Valná hromada České besedy v Záhřebu

  • Posted on:  čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

JIŘÍ BAHNÍK I V NOVÉM MANDÁTU PŘEDSEDOU
Česká beseda Záhřeb uspořádala v sobotu 12. června volební valnou hromadu. Už od šesté hodiny odpoledne do záhřebského Českého domu přicházeli krajané, na kterých byla vidět radost ze společného setkání, protože se už delší dobu kvůli pandemii koronaviru žádná kulturní akce nekonala.

Na začátku valného shromáždění po chorvatské a české hymně a minutě ticha k uctění památky zesnulých předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník přivítal všechny přítomné a vzácné hosty: poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bílka, předsedkyni Svazu Čechů Annu-Marii Štrumlovou Tučkovou, ředitelku školy Komenského Marii Válkovou a známou chorvatskou herečku Ksenii Procházkovou. Dále informoval o úpravách, které proběhly po zemětřesení v Českém domě. Vyjádřil spokojenost s odvedenými pracemi a poděkoval za finanční pomoc Úřadu pro lidská práva prostřednictvím Svazu Čechů a městu Záhřebu. Zmínil také dotykovou tabuli a výtvarné pomůcky z Československého ústavu zahraničního Praha.   
K přítomným promluvili V. Bílek, A.-M. Štrumlová Tučková a M. Válková, kteří záhřebskému spolku popřáli hodně úspěchů v práci, slíbili veškerou pomoc a nabídli spolupráci i v dalším období. Poslanec mluvil o významu sčítání obyvatel a předsedkyně Svazu o programech a akcích, především o oslavě stého výročí Svazu Čechů.  
Valné shromáždění vedlo pracovní předsednictvo ve složení Alen Novosad – předseda a Jaromír Kubíček a Lýdie Puškarićová. Finanční zprávu a finanční plán podal předseda Jiří Bahník. Zprávu o uplynulé činnosti podala Marina Koláčková Novoselová, ve které na začátku řekla: „V roce 2020 činnost nebyla kvůli pandemii na úrovni, na jakou jsme si zvykli.“ Správní výbor měl v minulém roce tři schůze živě a sedm online. Na schůzích se řádně projednávaly měsíční zprávy o příjmech a výdajích, o pracích na údržbě a úpravách Domu, o vykonávání běžných kulturních a osvětových akcí a dalších besedních záležitostech. Tyto aktivity proběhly do března a pak byla veškerá činnost zastavena. I když byly plány na rok 2020 bohaté – divadelní premiéra, Dožínky 2020, Zpěvánky – kvůli pandemii se nemohly uskutečnit. Poslední akcí byl Dětský karneval 15. února a Maškarní bál pro dospělé.  
V plánech na rok 2021 je účast na akcích Svazu Čechů, Rady pro národnostní menšiny a města Záhřebu (Den národnostních menšin města Záhřebu, Den české a chorvatské kultury, Zpěvánky, Den Rady české menšiny města Záhřebu, oslava 20. výročí smíšeného pěveckého sboru Bohemia a další). Beseda se plánuje zúčastnit akcí jiných spolků a institucí.
Následovala volba nového vedení České besedy Záhřeb. Za předsedu byl zvolený Jiří Bahník, který byl i jediným kandidátem. Po volbách poděkoval za důvěru a vyzval přítomné k další spolupráci.
Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

Read 70 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi