Představování kandidátů české menšiny

  • Posted on:  středa, 14 duben 2021 00:00

UCHÁZEJÍ SE O NOVÝ MANDÁT
Podle zákonných podmínek má česká menšina na uzemí Bjelovarsko-bilogorského županství právo volit místožupana a místostarosty ve městech Daruvar a Hrubečné Pole a v obci Dežanovec. V mandátu, který pravě končí, tyto funkce konají Táňa Novotná Golubićová – místožupanka, Vladimír Bílek – místostarosta Daruvaru, Anna-Marie Štrumlová Tučková – místostarostka Hrubečného Pole, Slávko Nechvátal – místostarosta obce Dežanovec. Všichni čtyři kandidují ve květnových lokálních volbách, svou kandidaturu na nový mandát představili 29. března 2021 na společné tiskové konferenci ve Svazu Čechů.

Moderátorka konference Lidija Dujmenovićová úvodem řekla, že kandidáti mají podporu rad a představitelů české menšiny na území županství, každý v příslušné jednotce místní samosprávy. Během představování zaznělo, že mají podporu i všech sedmnácti českých besed, kolik jich v Bjelovarsko-bilogorském županství působí.

TÁŇA NOVOTNÁ GOLUBIĆOVÁ
Funkci místožupanky koná už druhý mandát, ve volbách 16. května se uchází o třetí. Absolvovala Ekonomickou fakultu v Záhřebu, má i diplomy dvou londýnských škol pro vztahy s veřejností, pracovala v bankovním, vzdělávacím a turistickém sektoru.
„Jsem členkou menšinové rady na území županství, ve Svazu Čechů vedu Klub literátů a jsem jednou ze sedmi členů Dialogového fóra FUEN, Federální unie evropských menšin, nejvíce se věnuji zachování mateřského jazyka a české kultury a tradic. V příštím mandátu plánuji pokračovat v realizaci početných projektů zaměřených na zachování identity české menšiny a posilování celé společnosti,“ řekla T. Novotná Golubićová.

ANNA-MARIE ŠTRUMLOVÁ TUČKOVÁ
Narodila se a žije v Ivanově Sele. Studovala kroatistiku a bohemistiku, a absolvovala jednosemestrální studium na Masarykově univerzitě v Brně. Ještě v základní škole psala do Dětského koutku a Jednoty, dnes pracuje v krajanském vydavatelství jako redaktorka Dětského koutku. Rediguje krajanské vysílání v Radiu Hrubečné Pole, je předsedkyní České besedy Ivanovo Selo a předsedkyní Svazu Čechů.
„Kromě úsilí o zachování národnostní identity se zaměřím na rozvoj podnikatelství a zemědělství, protože to je náš velký přírodní potenciál,“ říká A.-M. Štrumlová Tučková. „Docílit velkých výsledků nelze bez velké námahy a spolupráce se všemi činiteli, na kterou velice spoléhám.“

SLÁVKO NECHVÁTAL
Pochází z Dolních Střežan, kde vychodil základní školu, po které začal pracovat jako bednář a při práci se zdokonaloval. Je členem správního výboru dolnostřežanské České besedy, předsedou obecní menšinové rady, předsedou sboru dobrovolných hasičů a tajemníkem hasičské pospolitosti obce Dežanovec, předsedou loveckého spolku v Horním Daruvaru. Už v druhém mandátu je místostarostou obce Dežanovec.
„V následujícím čtyřletém období plánuji pokračovat v úsilí o podporu všem občanským sdružením na území obce, spolu s krajanskými spolky vynaložím všechny síly, abych prosadil uskutečnění práva české menšiny na oficiální používání českého jazyka v obci Dežanovec,“ sdělil S. Nechvátal.

VLADIMÍR BÍLEK
Kandidát na post místostarosty města Daruvaru Vladimír Bílek, je od roku 2011 poslancem za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu, zároveň koná funkce místostarosty a člena županského shromáždění.
„Snažíme se spojit projekty a programy našich spolků a Svazu Čechů s projekty a programy jednotek místní samosprávy, a stejně tak prostřednictvím státu s Českou republikou. Prostřednictvím Úřadu pro lidská práva a Rady pro národnostní menšiny usiluji o realizací početných projektů, mezi které patří i nedávno otevřená přístavba české školy a školky,“ řekl V. Bílek. „Před námi je spousta zahájených projektů, především aglomerace Daruvar, České kulturní centrum a vzdělávací středisko na ostrově Pašmanu.“
Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 131 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi