Důležitá rozhodnutí hospodářské rady a komise

  • Posted on:  středa, 28 duben 2021 00:00

JEDNÁNÍ VE SVAZU ČECHŮ
V místnostech Svazu se 12. dubna konaly schůze hospodářské rady a komise pro rozdělení pomoci pro kraje postižené zemětřesením. Obě pracovní tělesa měla na pořadu jednání důležité body, a některé z otázek vyžadovaly odpověď bez odkladu.

Tajemník Svazu Dalibor Kolár oznámil členům komise pro rozdělení pomoci krajům postiženým zemětřesením, kolik peněžních donaci a z kterých zdrojů prozatím Svaz dostal. Připomněl také, že jsou podepsané smlouvy s donátory, jejichž donace ještě nebyly vyplaceny. Pomoc ve formě peněžních příspěvků Svazu darovali jednotlivci a spolky z Chorvatska a zahraničí. Značnou peněžní dávku věnoval také Jihomoravský kraj, Dobrovolný Svazek obcí Valašské Meziříčí a města Hustopeče a Letohrad z České republiky.
Úkolem komise je rozdělit tyto prostředky krajanům, kteří na zemětřesením zasaženém území utrpěli materiální škody. Jednalo se o tom, jak je rozdělit spravedlivě, aby se dostaly právě tomu, kdo je nejvíc potřebuje. Připravuje se veřejná výzva, na kterou se budou moci přihlásit krajané s žádostí o pomoc. Na základě zadaných požadavků výzvy, komise rozhodne o rozdělení finančních prostředků. O výši peněžní částky nelze hovořit, protože ještě není jisté, kolik prostředků Svaz bude mít k dispozici, a také se neví, kolik bude žádostí.   
Hospodářská rada pod vedením předsedy Jaromíra Vrabce jednala o smlouvě o používání kulturně-vzdělávacího střediska Tkon, kterou mají společně podepsat Svaz Čechů v RCH a Česká základní škola Jana Amose Komenského Daruvar. Členové rady se dohodli, že některé body smlouvy je třeba dodatečně upřesnit, aby nedošlo ke špatnému tlumočení a zneužívání smlouvy v budoucnu. Další bod jednání byla veřejná výzva pro vykonavatele prací na Tkonu. Členové rady přípravu výzvy svěřili tajemníkovi D. Kolárovi, který s Marijanou Weiserovou a Májou Angjalovou vypracoval výzvu týkající se stavby Českého kulturního centra v Daruvaru, přidá se k nim Simona Neradová, nová účetní referentka Svazu Čechů, která má s výzvami zkušenost. Výzva by měla být připravena do konce dubna, po uveřejnění bude soutěž trvat 20 dnů. Práce na staveništi letoviska by musely začít do 15. června 2021.    Text a foto A. Janota

FOTO na facebooku

Read 80 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi