Přehlídka dětských písní Končenice 2021

  • Posted on:  čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

ČESKÉ PÍSNĚ ZAZNĚLY MOCNĚ
Příjemný červnový večer byl jako stvořený pro akci na otevřeném a uspořádat přehlídku dětských písní na školním hřišti v Končenicích byl zásah do černého. Letošní, třicátý první dětský festival proběhl předvečer ve středu 16. června a už tradičně jej uspořádala Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice a Svaz Čechů pod patroná-tem Rady pro národnostní menšiny RCH a obce Končenice.

Po dlouhé odmlce byla přehlídka vřele přijata, jak účastníky a pořadateli, tak i návštěvníky, kteří toužili po jakémkoliv dění a zvlášť vidět a slyšet nejmladší, se sešli v hojném počtu na školním hřišti.
Program přehlídky proběhl ve dvou částech. V první části zazpí-vali mladší účastníci, děti mateřských škol a žáci nižších tříd. Pro-gram symbolicky zahájily zpěvačky třetí třídy školy Komenského v Daruvaru písní Dětí den, která se velice hodila do konceptu této, pro ně slavnostní, události. Následovaly šikovné děti z obou českých mateřských škol. Po nich se na jevišti střídali žáci a žačky od první do čtvrté třídy Z Daruvaru, Končenic, Daruvarského Brestova, Dioše, Ivanova Sela a Lipovce. Mladí zpěváci zpívali známé české lidové písně, které hřály u srdce a vracely do dětství všechny posluchače. Byly slyšet příběhy o spadlé peci, o Nanynce, která šla do zelí, o muzikantech, Eskymácích, čertu a Káče, holoubkovi, ptáčkovi v zimě a mnohé jiné známé písně, které jsme všichni zpívali, když jsme byli děti.    
Po krátké přestávce jeviště patřilo dospělejším, žákům vyšších tříd z Daruvaru, Končenic a Dežanovce. V této části se zpívaly moderní písně, pro posluchače sice méně známé, ale velice příjemné na po-slech.
Mezi ostatními zazněla i autorská píseň dvojice Uhlíř–Svěrák, svě-tový country evergreen, nebo téma z kresleného filmu Včelka Mája, která dojala a připomněla bezstarostné dny dětství mladé i starší ge-nerace. Dobrým zpěvem se představili zpěváci a zpěvačky školy Komenského, mezi kterými je řada dětí hudebně nadaných. Program zpestřil instrumentální bod, ve kterém na melodické roury zahráli žáci šesté třídy z Končenic, a zazněla také jedna a cappella píseň v podání končenických osmáků. Dežanoveckou školu důstojně před-stavil jeden, ale proto výborný zpěvák. Přehlídku uzavřeli nejstarší, kteří se zároveň se školou a festivalem loučili. Hymnu končenického festivalu, skladbu Přehlídka dětských písní, výborně zazpíval žák osmé třídy Sven Kočí za doprovodu spolužaček.
Přesto, že času na nacvičování písní bylo poměrně málo, je třeba pochválit to, že je děti dobře zvládly, na jevišti se chovaly suverénně a dobře se při tom bavily. K velkolepé atmosféře a předvedení písní přispěl i zkušený desetičlenný hudební doprovod pod vedením Dali-bora Kolára, který svou úlohu zvládl bezvadně a písně učinil ještě půvabnějšími a mocnějšími.
Programem provázeli moderátoři Melissa Holinková a Karlo Đurđević, kteří na začátku jménem pořadatelů přivítali hosty, mezi nimi poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sně-mu Vladimíra Bílka, zástupkyni župana Táňu Novotnou Golubićo-vou, předsedkyni Svazu Čechů v RCH Anna-Marii Štrumlovou Tuč-kovou, starostu obce Končenice Zlatka Bakuniće, ředitele základních a mateřských škol Marii Válkovou, Zdenu Kutilovou, Gordanu To-máškovou a Jaromíra Vrabce a všechny, kteří přispěli, aby se tato velkolepá a vytoužená akce uskutečnila.
Příjemný a teplý večer vyplněný tóny českých písní, které mocně zněly pod širým nebem, velice rychle uběhl. Diváci i účastníci se dobře pobavili, dětem byla po programu odevzdána uznání a všichni se rozcházeli spokojení a plní dojmů z této menšinové akce, s dob-rým pocitem, že krajanský život zase začíná pulsovat.  Text Jiřinka Horká, foto Željko Podsedník

Zpěváci a písně: Daruvar – Ana Grabarová, Ema Stárková, Iskra Sekulićová, Vita Bjelajcová a Filip Janota (Hezky je na světě), Nina Dujmenovićová, Elena Jakupcová, Nevie Šafarová, Nika Šilobodco-vá a Noemi Rohlíková (Dětí den), Lana Novakovićová, Ela Tučková, Nikola Ignatovski a Ian Boroš (Pod dubem, za dubem), Karla Horva-tová, Petra Pihýrová, Jakov Ogrizek, Anja Majvaldová a Andrej Sof-ka (Bude zima, bude mráz), Katja Smolová, Marko Čović a Filip Go-lubić (Grónská písnička), Marija Magdalena Pihýrová, Ivančica Bo-rošová, Lara Bičková, Amia Novakovićová a Dalia Rohlíková (Oko-lo Hradce), Zara Valdgoniová, Tessa Kopferová a Nikolina Volšan-ská (Voda voděnka), Leona Krajačićová, Lana Vašková, Erika Nola Filová, Jonáš Staňa Brdar a Matko Ogrizek (Elektrický valčík), Daria Takačová, Mia Zavadilová, Laura Máchová, Dora Tourková a Tessa Veltruská (Pojďte, děti), Petra Vašková, Anja Holečková, Hana Ho-daková, Petr Dujmenović a Bruno Bílek (Včelka Mája), Matko Ogri-zek a Jonáš Staňa Brdar (Veď mě dál, cesto má), Končenice – Barba-ra Jandová a Lukas Klígl (Na tom pražském mostě, Až já budu vel-ká), Ella Edelinská a Ema Orozovićová (Měla jsem holoubka), Kristi-jan Lukáš a Damjan Růžička (Čert a Káča), Dora Bartošová, Lara Brkićová, Marijeta Husáková, Lea Klimšová, Vanesa Sobotová, Sa-rah Klíglová, Sven Kočí (Červená se line záře), Sven Kočí a spolu-žačky Dora, Lara, Marijeta, Lea, Vanesa a Sarah (Přehlídka dětských písní), Lana Truplová, Hana Díťová, Lucie Klíglová a Erik Horyna (instrumentál – melodické roury),  Daruvarský Brestov – Gabrijela Bellová, Žana Frélichová, Lea Žutinićová a Nikša Matina (Na ket-kovské věži), Dioš – Leonarda Benišová, Emily Ulbrihová, Renata Šidáková (Pec nám spadla), Ivanovo Selo – Magdalena Rajzlová a Leo Purma (Šla Nanynka do zelí), Lipovec – Nela Turková, Amálie Šolcová, Meda Šolcová, Tony Polický a Bruno Res (Já jsem muzi-kant), Dežanovec – Mateo Ković (Okolo Třeboně).
Písně připravili: Daruvar – Barbara Starešinićová Šolcová, Vlatka Vondrová a Machulenka Resová (mateřská škola), Jitka Janotová Doležalová, Iveta Sohorová Toufarová, Světluška Prokopićová a Estera Cengerová (základní škola), Končenice – Gordana Tomášková (mateřská škola), Silvana Zemanová Orozovićová, Elenka Podsední-ková a Dana Stakorová (základní škola), Daruvarský Brestov – Luka Syrůček, Dioš – Amálie Husáková, Ivanovo Selo – Ksenie Delľ Oli-ová, Lipovec – Drahuška De Bonová, Dežanovec – Hana Holínková a Estera Cengerová.
Režie: Elenka Podsedníková
Scénu upravila: Anita Resová
Informatická podpora: Zdenka Bartová
 Hudební doprovod: Dalibor Kolár – vedoucí a bicí souprava, Sil-vana Zemanová Orozovićová – flétna, Andrea Pinkavová – flétna, Želimir Prchal – saxofon, Viktorija Ditrihová – klarinet, Karlo Málek – elektrická kytara a klarinet, Luka Syrůček – akustická kytara a trubka, Mateo Málek – bas kytara, Miroslav Klígl – klávesy, Dominik Milde – klávesy a trubka.
Ozvučení: Lipoton Daruvar

Read 87 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi