástrojích. Po této dojemné přednášce přítomní minutou ticha vzdali čest památce kolegy učitele a muzikologa Alena Matuška, se kterým se někteří právě loučili na daruvarském hřbitově.
V další přednášce dr. sc. Dinka Čorkalová Biruškiová a Iva Kapovićová seznámily přítomné s výsledky výzkumného projektu Integrační procesy většiny a menšiny v etnicky smíšených společenstvích s důrazem na význam role mezietnických kontaktů, pocitem ohroženosti a sociálních norem. Výzkumný tým vedla právě dr. sc. Dinka Čorkalová Biruškiová, profesorka sociální psychologie na Filozofické fakultě Záhřeb u čtyř menšin, které májí výuku modelem A. Zahrnoval českou menšinu na Daruvarsku, maďarskou v Baranji, srbskou ve Vukovaru a italskou v Istrii a zároveň zaznámenával a srovnával výsledky u většinového obyvatelstva na těchto územích. Výzkum sledoval žáky, rodiče a ředitele škol v několika vlnách během čtyř posledních let. Výsledky výzkumů dokládají, že je česká menšina na vysoké úrovni integrovanosti do většinové společnosti a prostředí Daruvarska si velmi váží multikulturality. Na závěr uvedla, co z výzkumu vyplývá: Pro rodiče žáků českých škol je velice důležitá tradice, kdežto žáci v českých školách se chtějí co nejlépe naučit českému jazyku, což by mohl být jejich vzkaz pro pedagogické pracovníky na této poradě.
Po krátké přestávce Jitka Staňová Brdarová zdůraznila, že se počet žáků ve výuce češtiny už několik let nemění, připomněla i blížící se sčítání obyvatel. Bohatou foto prezentací připomněla všechny akce, které pořádá Svaz Čechů pro žáky a pro učitele. V minulém roce došlo k menším změnám v pořádání Našeho jara – divadelní a výtvarná část probíhaly spolu, s cílem, aby práce malých výtvarníků vidělo víc lidí, což se povedlo. Stejně tak se v jednom dni konalo taneční a literární Naše jaro a odevzdání uznání nejlepším žákům a vedoucím. V této praxi se bude pokračovat i letos. K významným novinkám minulého roku patří pořádání letní školy pro žáky pátých tříd a zájezd učitelů v důchodu do České republiky. Letos se navíc chystá ještě letní škola pro žáky středních škol a gymnázií, a to ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.
Marina Koláčková Novoselová se podělila o své zážitky z kurzu metodiky výuky českého jazyka v Praze. Učitelům češtiny a prvního stupně vřele doporučila tento způsob zdokonalování.  Zdůraznila, že je program plný nejen učení, ale i kulturního vyžití, příležitostí seznámit se s krajany ze světa a srovnávat situace, ve kterých žijeme.
V závěrečné přednášce Silvana Zemanová Orozovićová nastínila základy montessori pedagogie, mluvila o Marii Montessoriové a jak se zrodila tato jedinečná škola a v čem je jiná. Z vlastní zkušenosti uvedla, jak se stát montessori pedagogem a doporučila k používání jedinečné didaktické pomůcky.
Na setkání se poprvé představili učitelé a vychovatelé v českých školách Kristina Kvapilová, Jana Bartošová, Michaela Růžičková a Dominik Volf. Jitka Staňová Brdarová závěrem oslovila přítomné a zdůraznila, že si musíme zachovat jednoduchost, skromnost a úctu k tradici a jazyku, ale také se snažit být moderní, a především pěstovat lásku k žákům.   Text a foto J. Staňová

FOTO na facebooku

Read 17 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi