Dálková výuka českého jazyka, kultury a předmětů v českém jazyce

VELKÁ VÝZVA PRO ŽÁKY, UČITELE I RODIČE
Už čtvrtý týden učitelé v Chorvatsku pracují v opravdu neobvyklých podmínkách, učí děti bez přímého kontaktu. I v této nelehké době učitelé české menšiny dokáží vyučovat český jazyk, český jazyk a kulturu a předměty v českém jazyce dálkově přes elektronická média.

Žáci sledují vyučování v chorvatské státní televizi. Od učitelů dostávají pokyny přes elektronické kanály. Tyto pokyny jsou v českém jazyce a sledují výuku v učebnicích, které jsou většinou přeložené do češtiny. Používají také digitální materiály k učebnicím, které jsou ovšem chorvatské. Výuka českého jazyka a českého jazyka a kultury probíhá nepřetržitě, ale dálkově.
Všichni učitelé se shodují, že největší potíž v celé teto dálkové výuce je to, že nemůžeme komunikovat s dětmi, zejména, když se jim má přiblížit nová látka.
Jak v této situaci učí prvňáky napsala Silvana Zemanová Orozovićová z Končenic:
Používám především to, co děti mají doma. Zadávám úkoly ze slabikáře, čítanky, cvičebnice, protože si myslím, že nesmíme zapomenout na psaní a čtení. Prvňáci doposud zvládli metodiku zpracování písmen, tak vědí, jak sami pokračovat doma a není to tak náročné, když musí sami dělat úkoly, i když u prvňáků musíme počítat s velikou pomocí rodičů. Pro začáteční čtení jsou výborné stránky www.vcelka.cz, které doporučila paní učitelka Bláhová. Online mi nejvíce pomáhají webové stránky jako jsou Školákov na skolakov.eu a ucenionline.com, a potom stránky od pana Novotného, www.ucebnice-online.cz a www.matyskova-matematika.cz, které nám laskavě poskytl. Používám i Wordwall kvízy, které mají děti rádi. Také používáme Matific, matematické hry, které je velmi baví.
Výuku v nižších třídách v modelu A nám přiblížila Elenka Podsedníková z Končenic:
Ve výuce využívám různé internetové stránky, na kterých si děti mohou procvičit učivo online: procvicovani-uciva.webnode.cz, cviceni.cz, skolakov.eu, vesela-chaloupka.cz, rysava.websnadno.cz, a také učebnice a čítanky, které mají děti doma. K tomu jim vytvořím lístek, a ony mi ho vyřešený vyfotí a pošlou zpátky přes Viber. Zkoumám a učím se pracovat i v nových aplikacích, kterých je hodně, například padlet.com, Wordwall, liveworksheets.hr, Zoom. Jsem ráda, když se děti hlásí včas a dodají svoje úkoly. Vybízím je, aby hodně malovaly, kreslily a fotografovaly. Nikdo to nemá jednoduché. Doufám, že z toho vyjdeme všichni zdrávi, a všechno ostatní se ještě doučíme.
Výuku českého jazyka ve vyšších třídách zhodnotila Kristina Kvapilová z Končenic:
Virtuální výuka není vůbec jednoduchá. Ještě, než jsme s ní začali, když jsme děti informovali o tom, že se budou učit online, měli spoustu obav: „A co když nebudeme rozumět látce, jak nám to učitelka vysvětlí? Jak to bude s hodnocením?“ Aplikace Teams a Carnetův e-mail bohužel nejsou dokonalé a občas nefungují ani žákům, ani učitelům. Nejhorší na tom je ale to, že nejsou všichni žáci informačně gramotní a k tomu nemá každý dobré připojení k internetu. Toto jsou jen základní překážky pro normální průběh online učení.
Když na hodině vysvětluji žákům látku, hned podle výrazů jejich obličejů vidím, zda pochopili nebo ne. Pokud ne, vysvětlím znovu, přidám další a další příklady, dokud neporozumí všichni. Ve virtuální třídě se můžu upsat k smrti, a některým to pořád jasné není. Hodně času zabírá i kontrola úkolů. Nemůžu mít před sebou žákův sešit a přímo v něm opravit chyby. Namísto toho se dívám na fotky (různé kvality), které mi posílají do Teamsu, mailem nebo přes Viber. Je to velmi náročné na čas.
Ve výuce jazyka mi pomáhají různé české stránky, kde se dá procvičovat psaní koncovek podstatných jmen, správných tvarů sloves a jiných gramatických a pravopisných jevů. Některé jsou doopravdy skvělé, protože nejen opraví úkol, ale poskytnou i vysvětlení, proč něco není správně. Například www.umimecesky.cz, www.mojecestina.cz nebo i webové stránky českých škol. Velmi by nám pomohlo, kdyby nám Česká televize umožnila sledovat jejich pořady. Vím, že je tento nedostatek už dávno známý, ale teprve v této situaci jsem si uvědomila, jak hodně obsahu není dostupné na našem území, a nám by ve výuce pomohlo.
Souhlasila s ní Jitka Staňová Brdarová z Daruvaru:
Dost také pomáhá, že výuka i v České republice probíhá na dálku v televizi. Nahrávky zůstávají na stránkách YouTube a můžeme je poslat i našim žákům. Výborné jsou také stránky českého televizního programu pro děti Déčka www.decko.cz plné her, kvízů i edukačních pořadů.  
Uvědomuji si, že v Daruvaru někteří moji žáci neuslyší češtinu během výuky na dálku. Snažím se jim do výuky dát co nejvíc odkazů na večerníčky a filmy. Přes filmy řeším povinnou domácí četbu, kterou mohou představit plakátem, komiksem, PowerPoint prezentací nebo jiným kreativním způsobem, který mohou poslat elektronicky.
Snažím se také, aby se doma nenudili, a tak přidávám i manuální úkoly, které vycházejí z textů, například udělat s tatínkem nebo dědečkem píšťalku, nakreslit si loutkové divadlo a zahrát jej sourozencům a podobně. Ukládám jim takové úkoly, o kterých předpokládám, že je zabaví, zažene dlouhou chvíli doma a že jim umožní krásný čas s rodinou.
Výuku předmětů v českém jazyce ve vyšších třídách českých škol a na gymnáziu nám za všechny učitele přiblížil Vladimír Ivić, učitel zeměpisu a dějepisu na ČZŠ Jana Amose Komenského v Daruvaru a daruvarském gymnáziu:
Zjistil jsem, že učitelé předmětové výuky nemají problémy s online výukou v češtině. Komunikace se studenty probíhá na online platformě Microsoft Teams v českém jazyce. Učitelé zasílají plány tabulí, úkoly a domácí úkoly s pokyny v češtině. Studentům učitelé zasílají YouTube materiály v češtině: Někteří učitelé také natáčejí své hodiny v češtině, aby svým žákům a studentům látku vysvětlili co nejdůkladněji. Všichni učitelé jsou většinu dne k dispozici svým studentům prostřednictvím sociálních sítí, e-pošty nebo mobilního telefonu, přičemž komunikace probíhá také v mateřském jazyce.
O výuce českého jazyka na Gymnáziu Daruvar a v základní škole v Daruvaru přemýšlí Tijana Trbojevićová:
Dálkové učení je nová výzva pro všechny. Život po nás chce, abychom se každý den něčemu novému naučili. Tak jsme se během tří týdnů naučili fungovat i v dálkovém učení.
Žačkám na Gymnáziu Daruvar podle týdenního rozvrhu posílám články z Jednoty, Epochy nebo Světa na dlani, od kterých jsem dostala schválení na sdílení obsahu časopisů. Také žačkám posílám odkazy na filmy z ČT. Na filmy se podívají, když na ně mají čas, protože dálkové učení vyžaduje mnohem víc času, úsilí a pracovní kázně, než je to během normálních životních podmínek. Filmy, na které se mají podívat, jsou natočeny na náměty stejnojmenných knih. Žačky na texty nebo filmy udělají krátkou prezentaci nebo napíšou krátké poznámky, o čem četly nebo na co se podívaly. Cílem výuky je, aby slyšely český jazyk nebo si přečetly něco ze současného života a také si zopakovaly pravopis. Délka textů ke čtení je nejvíce na 15 minut. Žačkám jsem doporučila online slovníky slovník-synonym.cz a ssjc.ujc.cas.cz, tj. Slovník spisovného jazyka českého.
Co se týká základní školy, jsou žáci, kteří dělají i úkoly navíc, např. křížovky k některým textům, které měli za úkol přečíst, ale některé občas musím upozornit, aby nebyli jako Šípková Růženka a aby úkoly dělali pravidelně podle rozvrhu. Pro nás učitele výuka jen podle rozvrhu neexistuje, jsme žákům k dispozici neustále.
 V českých školách se do výuky na dálku nebo spíš umožnění dostat se k elektronickým a audioknihám zapojily i knihovny. Svou pomoc v této situaci představila knihovnice Míra Barberićová:
Aby i v této situaci měli žáci přístup k četbě a informacím, založila jsem webovou stránku – Virtuální knihovnu JAK (podle Jan Amos Komenský), která je uveřejněna v seznamu virtuálních školních knihoven v RCH na stránce HMŠK, s užitečnými odkazy na depozitáře digitálních materiálů, které jsou v souladu se zákonem o ochraně autorských práv. Stránky budu na návrhy žáků a učitelů doplňovat.
Ani v této situaci nevzdám akci Noc knihy, plánovanou na 23. dubna, plánuji do ní zapojit žáky i v těchto podmínkách, ale virtuálně.

ČESKÝ JAZYK A KULTURA PODLE MODELU C
Obzvlášť těžké je učení na dálku pro učitele českého jazyka a kultury podle modelu C, kteří vyučují od Rijeky ke Kaptolu na Požežsku. Přesto vynaložili veliké úsilí, aby výuka pokračovala. Někteří nám napsali, jak ji zvládají:

BJELOVAR, ZÁHŘEB
Tento způsob výuky je opravdová výzva jak pro učitele, tak pro žáky a rodiče. Vzhledem k tomu, že máme pro model C málo učebnic, připravuji pracovní listy jak z vlastních materiálů, tak z českých internetových stránek: www.detskestranky.cz, www.rvp.cz, www.dumy.cz, připravují cvičení pomocí learningapps.
Všechno přizpůsobuji naším znalostem, v textu píšu i překlad, protože většině žáků ani rodiče nemohou pomoci. S některými pracuji přes Teams, s některými e-mailem. Bude to namáhavé, jestli budeme do konce roku učit jen online.     Marina Koláčková Novoselová

MEZURAČ, LIPOVLANY A PAKRAC
Při tom všem, co se nám teď děje, se stejně jako všem ostatním učitelům i nám pracuje tíže. Výuka s dětmi ve třídě vypadá úplně jinak. Dřív jsme si zazpívali, hráli si, a tím způsobem jsme všechno procvičili. Učebnice kromě těch pro první a druhou třídu nejsou, všechny společenské hry, které jsem si koupila v České republice, na dálku používat nemohu. Teď používám webové stránky, například detskestranky.cz. Doporučuji stránky: Mluvím taky česky od Anny Paapové, která má i velmi zajímavé facebookové stránky pro výuku českých dětí v cizině. Hodně materiálu nacházím na Pinterestu. Dělám pro žáky prezentace, obrázkové čtení a zkouším to dělat tak, aby to bylo zajímavé.    Sandra Nováková

KAPTOL
U nás v Kaptole jsme, jako všude, s výukou pokračovali přes internet, my konkrétně pracujeme přes Teams. Děti spolupracují, posílají mi vyřešené úkoly, ale pokoušíme se je nezatěžovat příliš. I jako rodiče víme, i od jiných rodičů slyšíme, že to není lehké. Dáváme jim hlavně pohádky k zhlédnutí. Někdy mě překvapí, když třeba kolem půlnoci dávám materiály na další den, a žáci hned reagují. Zdá se, že jsou děti v současnosti dost dlouho vzhůru.  Anna Marincová a Snježana Nitrajová

VIROVITICA
Pracovní listy si píšu sama nebo je hledám na webových stránkách: Nejraději mám dumy.cz, Inkluzivní škola, https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky, detskestranky.cz. Používám i pracovní listy, které jsou na stránkách národních parků, například Národní park Šumava, České Švýcarsko atd.
Dětem posílám i odkazy na YouTube, na české animované filmy, a starší žáci mohou poslouchat jednoduché audio pohádky nebo zprávy na stránkách rozhlas.cz.             Iva Brabcová

ZÁHŘEB
Pro žáky nižších tříd českého jazyka a kultury v Záhřebu jsem připravila webovou stránku, na kterou dávám úkoly. Jako úvodní materiál používám učebnice Čeština vesele a Čeština barevně nakladatelství Jednota a jiné knihy a materiály, které mám. Poslední číslo Dětského koutuk přišlo, když už byla výuka ve školách zrušena a já jsem už žáky neviděla. Některé stránky jsem pro žáky vyfotografovala a také je používám jako východisko pro výuku. Jsem ráda, že další číslo Dětského koutku dostaneme v digitální podobě. Sama si vyrábím cvičení ve web aplikacích: Learningapps, Wordwall nebo Liveworksheets. Wordwall je výborná a oblíbená aplikace učitelů mentorů probíhající reformy Školy pro život. Bohužel, Wordwall je zdarma jen na vytvoření pěti vlastních cvičení, potom se musí platit. Jménem školy jsme žádali, jestli by nám ji po dobu výjimečného stavu v Chorvatsku nedali zdarma, ale odmítli. Rodiče žáků vyfotografují úkoly a pošlou fotky na můj mail, každému dítěti odpovím, a tak přece jen komunikujeme.
Pro žáky vyšších tříd jsem otevřela virtuální učebnu v Google Classroom, protože se má škola rozhodla používat tuto platformu pro dálkovou výuku na druhém stupni. Tam dávám materiály a úkoly. Žáci je pak řeší a dělají PowerPoint prezentace a ukládají je ve virtuální učebně.
Mnohem těžší je výuka po zemětřesení. Byl to pro nás velký šok, celý minulý týden jsme cítili další otřesy a máme stále velký strach. Někteří žáci museli odejít ze svých bytů, někteří jsou mimo Záhřeb a nemají internet.
Snažím se dětem i nadále nabízet co nejvíce vhodných obsahů hravou formou, aby neztratili zájem o češtinu a hlavně, aby v této nelehké situaci zůstali i nadále v kontaktu s českým jazykem a kulturou.     Mája Burgerová

Připravila Jitka Staňová Brdarová, foto školy

V těchto chvílích, kdy jsou i žáci i učitelé, stejně jako všichni občané, uzavřeni ve svých domovech, se všichni snažíme žákům i sobě navzájem co nevíce pomáhat. Až se zase budeme moci vídat a setkávat se, budeme si všichni blíž.

Vedoucí Oddělení pro národnostní menšiny Ministerstva vědy a vzdělávání pan Nandor Csapo v této situaci nabízí menšinovým školám pomoc.
Poradkyně pro výuku v českém jazyce Jitka Staňová Brdarová vyšla z návrhů, které zazněly na županských poradách učitelů českého jazyka. Požádala o oficiální virtuální prostor na ukládání příprav a materiálů pro výuku českého jazyka, českého jazyka a kultury a předmětů v českém jazyce. (Euditorij nemá otevřený prostor pro menšinové jazyky a české platformy požadují šifru školy v České republice, což my nemáme.) Tento oficiální prostor by byl přístupný pro všechny učitele a materiály by mohl využít, kdokoli to potřebuje.

Read 111 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi