Projevy na slavnosti otevření přistavěné částí škol

  • Posted on:  pátek, 09 duben 2021 00:00

POVZBUZUJÍCÍ SLOVA VZÁCNÝCH HOSTŮ
Při otevření přístavby školy 16. března pronesli povzbuzující slova chorvatský premiér Plenković a český ministr Petříček, také řada dalších hostů. Vyplynulo z nich, že si velice váží činnosti příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Péče o mateřský jazyk začíná už od malička a v tom směru můžeme být příkladem příslušníkům ostatních národnostních menšin. Také zaznělo, že má spolupráce mezi dvěma státy viditelné výsledky.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY TOMÁŠ PETŘÍČEK
„Pane předsedo vlády, vážení ministři, pane poslanče, pane starosto, vážená paní předsedkyně Svazu Čechů, milí krajané, přátelé Česka a Čechů. Jsem velmi rád, že navzdory situaci, ve které se Česko a celý svět nachází, mohu být dnes s vámi zde, v Daruvaru, abychom společně symbolickým přestřižením pásky dokončili projekt přístavby České základní školy Jana Amose Komenského a České mateřské školy Ferdy Mravence.
Hodnota tohoto projektu nespočívá pouze ve finančních prostředcích, které vyčlenila česká a chorvatská vláda a Bjelovarsko-bilogorské županství. Jeho význam spočívá v několika rovinách. První je uchování české jazykové, kulturní a národní identity. Přesto, že je školství a vzdělávání stejně důležité pro všechny vyspělé národy, dovolím si tady tvrdit, že u Čechů je tento vztah školy a národní identity skutečně mimořádný. Ať již kvůli osobnosti Učitele národů Jana Amose Komenského, nebo kvůli Karlově univerzitě, nejstarší univerzitě na sever od Alp a na východ od Paříže. Druhou rovinou je pohled do budoucna. Kvalitním vzděláním, jehož důležitým předpokladem jsou odpovídající prostory a materiální zázemí, je nutnou podmínkou pro rozvoj místní komunity. Obec bez školy je obec bez budoucnosti. Dobrá škola braní negativním demografickým trendům a vytváří dobré předpoklady pro růst zaměstnanosti. A do třetice škola a školka jsou místa setkávání, místa, kde se setkávají děti a žáci z různých sociálních, rodinných, náboženských a nezřídka i kulturních poměrů.
Seznámí se s rozlišností, učí se dosud neznámým věcem a tím se připravují na život v dnešním globálním světě. Rozšířená škola Jana Amose Komenského a školka Ferdy Mravence bude moci ještě lépe plnit všechny zmíněné funkce. Přispěje k zachování českého kulturního dědictví, k dalšímu rozvoji města Daruvaru, a co mně zvlášť těší, vzhledem k tomu, že škola a školka zdaleka neslouží jen české menšině, bude tu ještě více prostoru pro přirozené setkávání českého a chorvatského prvku.
Myslím si, že je soužití Čechů a Chorvatů v Daruvaru, v Bjelovarsko-bilogorském županství, ale také v celém Chorvatsku dokonalý příklad toho, jak lze zachovat národní a kulturní identitu, specifika, a přitom být integrální součástí společnosti jako celku. Chtěl bych velmi ocenit veškerou finanční a nefinanční podporu, kterou chorvatská vláda, Bjelovarsko-bilogorské županství a město Daruvar tomuto modelu soustavně a dlouhodobě poskytují, čehož příkladem je i dnešní událost. Obrovská ocenění patří panu poslanci Bílkovi, paní předsedkyni Štrumlové Tučkové, paním ředitelkám Válkové a Kutilové a všem představitelům Svazu Čechů za to, že se jim tento projekt podařilo naplánovat, realizovat a přes všechny komplikace dovést ke zdárnému konci. Učitelům, vychovatelům, a především žakům a dětem ve školce přeji, aby se jim v nových prostorech ještě lépe učilo a hrálo a jim bych také rád na závěr věnoval citát Jana Amose Komenského: Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Předvídat budoucnost samozřejmě neumíme, ale jsem přesvědčený, že jsme společnou investicí do školy Jana Amose Komenského a školky Ferdy Mravence přispěli k tomu, aby byla lepší. Děkuji za pozornost.“  

PŘEDSEDA VLÁDY REPUBLIKY CHORVATSKA ANDREJ PLENKOVIĆ
„Všechny pěkně zdravím a děkuji za výjimečnou pohostinnost jak předsedkyni Svazu Čechů, tak ředitelkám školy a školky, poslanci Bílkovi, starostovi Lneničkovi, županovi Bajsovi, poslanci Totgergelimu. Zdravím také naše ministry Gordana Grliće Radmana a Radovana Fuchse, a jsem zvlášť rád, že je s námi také ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček.
Jsem velice rád, že jsme na konci společného projektu, projektu dokončení přístavby České základní školy Jana Amose Komenského a České mateřské školy Ferdy Mravence. Potěšil mne i hezký kulturní program našich žáků české menšiny, žijící v Chorvatsku. To, co má pro chorvatskou vládu zvláštní význam, je fakt, že máme vládu, která respektuje, váží si a podporuje všechny národnostní menšiny, které žijí v Republice Chorvatsku.
Stejně tak podporujeme i všechny Chorvaty, žijící mimo vlast, ať už jde o příslušníky konstitučního národa v Bosně a Hercegovině, menšiny v jiných zemích, nebo chorvatské vystěhovalce. V tomto kontextu podporujeme zejména Chorvaty žijící v České republice, na jižní Moravě, kterých je okolo tisíc pět set, maximálně dva tisíce, a snažíme se svými projekty a společnými činnostmi české a chorvatské vlády pečovat o jejích identitu a propojenost s chorvatskou vlastí. Nejlepší způsob podpory menšin je ochrana jejich identity, a klíčové prvky identity jsou jazyk, kultura a vzdělávání. Tyto projekty školy a školky umožňují příslušníkům české menšiny, aby si od nejmladších dnů byli vědomi že jsou v Republice Chorvatsku rovnoprávnými občany, a přitom pěstují svou zvláštnost a svou českou identitu.  
Právě proto máme už pátým rokem operační plány pro všechny národnostní menšiny, a ještě jednou děkuji poslanci Bílkovi, panu Tolnauerovi a panu Tahirimu za veškerou činnost, kterou podnikají pro konkrétní projekty, které emancipují touto spoluprací.  
Chtěl bych ještě podotknout, že návštěvu ministra Petříčka využijeme k tomu, abychom zvelebili jak politický dialog, tak hospodářské a kulturní vztahy naších zemí. Těšíme se, že i letos přes potíže kvůli pandemii koronaviru k nám přijede velký počet českých turistů. I vloni, v sezoně, kterou značně ovlivnila pandemie korony, u nás bylo na pět set tisíc českých turistů, a tím potvrdili že mají důvěru v zemi, do které rádi přijíždějí, a jsem přesvědčený, že tak tomu bude také letos. Také se těším na nové projekty a nové investice, které dodatečně posílí již existující přátelství a solidaritu, kterou Česko projevilo vůči Chorvatsku v době zemětřesení, a Chorvatsko nyní nabídlo Česku, aby se v době intenzivní epidemie covid-19 část pacientů léčila u nás. Je nejlepší, když dobrá přátelství mají konkrétní formy spolupráce, a tato škola a školka zůstanou zde a budou nejen svědkem spolupráce mezi českou menšinou a všemi ostatními obyvateli zdejšího kraje, ale budou zároveň skvělým příkladem spolupráce mezi Chorvatskem a Českem. Děkuji ještě jednou a gratuluji ze všeho srdce všem, kteří přispěli k realizaci tohoto důležitého projektu.“

POSLANEC ZA ČESKOU A SLOVENSKOU MENŠINU VLADIMÍR BÍLEK
Na jeho dojmy po ukončení přístavby školy a školky a ze slavnostního otevření, jsme se zeptali i Vladimíra Bílka, poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu.
Nejdříve mluvil o slavnostním otevření přístavby, přičemž zdůraznil: „Jsem velmi hrdý na celou českou menšinu a všechny, kteří se podíleli na organizaci přístavby školy a školky a samotného slavnostního otevření.“ Velké poděkování vyjádřil ředitelkám základní a mateřské školy Marii Valkové a Zdence Kutilové a také předsedkyni Svazu Anně-Marii Štrumlové Tučkové, se kterými spolupracoval na tomto projektu od samého začátku, od prvního plánování až k uskutečnění. Připomněl, že nositelem všech prací byla Česká základní škola Jana Amose Komenského, akci podpořilo město Daruvar a finančně – především pokud jde o vybavení základní školy – také Bjelovarsko-bilogorské županství. Při vybavení školy a školky značně pomohl také ČSÚZ Praha.
O organizaci a průběhu slavnosti otevření přístavby škol sdělil: „Bylo náročné koordinovat protokoly všech stran. Návštěva premiéra Plenkoviće za doprovodu ministra vědy a vzdělávání Radovana Fuchse a ministra zahraničí Gordana Grliće Radmana z chorvatské strany, a ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka a delegace z české strany, jen zdůrazňuje význam celého projektu. Zvlášť jsem hrdý na to, že se v místnostech Svazu konala schůze představitelů dvou států, na které se jednalo o bilaterálních vztazích, nové bilaterální smlouvě, rozvoji české menšiny, spolupráci české a chorvatské vlády, boji proti pandemii a evropských vztazích. Schůze na takové úrovni se konají v místnostech vlády, je to veliké uznání pro město Daruvar jako sídlo české menšiny, a i pro samotnou českou menšinu. A navíc se to vše podařilo v den, kdy Jednota slavila 75. výročí svého vycházení. S takovou organizací člověk musí být spokojený.“
Za další úspěch poslanec Bílek označil také to, že obě delegace položily věnce u pomníku padlým v domovinské válce v Ivanově Sele.
Navíc se poslanec Bílek s českou delegací v čele s ministrem Petříčkem zúčastnil schůze v ministerstvu cestovního ruchu, kde byl představený projekt Safe in Croatia, jedním z prvních nositelů tohoto certifikátu v Chorvatsku jsou Daruvarske toplice (Daruvarské lázně). Jednalo se také o možnosti, aby Česko zavedlo systém e-visitor, který umožňuje elektronický záznam všech cest v cestovním ruchu. Poté se konala bilaterální schůze v ministerstvu zahraničních věcí. Na závěr česká delegace s poslancem navštívila Českou besedu Záhřeb, kde shrnula dvoudenní pobyt v Chorvatsku. Ministr T. Petříček a členové celé delegace vyjádřili spokojenost s průběhem návštěvy a s vykonanou prací.
Na konci rozhovoru poslanec Bílek nezapomněl poděkovat všem, kteří se podíleli na této nelehké organizaci. Česká menšina znovu dokázala, jak dobrý smysl má pro organizaci, můžeme být hrdi na to, že jsme Češi.
Připravili M. Pejić a A. Janota, foto Jednota

Read 132 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi