Valná hromada spolku v Bjeliševci

KAŽDÝ TŘETÍ DEN ZKOUŠKA NEBO VYSTOUPENÍ
„Máme za sebou velice úspěšný rok, v němž všechny naše skupi-ny měly dohromady třiatřicet vystoupení a vykonali jsme velkou práci na úpravě místního domu, který používáme,“ shrnula předsed-kyně spolku Alenka Hrušková na valné hromadě, která se konala 7. března 2020.

Když k počtu vystoupení přidáme dvanáct zkoušek všech spolko-vých sekcí, znamená to, že jsme během roku každý třetí den buď zkoušeli, nebo vystupovali. Jde o pozoruhodnou činnost, ke které krajanům poblahopřáli početní hosté. Loni Besedě přibyla další sekce – divadelní skupina, která sice vystoupila jen dvakrát, ale ukázala se třeba na přehlídce krajanských ochotníků v Lipovci.
„Zároveň, bohužel, přestala pracovat taneční skupina, protože nemáme děti ani mládež,“ řekla předsedkyně A. Hrušková, která podala zprávu o loňské činnosti Besedy. Kromě velkého počtu vy-stoupení členové spolku pracovali na úpravě domu, do kterého bylo investováno sedmdesát tisíc kun grantu z Úřadu pro lidská práva. „Udělali jsme nový vchod se stříškou, osvětlení na jevišti, do kuchy-ně koupili ledničku,“ řekla předsedkyně. Díky donaci na obnovu Domu příjmy spolku obnášely rekordních 126 tisíc kun. Letos Bese-da plánuje také velký počet zajímavých akcí. V květnu oslaví dvacá-té výročí svého znovuzaložení, uspořádá tradiční akce jako jsou Bjeliševec v srdci nebo vánoční koncert, zúčastní se přehlídek diva-delních a pěveckých skupin Svazu Čechů a samozřejmě Dožínek, zapojí se do kulturně-uměleckých programů, které pořádá město Kutjevo a Požežsko-slavonské županství. Pojede i do Bosny, do Pri-jedoru, kde se už tradičně účastní Dnů české kultury. Jejího úsilí si všímají jak město, tak županství a finančně podporují jeho činnost, sdělili místostarosta Ivica Malnar a místožupan Vedran Neferović, kteří pozdravili přítomné a uvedli, že Besedě budou pomáhat také v budoucnu. Díky místní podpoře Beseda pokračuje s úpravou domu a letos má naplánovaný zájezd do České republiky. „Na vaši činnost jsme hrdí a jsme rádi, že vás máme,“ řekla jménem Svazu Čechů místopředsedkyně Svazu Marie Válková. Za skvělou spolupráci po-děkovaly i Matice slovenská z Jakšiće, České besedy z Prekopakry, Kaptola a Lipovlan a řada místních kulturních spolků a občanských sdružení.
Oficiální část valné hromady skončila kulturně-uměleckým pro-gramem, v němž se představily tři pěvecké skupiny – smíšená a muž-ská skupina hostitelské Besedy a smíšená pěvecká skupina Besedy sousedního Kaptola. Všechny tři skupiny doprovázel na harmoniku Goran Hruška. Mezi vystoupením dvou Besed několik svých veršů přečetla požežská básnířka, rodačka z Bjeliševce Míra Šulcová.
Skvělá nálada a pobavení v místním domě trvala ještě dlouho. Hned po večeři se Goran Hruška chopil harmoniky, přidali se i další hudebníci, odsunulo se několik řad stolů a vytvořilo velké taneční podium, které bylo za chvíli zcela zaplněno domácími a hosty. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 9 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi