Volební shromáždění České besedy Dolany

V NOVÉM VEDENÍ VÍCE MLADÝCH
Lze říci, že první větší pokoronavirovou menšinovou akcí byla volební valná hromada České besedy Dolany, která se konala 13. června v místním kulturním domě. Účastníci zasedání zvolili nový správní a dozorčí výbor.

„Řádné shromáždění jsme měli na konci prosince v loňském roce 2019,“ vedla na začátku shromáždění předsedkyně spolku Slavica Bublićová. Přivítala velký počet přítomných, mezi nimi i poslance Vladimíra Bílka, místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou a předsedkyni spolku z Holubňáku Anitu Stožickou. Valnou hromadu zpestřil kulturní program.
 „Dnešní valná hromada se měla konat v dubnu, kvůli koronavirové epidemii musela být odložena,“ řekla předsedkyně. Protože se shromáždění konalo v den patrona Dolan sv. Antonína, poblahopřála k svátku a poděkovala všem, kteří se svou činností zasloužili o zachování českého jazyka, kultury a zvyků a vyzvala je, aby vytrvali. Podtrhla velkou úlohu mládeže.
Pro Besedu v Dolanech, která vloni oslavila sté výročí a 75. výročí české školy, jsou snad největším dárkem nedávno zahájené práce na zateplení Domu a omítání, dozvěděli jsme se ze zprávy předsedkyně. „V poslední době jsme do sálu pořídili rampy s reflektory, koupili jsme 100 PVC židlí a stoly, pokryli vnější jeviště, upravili místnosti v patře, máme novou střechu, osvětlení na hřišti a nové dveře do sklepa a do sálu. Dům bude mít omítku díky spolupráci s městem Daruvar. Do dolanského Domu bylo investováno milion a 33 tisíc kun.
Na konci prosince, kdy jsme bilancovali činnost sekcí, jsme na řádné valné hromadě předložili plány na tento rok, ale kvůli koronavirové situaci jsme spoustu akcí nemohli uskutečnit. Doufáme ale, že se nám 11. července podaří uspořádat Kuchařskou vitráž. Před tím všechny sekce pravidelně pracovaly, divadelníci podesáté vystoupili na státním festivalu chorvatského amatérského divadla ve Vodicích, tentokrát s hrou Blázinec. Zavítaly k nám mnohé návštěvy z Česka, Rumunska i jiné,“ zaznělo ve zprávě předsedkyně.  
„Valné hromady se účastní 59 z 282 členů spolku, z toho je 239 dospělých, 2 čestní členové a 41 dětí,“ konstatovala Jiřinka Riznerová, která shromáždění vedla. Po rozpuštění správního i dozorčího výboru bylo zvoleno nové vedení. Jednatelka dolanské Besedy Světluška Prokopićová mimo jiné uvedla, že letos do výboru navrhli mladé krajany, kteří jsou zárukou budoucnosti spolku.
Poslanec za českou a slovenskou menšinu V. Bílek se zmínil o probíhajících stavebních pracích, ale i o dalších plánech. Úspěchy jménem Svazu Čechů popřála místopředsedkyně Marie Válková, která přenesla pozdravy předsedkyně Svazu. Jménem šibovecké Besedy přítomné pozdravila Gospava Brkićová.  Text a foto A. Raisová

Kulturní program – Po oficiální části shromáždění následoval kulturní program tří besed. Zahájily ho členky ochotnické skupiny z Holubňáku premiérou autorské hry Jasny Růžičkové Sněhurka po dvaceti letech. O pěveckou vložku se postaraly šibovecká Arónie a domácí Berušky, obě skupiny se svým hudebním doprovodem. Večer skončil občerstvením a příjemným posezením s přáteli

FOTO na facebooku

Nový správní výbor – Slavica Bublićová, Mario Bublić, Marie Bublićová, Mirko Šulc, Světluška Prokopićová, Ivana Hubinková, Eva Horvatová, Renato Žuger, Jaruška Šeplová, Zdenko Bališ, Jiří Hubinka. Dozorčí výbor: Jiřinka Riznerová, Blanka Kotíková a Štefica Mlinarićová

DolanyVH

Read 72 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi