Jednání menšinového poslance s představiteli českého parlamentu a velvyslanectví

ZATÍM O KULTURNÍCH STŘEDISCÍCH A OCHRANĚ MENŠIN
Hned jak na začátku roku Chorvatsko převzalo předsednictví Radou Evropské unie, zintenzivnila i mezinárodní spolupráce poslance za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimíra Bílka. On se 20. ledna 2020 v Záhřebu setkal s představiteli českého parlamentu a velvyslanectví a jednal o několika velice důležitých otázkách týkajících se postavení české menšiny.

„Už loni jsme usoudili, že v letošním prvním pololetí bude intenzivní bilaterální a mezinárodní spolupráce, a to se opravdu i uskutečňuje. Moje první lednová schůze byla s panem velvyslancem Vladimírem Zavázalem, předsedou Výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ondřejem Benešíkem a tajemníkem výboru Filipem Fitznerem,“ řekl nám poslanec Bílek. „Jednalo se především o české menšině, o novém programu spolupráce mezi ministerstvy kultury České republiky a Republiky Chorvatska, kterým plánujeme upravit a vybavit menšinová kulturní střediska v Daruvaru a Jevišovce. Tento projekt je už na vysoké úrovni dohody dvou ministerstev, a do konce chorvatského předsednictví EU očekáváme podepsání smlouvy.“ Když se díváme na dlouhodobou mezinárodní politiku a bilaterální vztahy, na důležitosti nabývá otázka bilaterální dohody a ochrany práv národnostních menšin, která se připravuje na iniciativu Svazu Čechů a úřadu poslance. „Chorvatská část dohody je už téměř dokončená, vláda a ministerstvo zahraničí už daly zelenou, a věříme, že v únoru bude české straně odevzdán její exemplář dohody,“ říká poslanec Bílek a vysvětluje: „Chorvatsko má takovouto bilaterální dohodu s pěti zeměmi, zatímco Česká republika nemá žádnou, a proto ještě musíme přesvědčovat českou stranu o její důležitosti, jaký má význam pro českou menšinovou komunitu v Chorvatsku. S panem Ondřejem Benešíkem jsme domluvili, abychom na začátku února společně s představiteli Svazu Čechů zavítali do Prahy pravě na schůzi Výboru a několika jiných parlamentních těles a představili činnosti menšinové komunity a význam bilaterální smlouvy pro českou menšinu.“
Taková dohoda vzniká stejným postupem jako zákony, a při rozhodovaní důležitou úlohu a velkou váhu má mínění příslušných parlamentních výborů, proto má prezentace velký význam. „Před námi je namáhavá práce. Věřím, že ji společně úspěšně vykonáme. Dali jsme si na ni lhůtu příštích čtrnáct měsíců. Na tomto záhřebském jednání, kterého se zúčastnil i místopředseda Svazu Čechů, jsme jménem předsedkyně Svazu Anny-Marie Štrumlové Tučkové pozvali pana Ondřeje Benešíka do Daruvaru. Věřím, že se návštěva jeho a jeho spolupracovníků uskuteční během března nebo května a že se v přímém kontaktu s krajanskou komunitou přesvědčí, jak krajanská komunita žije, co se všechno učí v našich mateřských a základních školách, a jaká práce se vykonává v Jednotě, Svazu a krajanských spolcích. Chtěli bychom mu ukázat nejen to, že česká komunita žije, že je silná a pilná, ale také, že je výborným velvyslancem České republiky v Chorvatsku.“ Zaznamenal M. Pejić, foto úřad poslance

Read 146 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2020

V Jednotě číslo 32, která vychází 15. srpna 2020, čtěte:
- Přehled daruvarských Dožínek k 95. výročí největší krajanské kulturní akce
- Den české kultury Osijek – tradice, kterou nezastavila ani epidemie
- Pokračují práce na přístavbě české základní a mateřské školy
- Dny české kultury v Horním Daruvaru začaly promítáním filmu
- Reportáž o rijeckém přístavu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi