Sklizeň pšenice o něco později

ŽNĚ – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZEMĚDĚLSKÁ PRÁCE V ROCE
Letošní žně ozimých obilovin v Chorvatsku jsou u konce. „Letos jsme začali 13. června s ječmenem, a jestli bude přát počasí, budeme hotoví do 14 dnů, tedy do 25. července 2020 i s ovsem.

Vloni jsme začali o pár dní dřív,“ uvedl Zdravko Kárník z Končenic, kterého jsme s jeho kombajnem zastihli v oblaku prachu na jeho poli při sklizni pšenice na Boriši. Navštívili jsme ho, abychom se dozvěděli, jak letošní žně hodnotí. Jeho syn Libor, který je vždy při ruce, postával u valníku, kam se zrno pšenice sypalo. Měl na starosti odvoz úrody. Samozřejmě, že žně se neobejdou ani bez Zdravkovi manželky Míry, která se stará o vše ostatní, včetně občerstvení.
Úroda dobrá, zrno zdravé
„Tohle je pšenice odrůdy Brkula, do té nechodí divočáci,“ dozvěděli jsme se od pana Zdravka, když jsme se s ním vezli v kombajnu. „Letos počítám, že po jitru (1 jitro = 0,575 ha) sklidím 25 metráků (2,5 t) pšenice, s čímž jsem spokojen. Není to jako na východě země, ve Slavonii, tam by to bylo málo. Tam je běžný výnos 10 t/ha. Obděláváme kolem 20 jiter půdy, z toho pšenici pěstujeme na šesti jitrech, ječmen na 1,5 jitra a oves na 1 jitru. Kromě toho máme na osmi jitrech kukuřici a pět jiter luk. Sklizeň ozimého ječmene je u konce, teď se sklízí ozimá pšenice, následuje oves a potom i triticale. Triticale ale nemáme, protože se těžko sklízí a je vhodnější pro výkrm býčků, a my máme krávy a prasata,“ řekl nám o letošních žních pan Zdravko. „Ve srovnání s loňskem je pšenice dobrá. S ječmenem jsem také spokojený. Letos byl sice trochu zaplevelený, ale protože s ním krmíme prasata, tak to nevadilo. Oves je výborný. Hlavně že nedošlo ke krupobití a větru – těch se sedláci hodně bojí,“ uvedl Z. Kárník.

Výkupní cena obilovin je opět nízká – kolem 1 kuny
„Výkupní cena obilí je v Chorvatsku neznámá do poslední chvíle,“ postěžoval si pan Zdravko za ohlušujícího zvuku motorů. „I letos se za kilogram pšenice může dostat jen kolem 1 kuny. Když ale strhnou z ceny příměsi a vlhkost, tak je to sotva 0,80 kn/kg a to je málo, bez ohledu na státní podporu. Počítám, že vlhkost pšenice bude letos kolem 12 %.“ Kárníkovi plánují část úrody pšenice prodat a část semlít ve mlýně ve Slovinské Kovačici u V. Grđevce. „O mouku se rozdělíme se sestřenicemi a kmotry. Část úrody uskladníme na půdu. My totiž sejeme nejen tzv. semennou pšenici, ale i zrno z půdy tavanušu, na setí je totiž levnější a když se prodává, tak je cena stejná jako ta semenná.“

O obilí se hospodář musí starat celý rok
Obilí jsme v sezóně třikrát postřikovali proti trávě i proti nemocem a škůdcům. Nemáme hodně dobytka jen dvě krávy, dvě telata, dvě prasnice a šest krmníků, proto většinu slámy zaoráváme. Před tím po ní rozházíme umělé hnojivo nebo močůvku. Jednu část odvážíme domů pro dobytek.
Zdravko a Míra Kárníkovi jsou v důchodu. „Já jsem pracoval 42 let v Daruvarském pivovaru v kompresorové stanici a kotelně a žena byla v domácnosti. Majetek jsme dostali od mých rodičů Zdenky a Mirouše, tak ho obděláváme. Když jsem byl mladší, jezdil jsem sekat obilí i jiným lidem, abych si přivydělal, ale nyní, po operaci srdce, sklízím jen kmotrovi a kamarádům. Jsem z Končenic a manželka je z Dolan. Libor je náš jediný syn, který s rodinou žije v Daruvaru. Jsme rádi, že od něj máme čtyři vnoučata – Patrika, Veroniku, Magdalenu a Gabriela, ten má teprve šest týdnů. Nevěsta Marijana je zdravotní sestra a pracuje v pakracké nemocnici a syn v daruvarském podniku SAN-MET,“ dozvěděli jsme se od pana Zdravka, který uvedl, že jeho sestra Alenka s manželem Daliborem žijí v Záhřebu a jsou aktivní v záhřebské Besedě. „My jsme členové České besedy Končenice. Já byl ve správním výboru a manželka pomáhá, hlavně peče chleba na Dožínky,“ informoval o jejich aktivitě v krajanském spolku.
S Kárníkovými bychom si mohli povídat dlouho nejen o žních, ale i o rodině a s paní Mírou o příbuzných v Česku a o tom, jak se v Končenicích žije, ale práce nečeká. Pan Zdravko nakonec prohlásil, že „…sekat obilí budu do 65 let, pak už toho nechám.“ Tak na to jsme tedy zvědaví nejen my, ale jistě i ostatní členové jeho rodiny a přejeme jim potom pěkné volnější chvilky. Text a foto A. Raisová

Ozimá pšenice – Chorvatsko ročně spotřebuje 400 tisíc tun pšenice. Letos se počítalo se výnosem 750 tisíci tun pšenice, ale úroda bude nadprůměrná až milión tun. Tak dobrý výnos v Chorvatsku ještě nebyl. Letos byly dosaženy nadprůměrné výnosy 5 až 9 t/ha, tedy průměrně 7 t/ha pšenice, která byla zaseta na 136 tisících hektarech. Kvalita zrna je velmi dobrá. Dominují pšenice druhé a třetí kategorie. Výkupní ceny jsou o něco nižší než vloni. Když je nadbytek pšenice, výkupní cena klesá. Letošní se pohybuje od 0,90 do 1,20 kn/kg a závisí na parametrech: hmotnosti hektolitru zrna, obsahu bílkovin, vlhkosti a obsahu příměsí – podle toho je pšenice rozdělena do pěti kategorií, od nejlepší prémiové až po čtvrtou kategorii. Komplikovaný bude letos vývoz – kvůli koronavirové situaci nelze počítat s vývozem do Itálie, takže úroda pravděpodobně skončí v Rumunsku, kde byla sklizeň pšenice kvůli suchu nízká.
Ozimý ječmen – Výnosy ozimého ječmene (v Chorvatsku byl zaset na 57 tisících ha) dosáhly letos 4 až 9 t/ha, tedy průměrně 6 t/ha, to je vyšší výnos než vloni. Výkupní cena ozimého ječmene na krmení byla od 0,85 až 0,95 kn/kg, cena sladovnického ječmene byla vyšší.
Řepka olejka – V Chorvatsku se nyní sklízí další ozimá plodina řepka olejka (existuje i jarní řepka olejka), která byla zaseta na 38 tisících hektarech. Sklizeň je též u konce. Úroda je nižší než loni, výnos se pohyboval od 1,5 až 3,5 t/ha. Výkupní cena byla od 2,45 až 2,55 kn/kg.

Read 28 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi