Valné shromáždění v Bjelovaru

  • Posted on:  čtvrtek, 17 červen 2021 00:00

BILANCOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ A ZPĚV
Členové České obce Bjelovar se 5. června sešli ve svém Domě na valné hromadě. Probrali činnost v uplynulém období a naplánovali činnost a finance na roky 2022 a 2023. Po shromáždění členky sboru Kateřina zazpívaly písňová pásma za doprovodu kapely Staří přátelé.

Členy a hosty – poslance Vladimíra Bílka, předsedkyni Svazu Čechů Annu-Marii Štrumlovou Tučkovou a zástupkyni župana Táňu Novotnou Golubićovou – pozdravila předsedkyně Obce Miruška Lončarová, vyzvala k uctění památky zesnulých členů. Po informaci, že je přítomno 57 z 349 členů a volbě pracovních těles předsedkyně podala zprávu o činnosti. Plán na rok 2020 nemohl být splněn, protože činnost byla pozastavena. Řada akcí, jako tradiční Večer národnostních menšin, se nemohla konat. Obec účinkovala v natáčení pořadu Lijepom našom, uspořádala Večer evergreenů s hosty, podnikla výlet do Daruvaru a uspořádala Den české kultury na vlastním dvoře. V době pandemie spolek dal své prostory k dispozici zdravotnímu středisku, zapojil se i do pomoci postiženým zemětřesením. Dobře spolupracoval s městem, županstvím, Radou pro národnostní menšiny, Svazem Čechů, poslancem ve Sněmu a ostatními spolky. V době, kdy se skupiny nescházely, upravil prostory v suterénu a na dvoře, jakož i dvůr a sociální zařízení. Za velkou pomoc předsedkyně pochválila poslance. M. Lončarová referovala i o vlastní činnosti jako představitelky menšiny ve městě; schůze se konaly online, prostředky na činnost věnovala České obci. Na závěr poděkovala uvedeným činitelům za dobrou spolupráci, zvlášť poděkovala správnímu výboru, vedoucím skupin, všem členům a rodičům dětí zapojených do činnosti.
O pěveckém sboru Kateřina a skupině Rozmarýnky referovala Vesna Šošová. Podařilo se jim vystoupit na Bjelovarském létu, Dnu české kultury a v pořadu Razglednica. Zpěvačky sbíraly pomoc pro lidi postižené zemětřesením. Zkoušet se začalo minulý týden. O činnosti folklorní skupiny Srdéčko zprávu podala Tihomira Barišićová. Skupina měla čtyři vystoupení, po přestávce se začíná zkoušet znovu. Malou a prostřední taneční skupinu a vystoupení představil vedoucí Josip Herman, který konstatoval, že se nekonala ani jedna z tradičních dílen. Poděkoval dětem a rodičům za podporu a trpělivost. Mladen Lusavec mluvil o Starých přátelích. Zdenko Trnka uvedl, že divadelní skupina Lucerna měla připravenou premiéru jeho hry Paní doktorová v režii Libuše Horákové, pandemie ji však znemožnila. Tajemnice Miljenka Šantekovićová přečetla závěrečné vyúčtování, podle kterého v roce 2020 Obec měla 434 936 kun příjmů a 455 814,85 kuny výdajů. Božena Palová z dozorčího výboru dosvědčila správnost údajů a vedení dokumentace. Zprávy byly jednomyslně schváleny, jakož i plány na roky 2022 a 2023, které počítají s řádnými činnostmi a vystoupeními, náborem nových členů a pořádáním vlastních tradičních akcí a slavností. Plánuje se zájezd do Česka a hostování českého souboru, doplnění krojů a nástrojů, údržba a investice do Domu.
Poslanec V. Bílek vyjádřil potěšení, že se krajané mohli opět sejít, a pochválil přátelské ovzduší, které zde vždy vládne. Pochválil Bjelovarské za činnost a vyzval je, aby se co nejdříve přihlásili s rozpracovanými plány. Místožupanka T. Novotná Golubićová poblahopřála k úspěchům a mluvila o zářijovém sčítání lidu. Bjelovarským popřála hodně úspěchů v činnosti. Předsedkyně Svazu A.-M. Štrumlová Tučková pochválila bjelovarskou Obec za píli a velmi dobrou spolupráci. Konstatovala, že je díky velkému počtu mladých budoucnost spolku zajištěna. M. Lončarová nahlásila pořádání kurzu pro mladé zájemce o hru na trubku a housle, který povede pan Koníř. Vyzvala také všechny, aby pomohli zapojit nové lidi do činnosti tanečních a pěveckých skupin a hudby.
S radostí, že se mohli sejít, si Bjelovarští spolu se svými Kateřinami a Starými přáteli zazpívali pásmo krásných českých písní a potom poseděli u chutné večeře a v přátelské besedě. Text a foto Ž. Podsedník

Read 103 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi