Praktická stáž a praxe v Chorvatsku

  • Posted on:  středa, 06 říjen 2021 00:00

STUDENTI Z ČESKA NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNĚ
Po více než roční pauze do Daruvaru přijeli studenti z Olomouce a Opavy na stáže a 13. září navštívili zastřešující organizaci české menšiny v Chorvatsku Svaz Čechů, kde je přivítala předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková.

Z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijely tři studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který studují již čtvrtým rokem. Z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě přijeli čtyři studenti oboru Veřejná správa a sociální politika, který studují třetím rokem. Studentky učitelství, které doprovází Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. z Katedry antropologie a zdravovědy, budou v rámci praktické stáže Erasmus+ působit na České škole J. A. Komenského v Daruvaru. Opavští studenti, které doprovází Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., v rámci jejich odborné praxe budou vedeni Táňou Novotnou Golubićovou a Daliborem Tomáškem. Předsedkyně Svazu Čechů studenty a studentky informovala o činnosti české komunity v Chorvatsku a třiceti dvou českých krajanských spolcích. O Novinově vydavatelské instituci Jednota v Daruvaru poreferovala ředitelka Lidija Dujmenovićová a o stejnojmenném českém týdeníku šéfredaktorka Jana Staňová. O tom, jak funguje ústřední Česká škola J. A. Komenského v Daruvaru s obvodními školami, jak probíhá výuka českého jazyka, jak je uspořádáno školství české menšiny v Chorvatsku se zmínila ředitelka a místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková.
Poté dostali slovo hosté, kteří vysvětlili důvod svého pobytu. Studenty Petra Štěpána, Daniela Kašpara, Jonáše Jelínka a Tadeáše Končického představila doktorka Preissová Krejčí a studentky z Olomouce Helenu Javornickou, Veroniku Grygovou a Lucii Hrňovou představil doktor Zemánek, který předal ředitelce školy Marii Válkové donaci dětských knížek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
Slezská univerzita v Opavě
„Již potřetí, po jeden a půlleté pauze, která nastala v době pandemie covidu-19, přijeli studenti z Opavy na odbornou praxi do Daruvaru. V rámci rozvoje mezinárodní spolupráce Slezské univerzity v Opavě Fakulta veřejných politik organizuje tyto praxe studentů v zahraničí již tři roky. Naši studenti byli na praxi nejen v Chorvatsku, ale také v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku,“ vysvětlila A. Preissová Krejčí a dodala, že nejvíce studentů bylo na odborné praxi dosud právě v Chorvatsku.
„Jsme rádi, že máme krásnou spolupráci. Od roku 2017 byly na studentských stážích v Daruvaru a Končenicích již čtyři desítky studentů z Olomouce a nyní již osm studentů z Opavy. Studenti veřejné správy a sociální politiky mají možnost během čtrnáctidenního pobytu v Daruvaru a Končenicích poznat nejen krajanský život a kulturu, ale také místní veřejnou správu na úrovni županství a obce Končenice. Kvůli tomu je domluvena spolupráce s bjelovarsko-bilogorskou zástupkyní župana Táňou Novotnou Golubićovou a vedoucím správního odboru obce Končenice Daliborem Tomáškem, kteří pocházejí z řad české menšiny. Navazovat na tyto praxe budou v následujících měsících i studenti oboru Speciální pedagogika, kteří budou praktikovat na českých školách. Díky skvělé spolupráci se Svazem Čechů a českými základními školami v Daruvaru a v Končenicích máme v plánu pokračovat v nastavené spolupráci a rozvíjet vzájemné vztahy s Čechy v Chorvatsku.“
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
„Tři studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci budou dva měsíce asistovat při výuce a zapojí se do družiny v daruvarské české škole. Jejich pobyt bude pro školu, ale i pro ně samé, jistě přínosem. V rámci studentských praktických stáží Erasmus+ se jedná už o desátou skupinu studentů naší univerzity, v níž stáže začaly v r. 2017 a konají se každoročně v několika turnusech,“ uvedl P. Zemánek.
Studenti z Pedagogické fakulty v Olomouci působí v Chorvatsku v rámci projektu Erasmus+. Díky stáži budou mít možnost seznámit se s krajany, s činností české menšiny v Chorvatsku a mohou získat praktické zkušenosti v oboru, které budou v budoucnu moci využít v praxi. Díky studentům z Čech žáci české školy uslyší, jak zní správná čeština a jak má vypadat výslovnost. Žáci jsou nuceni mluvit česky a dorozumět se v češtině. Je to škola nejen pro ně, ale i pro budoucí učitelky z Česka. Výměnná stáž studentů je v rámci projektu Erasmus+ plánována i na rok 2022, a to ve třech termínech, dozvěděli jsme se od hostů. Text a foto A. Raisová

Foto na facebooku

Read 113 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi