Digitální nomádi v Chorvatsku

  • Posted on:  středa, 28 duben 2021 00:00

CHORVATSKO JAKO KANCELÁŘ
Chorvatská ústředna cestovního ruchu zahájila novou propagační kampaň Chorvatsko, vaše nová kancelář! s cílem představit Chorvat-sko jako přitažlivou a dobře připravenou destinaci pro digitální no-mády. Reklamní kampaň bude kromě mediálních aktivit probíhat prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter. V rámci kampaně byla na webu Croatia.hr vytvořena speciální stránka Chorvatsko, vaše nová kancelář v angličtině, která obsahuje všechny důležité informace týkající se procesu žádostí o povolení a pobytu digitálních nomádů v Chorvatsku.

Na konci listopadu 2020 přijal chorvatský parlament cizinecký zákon, který vstoupil v platnost 1. ledna 2021 a podle něhož může být „digitálním nomádům“ udělen přechodný pobyt v Chorvatsku až na jeden rok. Tato nova legislativa je určena pro státní příslušníky třetích zemí, kteří nejsou členy Evropské unie a Švýcarska. Digitální nomádi pracující na dálku nepodléhají chorvatským daním z příjmu, pokud práce, kterou vykonávají, není pro chorvatský trh a pro jiné než chorvatské společnosti.
„Chorvatsko je jedním z prvních členů Evropské unie, který upra-vuje jednoroční dočasný pobyt pro digitální nomády, což je výsled-kem spolupráce mezi ministerstvem vnitra, ministerstvem pro zahra-niční a evropské záležitosti, ministerstvem zdravotnictví, minister-stvem financí a ministerstvem cestovního ruchu a sportu,“ uvedla ministryně cestovního ruchu a sportu Nikolina Brnjacová. „Chorvat-ský cestovní ruch tuto příležitost uznává v kontextu rozvoje celoroč-ního cestovního ruchu. Kvalitní nabídkou a jednoduššími postupy se snažíme přilákat co nejvíce digitálních nomádů a propagovat tak naši destinaci. Digitální nomádi jsou vynikající příležitostí pro chorvat-skou ekonomiku a jsme rádi, že digitální nomádi projevují zvýšený zájem o řadu chorvatských měst. Věřím, že Chorvatsko zapůsobí na digitální nomády svými přírodními a kulturními krásami i autentickou nabídkou. Přeji všem současným i budoucím digitálním nomádům vřelé přivítání v jedné z nejžádanějších a jedinečných evropských destinací – v Chorvatsku. “
Digitální nomádi mohou vykonávat jakoukoliv práci, kterou jsou schopni vykonat na dálku pro svůj domácí trh nebo jiný trh, pokud tato práce není pro chorvatský trh anebo pro chorvatského zaměst-navatele. Co to tedy znamená konkrétně? Jestliže je člověk zaměst-nán nebo vykonává práci prostřednictvím komunikační technologie pro společnost (tzn. zaměstnavatele) nebo pro vlastní firmu, která není registrována v Chorvatsku a nevykonává práci ani neposkytuje služby zaměstnavatelům (právnickým nebo fyzickým osobám) v Chorvatsku. Pokud by jedinec chtěl pracovat v Chorvatsku, tak mu to toto povolení neumožňuje a musel by požádat o povolení k práci a pobytu v souladu se zákonem o cizincích.
V Chorvatsku se dá pracovat z mnoha míst díky kvalitní interne-tové dostupnosti. Jaké konkrétní místo si digitální nomád zvolí, záleží na osobních preferencích. Městské uzly jako Záhřeb, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovník a Osijek jsou oblíbené pro svůj přístup na letiště, stejně jako Lošinj a Brač, které mají také letiště (možnosti soukromých, charterových a komerčních letů se liší). Celé pobřeží Chorvatska umožňuje člověku užívat si slunce a moře po celý rok se snadným přístupem k více než 1000 ostrovům, zatímco vnitrozemí umožňuje krásné venkovské možnosti, snadný přístup k národním a přírodním parkům a těsnou blízkost městských center.
Ředitel Chorvatského turistického sdružení Kristjan Staničić uve-dl, že „cílem nejnovější kampaně je představit Chorvatsko jako zemi, která může digitálním nomádům zaručit pohodlný a bezpečný pobyt a kvalitní životní podmínky. Chorvatsko je země, kde se mluví an-glicky, země, která nabízí jedinečný způsob života s autentickými zážitky, má dobré připojení k internetu, příznivé klima a krásné pří-rodní prostředí, dobrou vzdálenost a je snadno dostupné pro zbytek Evropy. Ve srovnání s evropskými standardy je Chorvatsko cenově vysoce výhodné, s dobrou a dostupnou zdravotní péčí.“ Nový právní rámec a kampaň, která bude probíhat pravidelně po celý rok, by mohla mít pozitivní dopad na zvýšení počtu digitálních nomádů v Chorvatsku i v budoucnosti.
O digitálních nomádech a jejich možnostech v Chorvatsku psaly také mnohé zahraniční sdělovací prostředky, včetně přední světové značky cestovních průvodců Lonely Planet. Tématu digitálních no-mádů a podmínkám, které musí cizinci splnit, aby mohli strávit jeden rok v Chorvatsku jako digitální nomádi věnoval nedávno článek. Věhlasný časopis Forbes ve svém francouzském i americkém vydání publikoval článek o Chorvatsku jako o žádané a otevřené destinaci pro digitální nomády. Také mnohá americká média zmiňují Chorvat-sko a Dubrovník jako vysoce přitažlivou destinaci pro digitální no-mády.   Text Zuzana Hubinková, foto CHTS

Kdo je digitální nomád? – Je to státní příslušník třetí země, který je zaměstnán nebo vykonává práci prostřednictvím komunikační technologie pro společnost (tzn. zaměstnavatele) nebo pro svou vlastní společnost, která není registrována v Chorvatské republice a nevykonává práci ani neposkytuje služby zaměstnavatelům v Chor-vatské republice.

Read 117 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi