Volební shromáždění spolku v Dežanovci

  • Posted on:  čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

BEZE ZMĚN VE VEDENÍ
Krajané v Dežanovci se 17. června sešli ve společenském domě na valné hromadě, na které zhodnotili uplynulé dva roky a zvolili si vedení spolku. Shromáždění svou přítomností poctili poslanec Vladimír Bílek, starosta Dežanovce Josip Stjepanović a představitel obecní hasičské pospolitosti Antun Varga.

Předsedkyně Besedy Lída Holečková přivítala přítomné a hosty a vyzvala k uctění památky zesnulých členů. Byla zvolena pracovní tělesa, která řídila další průběh shromáždění. Tajemník Dino Petrlík ve své zprávě o činnosti v letech 2020 a 2021 uvedl, že Beseda má 143 členy, z nich osm dětí do 15 let a 68 starších než 60 let. Spolek má velmi činnou skupinu výroby suvenýrů, hudebníci chodí hrát v jiných kapelách. Vyjmenoval uskutečněné akce, kterých nebylo málo. Patří mezi ně například maškarní zábavy, stavění máje, hostování na dnech kultury a vlastní Den kultury – Den kukuřice. Finanční zprávu podala Milada Francetićová. Spolek měl v roce 2019 přes 121 tisíc kun příjmů a 117,5 tisíce kun výdajů, hlavně na úpravy besedních místností. V roce 2020 bylo 16,5 tisíce kun příjmů a přes pět tisíc kun výdajů, za podlahy v besední místnosti. Spolek se současně financuje z prostředků z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin a členského. Správnost údajů a vedení dokumentace dosvědčila za dozorčí výbor Zdena Slivarová. V rámci diskuse Ludmila Bláhová uvedla, že spolek získal ještě jedenáct nových členů, poděkovala aktivním členům za jejich píli a vyzvala všechny, aby se dali na výrobu panenek, podle kterých je Beseda známá. Valná hromada zprávy schválila.
Dosavadnímu vedení spolku bylo uděleno absolutorium a na základě návrhu L. Holečkové byl zvolen nový-starý správní a dozorčí výbor. Shromáždění rozhodlo, že členem předsednictva Svazu Čechů bude nový předseda, kterého si výbor zvolí, že delegáty na valné hromadě Svazu budou předseda, tajemník a Jarko Sadecký, a že nový výbor vypracuje plán práce spolku na nadcházející období.
K shromážděným promluvil starosta J. Stjepanović, který byl rád, že se už mohou konat shromáždění ve větším počtu. Představil plány obce s úpravou společenského domu, přislíbil pomoc a vyzval Besedu, aby se neostýchala požádat o pomoc, také aby potom vystavila vyúčtování. Poslanec V. Bílek poblahopřál starostovi za výsledky voleb, taktéž novým starým členům výboru za zvolení. Je přesvědčen, že spolupráce bude dobrá a že už nedojde k chybám. Vyzval k přípravě projektů. „Pandemie všem nadělala problémy. Už se konečně můžeme takto bavit. Věřím, že nejhorší je za námi a že se budeme moci spolu bavit na akcích,“ uvedl. Z. Slivarová se zajímala o spolupráci se školou. Bylo řečeno, že je dobrá a že se žáci češtiny představí v programu na plánovaných Dnech kukuřice o prvním říjnovém víkendu. L. Holečková představila svou vizi slavnosti s menším počtem účastníků, na které by si pozvali jeden spolek s několika různými skupinami.
Po zdárně ukončeném shromáždění se členové i hosté pobavili při pohoštění a kávě. Byl to po delší odmlce příjemně strávený společný večer. Text a foto Ž. Podsedník

NOVÉ VEDENÍ: Správní výbor – Ludmila Bláhová, Ina Dupeljová, Milada Francetićová, Štěpán Hlatký, Lída Holečková, Marino Jurković, Blanka Kliková, Željko Kohoutek, Damir Lacković, Márinka Lackovićová, Ančica Petrlíková, Dino Petrlík, Olda Petrlík, Jarko Sadecký, Vito Sadecký, Miluška Vargová, Tonči Varga, Ankica Velická, Miro Velický a Tihomir Velický. Dozorčí výbor – Zdravko Hlatký, Zdena Slivarová a Dražen Varga.

Read 95 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi