Ivanovo Selo – Interaktivní tabule do české malotřídní školy

  • Posted on:  středa, 12 květen 2021 00:00

V Ivanově Sele, nejstarší české vesnici v Chorvatsku, působí při Základní škole Ivana Nepomuka Jemeršiće Hrubečné Pole i obvodní česká malotřídní škola. Nedávno jsme o škole psali, že byla energeticky upravená a odnedávna náves zdobí i její nová krásně omalovaná fasáda. Zdejší krajanský spolek Česká beseda Ivanovo Selo před několika lety finančně pomohl upravit sociální zařízení ve škole, letos se vedení spolku rozhodlo škole pomoci dalším způsobem.

Protože je škola krásně upravená a má ideální podmínky pro práci, představitelé České besedy Ivanovo Selo v čele s předsedkyní Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou se zajímali o to, čím je třeba vybavit učebny. S učitelkou Ksenii Delľ Oliovou jsme se domluvili pořídit do školy interaktivní tabuli, jakou mají třeba české školy v Daruvaru a Končenicích. Při tom je důležité zdůraznit, že celá ústřední hrubečnopolská základní škola zatím ani jednu takovou tabuli nemá. Na začátku dubna Beseda za finanční pomoci Svazu Čechů a z prostředků Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin koupila interaktivní tabuli a darovala ji škole. Jde o investici v hodnotě necelých 12 000 kun. S převozem a veškerou organizací při přepravě tabule do školy se angažoval ředitel školy v Končenicích Jaromír Vrabec.
V pondělí ráno 26. dubna školu navštívila ředitelka Snježana Šelišová se spolupracovníky a předsedkyně České besedy Ivanovo Selo Anna-Marie Štrumlová Tučková jim slavnostně předala již nainstalovanou tabuli. Ředitelka S. Šelišová byla darem nadšená a za spolupráci srdečně poděkovala. Také učitelka a děti netajily radost. Učitelka K. Delľ Oliová přítomným krátce představila práci s novou tabulí a zdůraznila všechny její vymoženosti. Děti se zmínily o tom, že si už novou pomůcku vyzkoušely. Řekly, že je taková výuka velice zajímavá, a že se ve škole nyní cítí příjemněji.  
V krátkém jednání dospělých se mluvilo o všech výhodách chodit do menšinové školy a učit se českému jazyku. Předsedkyně Svazu Čechů Štrumlová Tučková připomněla, jak je nutné jednat o problémech nedostatečného počtu dětí ve škole. Bylo by třeba mluvit s rodiči zdejších předškoláků, aby zapisovali děti do místní ivanoselské školy. Již několik let je trendem místních obyvatel, ale i sousedních vesnic, děti posílat do ústřední školy. Také děti z Tréglavy a Rastovce chodily do školy v Ivanově Sele. Určitě vbrzku bude uspořádaný i den otevřených dveří školy, aby se rodiče přesvědčili o všech výhodách chodit do nově upravené vesnické školy, která je vybavenější než ta ve městě. Kéž by v budoucnu do této krásné školy chodilo více dětí než nyní, když jsou jen čtyři.     Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

Read 95 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi