Bjeliševecký Den české kultury

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

REVUE PÍSNÍČEK, VERŠŮ, OBRAZŮ A ETNOGRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Přestože je konec července, doba dovolených a letního odpočinku, krajanské akce neustávají. Další kulturně umělecký program se v neděli 25. července konal v Bjeliševci, kde Česká beseda uspořádala Den české kultury.

Kromě domácí pěvecké skupiny vystoupili hosté z Českých besed Slavonský Brod, Kaptol a Osijek, Matice slovenská ze sousedního Jakšiće a místní básnířka Míra Šulcová a malířka Vlasta Gomerčićová.
„Krajanský kalendář máme zhuštěný, protože všechny spolky chtějí po roce a půl koronavirové krize využít rozvolnění pandemických opatření a uskutečnit své plánované akce,“ řekla předsedkyně hostitelského spolku Alenka Hrušková. Připomněla, že od minulé akce zemřelo několik členů spolku a vyzvala přítomné, aby jim vzdali poctu minutou ticha.
„Kromě toho, že oslavujeme Den české kultury, dnes je také Světový den dědů a babiček, a těch je tady dost,“ řekla A. Hrušková a poblahopřála všem starším osobám, které mají vnoučata. Dodala, že je v Bjeliševci velký počet starších osob, ale také i novorozených dětí, a že termín tohoto programu museli přizpůsobovat povinnostem členů, kteří měli svatby a oslavy narození nebo křtin dětí.
Program začal společným vystoupením členů všech spolků, kteří zazpívali Tu naši písníčku českou, neoficiální hymnu krajanské komunity, a potom účastníky akce pozdravil poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek: „Jsem velice rád, že se po delší odmlce kvůli epidemii začalo pracovat, že se pořádají programy a uskutečňují vzájemné návštěvy krajanských spolků. Zvlášť mně potěšilo, že máte svatby a křtiny, což znamená, že má tato komunita budoucnost.“ Pozdravil jménem Rady pro národnostní menšiny, která spolufinancuje Den české kultury a jménem Svazu Čechů, a pozval krajany, aby se při sčítání lidu, které se uskuteční na podzim, hlásili k české národnosti. Na počtu příslušníků menšiny zaleží uskutečnění menšinových práv, včetně financování spolkových činností. „Víte, kolik jsme v domě udělali díky finanční podpoře Rady a Úřadu pro lidská práva,“ řekl. „Za pár dnů pokračuje úprava domu – bude se dělat nižší strop, nové osvětlení a podlaha.“
Po těchto slovech patřilo improvizované jeviště na hřišti u místního domu jen a jen zpěvákům a hudebníkům. Program zahájila smíšená pěvecká skupina z Bjeliševce, kterou vystřídaly skupina Matice slovenské Kukučin–Kuntarić Jakšić, pěvecké skupiny krajanských spolků ze Slavonského Brodu a Kaptola, mužská pěvecká skupina Bjeliševec a část kaptolské kapely Bohemia. Kapelu vede Goran Hruška, který na harmonice doprovázel i sbory Českých besed Bjeliševec a Kaptol.
Mezi hostujícími spolky byla také Česká beseda Osijek, ale, jak uvedl předseda spolku Vlado Grgošević, protože měla další akci ve své Tenji, nemohli přijet hudebníci a zpěváci, ale jen čtyři členové Besedy přichystali stánek se svými známými etnografickými koutky U starého pařezu a U naší babičky.
Své verše recitovala místní básnířka Míra Šulcová, a v předsíni domu byly vystaveny obrazy malířky Vlasty Gomerčićové a etnografické předměty bjeliševeckých krajanů. K vidění byla také galerie fotografií z minulosti České besedy. Text a foto M. Pejić

Foto na facebooku

Read 49 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi