Přehled činnosti v roce 2018 a plány

  • Posted on:  čtvrtek, 07 únor 2019 00:00
  • Written by 

NOVINOVĚ VYDAVATELSKÁ INSTITUCE JEDNOTA
Novinově vydavatelskou instituci Jednota z největší části financuje Rada pro národnostní menšiny, z menší části Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin. Ostatní projekty Jednoty financují Bjelovarsko-bilogorské županství, město Daruvar a některé menšinové rady, ale spoustu práce vykonáme bez finanční podpory.

V roce 2018 Novinově vydavatelská instituce Jednota vydala 50 čísel týdeníku Jednota, každý týden v redakci připravíme jeho nových 28 stránek. Během školního roku vyjde každý měsíc jedno číslo Dětského koutku na 32 barevných stránkách. Během února a března připravujeme jarní literární přílohu Studnice. Během března, dubna a května připravujeme Přehled s odbornými texty o jazyce, školství, z dějin a současnosti krajanského života. Od září do listopadu každoročně chystáme nový Český lidový Kalendář. Mezi tím vyjde z tisku i podzimní Studnice. A to je základní činnost naší instituce.
Další projekty, které jsme v roce 2018 uskutečnili, jsou:
Obsáhlá monografie o České obci Bjelovar autorky Silvy Sittové a kniha Josefa Matuška o Češích v Chorvatsku, která je už dlouhá léta nejžádanější titul v našem knihkupectví. Jsou to dva tituly, které jsme povinní vydat na žádost Svazu Čechů.
Řádně aktualizujeme webové a facebookové stránky, přidáváme fotografie, které nevyšly v Jednotě. Na těchto stránkách můžete sledovat také, které krajanské akce se budou konat o víkendu.
V minulém období jsme hlavně za finanční pomoci lokálních samospráv převedli do digitální podoby staré ročníky týdeníku Jednota a to od ročníku 1946 až do ročníku 1972. Některé z nich jsou ještě v procesu digitalizace a budou k dispozici do konce roku. Literární časopis Studnice se nám podařilo kompletně digitalizovat. Všechny materiály jsou přístupné na https://library.foi.hr/metelgrad/.
Pro České besedy a Svaz Čechů každý týden připravujeme něco z propagačních materiálů. Jde většinou o plakáty, pozvánky nebo uznání a poděkování. Příležitostně se chystají i další materiály, prospekty, letáky, brožurky a podobně.
V roce 2018 si nejvíce času vyžádaly Dožínky. Úzce jsme spolupracovali s dožínkovými výbory a připravili řadu materiálů. Od března do června jsme ve spolupráci z Davorem Ambrošem připravili velkou výstavu o obci Končenice, kterou bude Beseda používat i v budoucnu. V předdožínkovém týdnu se spolu s vedením Klubu výtvarníků každodenně pracovalo na úpravě prostoru a instalování historické a výtvarné výstavy v místnostech střeleckého klubu. V Jednotě se také připravovaly billboardy (jumbo plakáty), menší a větší plakáty, pozvánky, dokonce čtyři různé prospekty – o obci Končenice (přehled různých dat), o Dožínkách v Končenicích, také velký prospekt o Dožínkách v Chorvatsku a prospekt Češi v Chorvatsku. Během šesti měsíců jsme ažurovali webovou a instagramovou stránku o dožínkových slavnostech. V Jednotě probíhala veškerá příprava textů a fotek pro tento účel, také výběr nahrávek a koordinování dožínkového video klipu.
Jsme rádi, že můžeme pomáhat také školám. V Jednotě už pravidelně připravujeme sbírky úkolů pro Olympiádu z českého jazyka. Každoročně jsou to čtyři nové sbírky úkolů tří různých stupňů pro model A a jedna pro model C. Jsou to pracovní sešity s asi 100 stránkami a k tomu připravujeme pro každé dítě i diplomy.
Pro českou školu Komenského jsme připravili logo a školní brožurku.
Spolupracovali jsme i s Českou školou Josefa Růžičky Končenice na projektu úpravy školního okolí. Připravili jsme pro ně propagační materiál na osmi stránkách a sedm tabulí, které stojí ve školním dvoře jako součást tohoto projektu.
NVI Jednota si vzala na starost pomoci s úpravou stálé výstavy dokumentů Svazu Čechů, kterou se nám zatím podařilo naskenovat, dále bude spolu s historickou radou Svazu Čechů s těmito materiály pracovat a připraví novou výstavu, kterou plánujeme zpřístupnit v roce 2019/2020. Naskenovali jsme přibližně 300 dokumentů.
Z financí od Úřadu pro lidská práva jsme připravili hodně různých příležitostných propagačních materiálů pro Svaz Čechů.
Hodně práce je za námi a ještě více před námi. Na příští rok kromě řádných vydání zase plánujeme dva tituly: Divadla pro děti Světlušky Prokopićové a povídky Rudy Turka Zlomky života. Plánujeme celkovou úpravu a přípravu historické výstavy Svazu Čechů, projekt pohádky Boženy Němcové, do kterého budou zapojeny i základní a mateřské školy. A jsem si jistá, že se objeví i další neplánované věci, které jako i doposud zvládneme. Připravila L. Dujmenovićová

Read 646 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi