Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů

O ZMĚNÁCH PLÁNU PRÁCE A KANDIDOVANÝCH PROJEKTECH
První letošní fyzická schůze předsednictva Svazu se konala 3. září v Českém domě v Daruvaru, před kterou zasedal výkonný výbor Svazu Čechů. Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková schůzi zahájila, pozdravila všechny přítomné, zejména členy výkonného a dozorčího výboru. Poslanci V. Bílkovi poblahopřála k novému mandátu ve Sněmu a popřála hodně úspěchů v práci.

Předsednictvo jednalo o změně plánu práce na rok 2020. Letos se nekonaly a nebudou se konat divadelní přehlídka, etnografický den a dožínkové slavností. Plánují se konat Zpěvánky, přehlídka dechových hudeb, Vonička a přehlídka malých hudebních skupin. Předsednictvo schválilo návrh výkonného výboru o termínech konání uvedených velkých akcí Svazu. Zpěvánky by se měly konat o třech víkendech, a to 3. října v Prekopakře, 10. října v Lipovlanech a 24. října v Rijece, přehlídka dechových hudeb v Daruvarském Brestově 17. října a Vonička v Daruvaru 14. listopadu.
Tajemník Svazu Čechů Dalibor Kolár se zmínil o rozvrhu Zpěvánek, a přítomné seznámil, kde by který sbor a pěvecká skupina měly vystoupit. Zašle formuláře přihlášek do Besed a podle zpětných informací se Zpěvánky budou pořádat. Spolu se spolky je pořádá kulturní rada Svazu. Hudební a taneční tábor jsou přesunuté na rok 2021.
Dalším bodem jednání byly kandidované projekty do Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin, Rady pro národnostní menšiny, Ministerstva kultury, obce Končenice, města Záhřebu, Ministerstva osvěty a Ministerstva zahraničních věcí. Co se týče Úřadu a Rady první tři kvartály jsou vyplacené v plné výši. Změnila se i kritéria Rady pro národnostní menšiny, takže spolkům vyplatí finanční prostředky ve výší 80 procent i za akce, které se letos neuskutečnily. Besedy finance mohou utrácet na zlepšení podmínek práce ve spolku. Předsedkyně Svazu podala informaci o projektu Českého kulturního centra, na který je právě rozepsaná veřejná výzva. Práce na Centru by měly začít již letos a financovat se budou z Ministerstva kultury RCH a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Účastníci zasedání věnovali pozornost i velkému projektu ve Tkonu, kam by během září měl odjet výkonný výbor a hospodářská rada Svazu a seznámit se s veškerými podrobnostmi, také naplánovat první fázi realizace projektu, která by měla začít už letos.
S vyúčtováním podaném Radě pro národnostní menšiny a terénních kontrolách předsednictvo seznámil tajemník D. Kolár. Předsednictvo schválilo i jeho návrh o možnostech zasílání vyúčtování jednotlivých spolků Radě ze Svazu.
Na závěr jednání informaci o činnosti podal poslanec Vladimír Bílek, který na začátku poděkoval za veškerou podporu a pomoc v parlamentních volbách. Zmínil se o operativním programu vlády Republiky Chorvatsko, o roli Klubu menšinových zástupců ve Sněmu a o plánech a projektech které právě probíhají. Zdůraznil, jak důležité bude pro menšinu sčítání lidu a jak se v budoucnu bude odrážet na menšinu. Přítomné seznámil s bilaterální smlouvou, na které intenzivně pracuje a mluvil i o dvou velkých menšinových projektech Českém kulturním centru v Daruvaru a Středisku ve Tkonu. Text a foto A.–M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 11 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2020

V Jednotě číslo 37, která vychází 19. září 2020, čtěte:
- Představitelé české komunity na konferenci o postavení maďarské menšiny
- Den české kultury v Lipovlanech
- Dar rodiny Stahuljakovy Městskému muzeu Bjelovar
- Zemřel veliký český režisér Jiří Menzel
- Představujeme Alici Skenderovou z Garešnice
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi