Přístavba daruvarské české základní a mateřské školy

  • Posted on:  středa, 14 duben 2021 00:00

BUDOUCNOST MENŠINY ZABEZPEČENA
Na otevření a používání přístavby České základní školy Jana Amose Komenského a České mateřské školy Ferdy Mravence se nejvíce těšili děti a zaměstnanci. Své nadšení a velkou radost neskrývaly ani ředitelky těchto institucí, přístavbou získaly krásně upravený funkční prostor.

Ředitelka České základní školy Jana Amose Komenského Marie Válková: „Jsem velice ráda, že se nám konečně podařilo dokončit společný projekt přístavby školy a školky. Bez těchto prostorů bychom těžce mohli fungovat a nemohli bychom zajistit místo pro naše školáky a předškoláky. Jestliže nemáme děti v těchto dvou institucích, tak je budoucnost české menšiny na Daruvarsku otázkou. Zajistit podmínky pro výuku je základem naší budoucnosti.
Přístavba našich škol byl několikaletý společný projekt mateřské a základní školy, který by nebyl možný bez podpory Svazu Čechů a poslance za českou a slovenskou menšinu. Jsem velice ráda, že se ve finále přístavba financovala z české a chorvatské strany v přibližně ve stejné hodnotě. Největší obnos dala Česká republika a druhou velkou část chorvatský vládní Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin. Dále přispělo naše županství, které dalo 900 tisíc kun na přístavbu, další dvě důležité věci, které musíme zdůraznit je, že zřizovatelem základních škol je Bjelovarsko-bilogorské županství, které zajistilo finance na nový nábytek a stejně tak město Daruvar, jako zřizovatel mateřských škol, zajistilo nábytek do nových místností školky.
Základní škola získala tři nové třídy, správní část budovy – nově upravené kanceláře pro ředitelku, tajemnici, poradkyni, účetní, pedagožku a sborovnu a nové místo pro archiv. Kvůli přísným protiepidemickým opatřením a dodržování rozestupů mezi žáky, se do archivu přestěhuje první třída. Právě probíhají zápisy do první třídy, a pokud se na podzim ukáže potřeba pro dvě první třídy, tak to prostorově bude možné, protože i letos máme dvě čtvrté třídy.
Jsme velice spokojeni se stavebním plánem architektů, kteří přístavbu podle našich potřeb navrhli, návrh vypracoval a dozor nad průběhem přístavby měl tým z firmy Daing d.o.o. Po potížích s prvním vykonavatelem práce podnikem Projekt inženjering, po veřejné výzvě pokračoval podnik Promont komerc, se kterým se nám dobře spolupracovalo, vykonal vše, a navíc nám vycházel vstříc a práci dokončoval podle přání zaměstnanců a učitelů, aby byl prostor účelnější, hezčí a příjemnější. Vše dokončil podle plánů a po předání prací proběhla technická prohlídka. Velice dobře spolupracujeme s úřadem pro prostorové zařízení, který dodržuje termíny a snaží se nám vycházet časově vstříc,“ vysvětlila M. Válková a na závěr připomněla, co se muselo zajistit před zahájením přístavby. „Aby se projekt přístavby vůbec mohl začít plánovat a uskutečnit, museli jsme zajistit řadu dalších věcí. Především vyřešit majetkovou otázku pozemku a zajistit zelený prostor kolem. Musím zde poděkovat všem, protože se pozemek zajišťoval ze tří stran – jeden pozemek darovalo město Daruvar, další ministerstvo státního majetku (Ministarstvo državne imovine) a Bjelovarsko-bilogorské županství zajistilo finance na zakoupení jednoho pozemku, čímž jsme získali i zelené sportovní hřiště. Zároveň upravujeme okolí a altánek, který opravíme a pořídíme video dozor.
Jsem velice hrdá na celou českou menšinu v čele se Svazem Čechů a panem poslancem, že se nám tento projekt podařil a vyvrcholil slavností, na kterou přijeli hosté na nejvyšších úrovních jak z chorvatské, tak z české strany, také zřizovatelé našich institucí, řada ministrů a dalších vzácných hostů. Vzájemnou spoluprací se může docílit hodně, škola a žáci získali krásně upravený funkční prostor podle pedagogických pravidel, ve kterém se nám bude krásně pracovat a děti do něj budou i nadále rádi chodit. Zajistit podmínky pro výuku je základem naší budoucnosti.“ řekla na závěr M. Válková.
Řiditelka České mateřské školy Ferdy Mravence Zdenka Kutilová: „Nové místnosti školce umožňují, aby fungovala podle předepsaných státních pedagogických standardů. Díky těm jsme mohli vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, aby měli postaráno o své děti a zůstali tak v našem městě. V posledním roce mají o naši školku největší zájem rodiče jednoročních a dvouročních dětí. Podle standardů musí být právě mladších dětí ve skupinách méně. Je to jeden z důvodů, že jsme z plánovaného multifunkčního sálu upravili skupinu jeslí. Přizpůsobujeme se požadavkům a potřebám rodičů, rodičům zapsaných dětí, kteří počkali, než prostor upravíme a dostaneme povolení k používání.
Přístavbou a úpravou dvou nových skupin jsme mohli vyjít vstříc i sousedním obcím. Máme čtyři děti z Končenic, kde sice mateřská škola je, ale nemá jesle, takže se do ní zapisují děti až od tří let. Výborně spolupracujeme i s obcí Sirač a tyto dvě obce proto spolufinancují fungování naší školky, spolu s městem Daruvar. Město nám na vybavení nových místností v loňském roce dalo 50 tisíc kun a v letošním roce zaplatí vybavení v hodnotě 100 tisíců kun. Tím budou skupiny vybaveny v souladu s předpisy a potřebami. Velkou pomoc nám poskytl i Československý ústav zahraniční Praha, který kromě jiného vybavení zajistil i šatnu pro jednu skupinu.
Školka přístavbou získala prostor pro dvě skupiny dětí ve věku od roku do dvou, pomocné místnosti, šatny a sociální zařízení. Upravili jsme také přístřeší, které spojuje dvě budovy a zlehčuje přepravu jídla do nových skupin, zároveň jsme tím získali krytý venkovní prostor pro uložení kočárků nebo kol. Větší prostor si vyžádal i nová pracovní místa – uklízečka na celý pracovní úvazek, kuchařka na půl pracovního úvazku a vychovatelku – Tatjana Coufalová. Vychovatelka Zrinka Vrbická odešla do důchodu, na uvolněné místo nastoupila Jana Bartošová, Alenka Veltruská je na dlouhodobé nemocenské, zastupuje ji odborná vyšší zdravotní sestra Jasminka Čakanićová. Všem se pracuje velice hezky,“ spokojeně konstatovala Z. Kutilová.            Text J. Staňová, foto js a aj

FOTO na facebooku

Read 115 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi