Evropský parlament podpořil inciativu Minority SafePack

PRO ZLEPŠENÍ MENŠINOVÝCH PRÁV V EVROPSKÉ UNII
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu 17. prosince poslanci schválili rezoluci, kterou Evropskou komisi vyzývají, aby připravila právní akta založená na návrhu Evropské občanské iniciativy Minority SafePack (MSPI). Jejím cílem je zlepšení kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropské unii.

Rezoluce má podporu 524 poslanců, 67 hlasovalo proti a 103 se hlasování zdrželi. Parlament zdůrazňuje, že národnostní a jazykové menšiny v Evropské unii čelí asimilaci a ztrácí své jazyky, a následně je Evropa jazykově a kulturně chudší.
Parlament vyzývá Komisi, aby navrhla právní akta pro řešení těchto problémů, vyjádřením podpory Evropské občanské iniciativě Minority SafePack – milion podpisů pro různotvárnost v Evropě.
Evropské občanské iniciativy jsou instrumentem demokratického působení občanů v politikách EU. Když přes milion občanů z nejméně sedmi členských zemí podpoří iniciativu, Evropská komise musí reagovat. Menšinová iniciativa SafePack je první iniciativa, která dostala podporu Parlamentu.
Menšinová SafePack iniciativa je nejdůležitější evropskou menšinovou iniciativou během několika posledních desetiletí, kterou se od Evropské unie žádá zlepšení ochrany příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a lingvistické různotvárnosti v Unii.
Poslanci Evropského parlamentu uznali, že zodpovědnost za ochranu menšin mají státy a žádají redefinování společného rámce minimálních standardů ochrany na úrovní EU.

NÁVRHY INICIATIVY – Přestože se řada členských zemí Evropské unie, mezi kterými je také Chorvatsko, považuje za dobré příklady harmonického společného života mezí různými komunitami, Evropská unie musí konkrétními opatřeními podpořit národní, regionální a místní úsilí. Je zapotřebí působit v oblasti vzdělávání, kultury a veřejných služeb a naléhavě vyřešit hrozbu vymření některých menšinových jazyků.
Programy financování malých jazykových komunit, vytvoření Střediska pro jazykovou různotvárnost, svoboda služby audio-vizuální náplně v menšinových regionech, jsou některé z návrhů Iniciativy.

DALŠÍ KROKY – Evropská komise musí zpracovat návrhy zákonů na základě menšinové iniciativy a musí tak učinit během šesti měsíců, nebo odůvodnit proč tak neučinila. Iniciativa vyzývá, aby zpracovala zákonodárné návrhy v devíti různých oblastech, a každý návrh zákona probírat zvlášť.
Koordinátorem iniciativy byla unie evropských menšin FUEN. Cesta k velkému úspěchu byla dlouhá a namáhavá. Od začátku iniciativy v roce 2013 se udělalo hodně – iniciativa dvakrát vyhrála soudní řízení u soudu Evropské unie, dokázala získat 1 123 422 podpisů zletilých občanů členských zemí Evropské unie, a určený práh podpisů byl přesažen v jedenácti státech, iniciativa získala podporu četných důležitých činitelů – parlamentů a vlád a na konci i představitelů evropských občanů, členů Evropského parlamentu.
Vzhledem k tomu, že hodně našich spoluobčanů podpořilo iniciativu svým podpisem, chtěla bych jménem evropských národnostních menšin poděkovat všem za každý podpis podpory, který byl důležitým předpokladem k dosažení takového úspěchu, protože zákonná řešení, která navrhne Evropská unie každopádně přinesou větší a účinnější ochranu menšinových prav.
V Chorvatsku je v současnosti ochrana národnostních menšin na vysoké úrovní a nemusíme se bát, že se standard sníží, nebo výrazněji změní, ba naopak. Evropská regulativa umožní podporu Unie jak státům a regionům, tak i jednotlivým menšinovým komunitám.
Dosažení společných standardů považuji za velkou potřebu a jestliže iniciativa získá schválení, bude to zároveň i velký krok Evropské unie v zachování nejen menšinových komunit, ale všech našich jazyků, kultury, lidských prav a demokracie. Text Táňa Novotná Golubićová, foto internet

Autorka je místní koordinátorka Iniciativy, členka European Dialogue Forum FUEN a členka Koordinace rad a představitelů národnostních menšin

Read 4 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi