Delegace města Brna na návštěvě v Daruvaru a Záhřebu

  • Posted on:  středa, 21 duben 2021 00:00

VÝMĚNA INFORMACÍ JE NEJCENNĚJŠÍ
Výměna zkušeností a domluva budoucích forem spolupráce jak na infrastrukturních projektech, tak v oblastí školství a kultury, byly záměrem návštěvy delegace města Brna ve městě Daruvaru, která se uskutečnila 8. dubna. Sedmičlenná delegace v čele se zastupitelem Michalem Chládkem nejdříve zavítala do Svazu Čechů, kde jednala s představiteli krajanské komunity vedené předsedkyní Svazu Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou.

V delegaci byli další zastupitelé města Brna, Ludvík Kadlec a David Trllo, představitel firmy Technické sítě Jiří Pokorný, Ondřej Vitula ze základní školy, Jaroslav Dvořáček a ještě jeden Michal Chládek. Krajanskou komunitu jim přiblížili kromě předsedkyně Štrumlové Tučkové zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, tajemník Svazu Dalibor Kolár, ředitelka školy Marie Válková a poslanec Vladimír Bílek, na jehož pozvání se návštěva uskutečnila.
Po setkání ve Svazu zavítali hosté do mateřské a základní školy, kde darovali učitelům a žákům knihy a školní pomůcky. Daruvarskou část pobytu v Chorvatsku ukončili jednáním se starostou Damirem Lneničkem na městské radnici.
Hovořilo se o infrastrukturních záležitostech, o veřejném osvětlení, o technických sítích, ale také o bytové problematice, o majetkových záležitostech, o sportu, turistickém ruchu, ale i o pomoci, kterou město Brno poskytlo občanům Sisacko-moslavinského kraje, který postihlo ničivé zemětřesení na konci loňského roku. „Jde o z našeho pohledu významný dárek, o milion korun. Jsme rádi, že pomoc našla svůj cíl. Hlavně, pouto, které chováme vůči občanům této země, je tak velké, že naše zastupitelstvo usoudilo, že tento dárek je vhodný a potřebný.“
„Výměna informací je pro nás v dnešní době to nejceněnější, protože se tak naše municipality vyvarují potenciálních chyb, poučí se, což je dobré,“ řekl zastupitel Chládek a pozval starostu Lnenička, aby se svými spolupracovníky navštívil Brno a seznámil se se způsobem fungování jeho komunálních služeb.
„Jsem rád, že jsme jednali o konkrétních věcech, vodovodu, kanalizaci, čističce odpadních vod, veřejném osvětlení,“ řekl starosta D. Lneniček. „Velice rádi přijímáme pozvání do Brna a doufám, že tam uvidíme věci, které budeme moci zavést u nás, a stejně tak jsem pozval brněnské investory, aby vkládali do naší podnikatelské zóny Dalit.“
„Bez ohledu na to, že je Brno velké město, a Daruvar malé, vidíme, že si máme navzájem co nabídnout, třeba Daruvar celkovou síť veřejného osvětlení nahradil ekologickým osvětlením a snížil světelné znečištění,“ řekl nám Vladimír Bílek, který s panem Chládkem spolupracuje už řadu let. „Žádal jsem především o pomoc ohledně projektu aglomerace a těší mě, že kolegové z Brna byli ochotní poskytnout veškerou pomoc a že se tato cesta podařila i přes složité podmínky krizových opatření,“ řekl V. Bílek a zmínil, že se o aglomeraci a českých technologických řešeních jednalo i o den dříve. Na pořadu jednání byla i možnost stavby „čisté“ elektrárny v daruvarské průmyslové zóně, kde by se přebytek tepla používal na vytápění hal a na sušírnu dřeva. Měli jsme i schůze na téma daruvarského sportovního letiště, s cílem zviditelňovaní tohoto objektu a používání ve funkci jak cestovního ruchu, tak hospodářství.“   
Po ukončení programu v Daruvaru delegace města Brna odjela do Záhřebu. „Brno mělo v minulosti partnerství s městem Záhřeb, chtěli bychom na něj navázat. Víme, že je na to trochu složitější doba, že máte těsně před volbami a po úmrtí pana primátora Bandiće. Je nám to nesmírně líto, protože pan primátor udělal pro občany hlavního města spoustu věcí, ale věřím tomu, že ať už zvítězí v Záhřebu kdokoliv, práce budou pokračovat, aby byl Záhřeb výstavným městem,“ řekl M. Chládek.
Delegace zavítala na velvyslanectví a do České besedy, kontaktovala hospodářskou správu ohledně brněnské společnosti Technické sítě. Potom odjela na Rab, který je dlouholetým cílovým městem výprav z hlavního města Moravy, protože jedna brněnská základní škola má družbu se školou rabskou. Text a foto M. Pejić

DELEGACE Z BRNA V ZÁHŘEBU

Po ukončení návštěvy ve Svazu Čechů, základní a mateřské škole a městské radnici v Daruvaru, delegace z Brna ve čtvrtek 8. dubna v odpoledních hodinách zavítala do Českého národního domu v Záhřebu. JUDr. Michala Chládka, Ludvíka Kadlece, Ing. Davida Trlla, zastupitele města Brna a Jiřího Pokorného z Technických sítí Brno, a.s. a Bc. Ondřeje Vitulu ze Základní školy Brno, Jasanova 2, příspěvková organizace, přivítali předseda České besedy Záhřeb a Rady české menšiny a Koordinace rad a představitelů Města Záhřebu Jiří Bahník, místopředsedkyně Besedy Marina Koláčková Novoselová a tajemnice Rady Alenka Štokićová.
Schůze s brněnskou delegací, v místnostech Českého kulturně-hospodářského centra Josef Václav Frič se zúčastnili také Slavomír Goga a Petr Kašička z Velvyslanectví ČR v Záhřebu, Vladimír Bílek, poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu a podnikatelé Robert Vindiš a Johann Pawelitsch.
Záhřebští brněnskou delegaci seznámili s dějinami a současnou kulturní činností Besedy, osvětovou činností, výukou českého jazyka a kultury a postavením české menšiny v Záhřebu.
Zastupitelé města Brna projevili veliký zájem o naší činnost a nabídli možnost spolupráce a podpory kulturní činnosti. Zvlášť zdůraznili, že uvažují o rozpracování modelu stipendování krajanských studentů z Chorvatska na brněnských vysokých školách a fakultách, jako konkretní pomoc udržování a prosperity naší krajanské komunity. Projevili také zájem o obnovení přátelských vztahů mezi městy Záhřebem a Brnem. Poděkovali jsme za jejich skvělou návštěvu, nabídnutou spolupráci a slíbili jsme, že na patřičných úřadech města Záhřebu podpoříme obnovení spolupráce mezi dvěma městy.  
Po ukončeném jednání si hosté z Brna s velikým zájmem prohlédli velký sál a nově upravené jeviště Českého národního domu.   Text a foto Jiří Bahník

Read 95 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi