Pedagogové z Valašského Meziříči na stáži v Chorvatsku

HOSTÉ V KONČENICKÉ ŠKOLE
Na třídenní stáži od 21. do 24. září 2020 pobývalo v Končenicích, Daruvaru a okolí dvanáct představitelů škol a městského úřadu Valašské Meziříčí. Stáž se konala v rámci projektu na podporu inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě Valašské Meziříčí. Projekt vede rozvojové oddělení městského úřadu. Více nám o něm řekla paní Martina Hlavicová.

„Do projektu je zapojeno všech pět základních a šest mateřských škol působících na území města. Máme rozpracované aktivity zvlášť pro mateřské a zvlášť pro základní školy. U mateřských škol jde především o podporu sociálně slabších rodin. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí a kladné vztahy mezi dítětem, rodičem a učitelem. Mapuje se rozvoj rodičovských kompetencí, vytvářejí se edukačně-stimulační skupiny. Zejména děti ze slabších rodin se mají připravit na školní docházku. V rámci deseti lekcí se děti vedou k počátečnímu čtení, psaní a počítání, rodiče se vedou k tomu, aby mohli svým dětem s učením pomáhat. Zvláštní důraz se klade na situaci dětí s problémy ve vzdělávání nebo chování nebo ty, které mají nějaké poruchy. Učitelky analyzují aktivity a na základě rozboru pomáhají rodičům.
Na základních školách tento projekt hodně podporuje doučování, zase zvlášť pro slabší a děti s poruchami, přesněji řečeno se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle doučování jsou tu i prázdninové aktivity zaměřené na to, aby děti nevypadly ze vzdělávání, ale aby se i nadále hravou formou učily a získávaly matematicko-čtenářskou gramotnost. Další aktivita je koordinátor inkluze, který má na starosti práci s dětmi s poruchou, ve spolupráci s rodiči vytvářejí plány a cíle, jak se bude lépe učit.
Poslední aktivita je personální podpora školy. Školy měly možnost požádat o školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa. Z tohoto projektu se hradí všechny mzdové náklady zapojeným učitelům a dalším pracovníkům. Cílem projektu je podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociálního začleňování do společnosti. Do programu se samozřejmě mohou zapojit i děti, které tyto potíže nemají.
Projekt byl zahájen 1. října 2019 a potrvá do 30. září 2022. V jeho rámci je v plánu každý rok jedna zahraniční stáž. Po letošních Končenicích to má být v roce 2021 Finsko a v roce 2022 Německo. Cílem těchto návštěv je načerpat některé nové zkušenosti nebo i srovnat situaci doma s tou některou krajinou.
Na projektu pracuje realizační tým, který se pravidelně schází, aby rozebral a naplánoval další aktivity. Projekt se financuje z 85 % z Evropského rozpočtu, částečně z českého rozpočtu a z rozpočtu města. Jeho hodnota je na 22 milionů korun, je to největší školský projekt, jaký město doposud dělalo. Asi 80 % z prostředků jde na mzdy zapojených učitelů,“ uvedla M. Hlavicová.
„K nám se výprava dostala díky dosavadní dobré spolupráci se školami ve Valašském Meziříčí a městským úřadem. Jako partnerská škola jsme měli organizovat ubytování a přednášky,“ řekl ředitel končenické školy Jaromír Vrabec.
V končenické škole měla pro výpravu z Česka pedagožka Tina Varatová přednášku o dětech s potížemi a Luka Syrůček a Igor Šimala přednášeli o využívání digitálních učebnic na prvním a druhém stupni. Hosté z Valašského Meziříčí navštívili také Svaz Čechů a Jednotu, českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru, měli komentovanou prohlídku města, zámku a parku, ochutnávku sýrů, navštívili také města Pakrac a Lipik.
Se spokojeností se netajila vedoucí výpravy ani hostitel, končenický ředitel. Hosté si zvlášť pochvalovali, že se všude mohli domluvit česky a že se tu mohli cítit jako doma.   Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 20 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi