Svatý Bartol dostal čepici

  • Posted on:  středa, 14 duben 2021 00:00

ZAČALA OBNOVA FARNÍHO KOSTELA SVATÉHO APOŠTOLA BARTOLOMĚJE V DEŽANOVCI
Polovinou března se uprostřed Dežanovce přihodila nevšední a velice zajímavá událost – mohutný jeřáb zvedl na zvonici farního kostela Svatého Bartoloměje střešní konstrukci, která byla sestavena na zemi. Ve výšce třiceti metrů ji dočkali stavební dělníci, kteří ji upevnili předem připravenými šrouby. Touto nevídanou akcí začala první fáze obnovy dežanoveckého farního kostela.

„Dosud byl svatý Bartol bez čepice, dnes ji dostal, a tak jsme symbolicky začali rekonstrukci farního kostela, po které toužíme už delší dobu,“ řekl nám farář Đuro Cvitić, který kromě dežanovecké spravuje také faru v Uljaniku. „První fáze,“ dodal farář, „zahrnuje obnovu střechy, potom samotné zvonice a fasády kostela.“
Podle smlouvy s vykonavatelem práce první fáze obnovy stojí 324 tisíc kun, konečný obnos bude ale mnohem vyšší. „Už nyní víme, že se účet zvýší o sto tisíc kun bez DPH,“ říká farář Cvitić. „Mysleli jsme totiž, že na fasádě opravíme jen poškozená místa, ale když jsme postavili lešení, zjistili jsme, že je nelze jen opravit, ale že se musí celý kostel zbavit staré omítky a udělat novou.“
Na rekonstrukci kostela udělala farnost projekt, který kandidovala na konkurs ministerstva regionálního rozvoje a dostala grant v hodnotě sto tisíců kun. Dalších pětadevadesát tisíc kun zajistilo Požežské biskupství a skoro ještě tolik dali věřící jako svůj dobrovolný příspěvek. „Sbírku finančních darů občanů provádíme už čtvrtý rok. Založili jsme zvláštní účelový fond a domluvili se, že každá rodina bude vyčleňovat pět kun měsíčně. Domluva nefunguje tak, jak jsme si to přáli, ale příspěvky přicházejí každodenně, a shromážděným obnosem jsme velice spokojeni,“ vysvětluje farář a dodává, že finanční příspěvky poskytují i lidé mimo dežanoveckou farnost, dokonce i ze zahraničí. „Koluje malá anekdota o člověku, který žije v Německu a dozvěděl se, že sbíráme peníze na obnovu kostela. Hned vešel do první hospody a poprosil lidi, aby přispěli, kolik mohou. Ozvali se všichni, někdo dal euro, někdo dvě, deset, dokonce i dvacet, třicet. Nebyli mezi nimi jen katolíci, ale také pravoslavní, dokonce i jeden muslim.“
Velice ochotně se do akce financování rekonstrukce zvonice kostela přidala obecní správa v čele se starostou Josipem Stjepanovićem. „Obec nejdříve přispěla s padesáti tisíci kunami, a právě dnes mně starosta informoval, že dostaneme ještě tolik“. Dalších dvacet tisíc kun zajistí ze svého rozpočtu Bjelovarsko-bilogorské županství.
Čepice zvonice bude obložená pozinkovaným plechem (cinkotit) stříbrné barvy. „Uvažovali jsme o mědi, ale jsme usoudili, že měď po nějaké době zezelená, a to se nám nelíbilo, proto jsme se rozhodli pro barvu stříbrnou.“
Po ukončení „čepice“ Svatého Bartoloměje, obnovení zvonice a průčelí kostela, následuje další fáze rekonstrukce kostela – obnova střechy a následně i vnitřku kostela.
Střecha zvonice v minulosti měnila tvar a výšku několikrát.  V roce 1932 dostala nynější podobu a dosahovala výšku třiceti metrů. Nyní se konstrukce trochu změnila, a celá zvonice do vrchu kříže bude o dva metry vyšší. „Sestavení čepice Svatého Bartoloměje trvalo deset dní,“ řekl nám Fráňa Finek, majitel firmy Finek j.d.o.o. z Končenic. Skládání proběhlo na zemi a potom jsme konstrukci upevnili na připravené šrouby,“ dodal.
Ostatní práce vykonává firma LDM Gradnja Đurica z Ilovského Klokočevce. „Prozatím jsme domluvili pouze rekonstrukci zvonice a průčelí kostela, protože peníze na další práce nemáme,“ říká majitel firmy Ivan Đurica. „Mistr Finek udělal konstrukci střechy, nyní pokračujeme my – obložíme střechu plechem a připevníme jablko a kříž,“ vysvětluje I. Đurica a dodává, že všechno bude hotové za měsíc.
Jeho firma se specializovala na obnovu kostelů. Tento kostel je už osmdesátý pátý, na kterém pracuje v okolí Daruvaru a Garešnice, ba i Záhřebu. Pracovali také, asi před třiceti lety, v Daruvaru na farním kostele Nejsvětější Trojice. „Těžce bojujeme s administrací a polovina výdělku odchází na daně a poplatky, plníme fondy, rozpočet, obecní pokladnu, musíme platit na cesty, lesy, na všechno,“ říká I. Đurica a dodává, že firma měla deset zaměstnaných, a nyní je jich jen sedm. „Někteří odešli do Německa a do Švédska, a abych vám řekl pravdu, kdybych byl mladší, odešel bych také.“  Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Uvítání faráře v české řeči
„Po víceleté snaze a po opakovaných prosbách se arcibiskup (kardinál) Josip Mihalović rozhodl vydat povolení, podle kterého bylo v Dežanovci možné ustavit ‚kuracii docela samostatnou jako pravou farnost‘. A tak s povolením nejvyšších církevních úřadů byla 1. ledna 1880 ustavena farnost v Dežanovci, jež měla nejdříve ráz dočasné farnosti pro římokatolíky Dežanovce, Kreštelovce, Imsova Sela, Sokolovce, Blagorodovce a Trojeglavy s osadou Sv. Anna. Správcem kuracie, vlastně dočasné farnosti, byl jmenován Petar Ožanić, substidiář v Daruvaru. A když byly konečně vyřízeny všechny formality, byl nový farář pozván k převzetí své služby: 17. ledna 1880 přichystali Dežanovčané velkolepé uvítání svému prvnímu faráři. Skupina věřících uvítala Petra Ožaniće už v Ivanově Poli a pak ho doprovodila až k dežanoveckému kostelu, kde vyhrávala dechovka a před shromážděným davem lidí stál k uvítání faráře místní učitel. Jakmile vůz s farářem a jeho doprovodem stanul před kostelem, vystoupil vpřed úctyhodný stařec a dobrý katolík Fráňa Vaněk a pronesl – v české řeči – uvítání k novému faráři jménem všech domácích lidí. Radosti a slávě nebylo, samozřejmě, konce!! (Z knihy Karla Bláhy Dežanovec – příspěvek k poznání minulostí osady a okolí)

Svatý Bartoloměj, následovatel svatého Bartoloměje a svatého Rocha
Kostel Svatého apoštola Bartoloměje v Dežanovci byl vystavěn v roce 1865. V té době nebylo v Dežanovci sídlo farnosti, byla to pouze filiálka farnosti daruvarské, a bohoslužby vedl farář z Daruvaru. I předtím byl v Dežanovci kostel, ale na jiném místě, na starém hřbitově u silnice, která vede k Trojeglavě. Byla to dřevěná kaplička, která byla zasvěcená svatému Bartoloměji, a byla vystavěna na místě ještě starší dřevěné kapličky Svatého Rocha. „Ani nejstarší občané Dežanovce nedovedou říci, kdy a jak byla postavena kaple Sv. Rocha a pak i kaple Sv. Bartoloměje. Dřevěná kaple během dlouhé doby tak zchátrala, že bylo nutné postavit kapli novou. Na místě, kde stála, vlastně stál obětní oltář, dnes stojí márnice,“ píše v pamětní knize farnosti Dežanovec.
Stavbu nového kostela uprostřed vesnice, na prostranné louce naproti místnímu domu kultury, kterou daroval hrabě Janković, popsal bývalý novinář Jednoty Karel Bláha v knize Dežanovec – příspěvek k poznání minulosti osady a okolí, kterou v roce 2009 vydala Jednota. Příprava trvala několik let, a občané Dežanovce za tu dobu dováželi a čistili cihly zbylé ze zbouraných chlévů hraběcí rodiny Jankovićů. Vystavěný kostel neměl charakteristiky určitého slohu, „ale jsou na něm patrné stopy gotiky. K budově kostela byla v pozdějších letech přistavěna sakristie a pořízena nová střecha.“

Read 117 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi