Sčítání lidu 2021

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

ZPOMALME ASIMILACI
V roce 1880, kdy se konalo první sčítání lidu, žilo v Chorvatsku 14 584 občanů hlásicích se k české národnosti. Poslední sčítání z roku 2011 ukázalo, že je Čechů 9641. Největší počet krajanů žil v Chorvatsku v roce 1910 – dokonce 32 376 a od té doby pořád klesá. Proč je tomu tak, a lze se vůbec vyhnout ubývání počtu příslušníků české menšiny, se pokusil odpovědět demografický odborník, profesor mentor Ivan Horyna.

DEMOGRAFIE ČECHŮ V CHORVATSKU – JAK ZPOMALIT POKLES ČESKÉ POPULACE
Celkový pohyb populace je výsledkem přirozeného pohybu a jedné formy prostorové mobility (konečná migrace). Celkový pohyb populace udává sčítání obyvatelstva, které se obvykle provádí každých 10 let.
Počet Čechů v Chorvatsku lze sledovat od roku 1880, kdy to bylo 14 584, až k poslednímu sčítání lidu v roce 2011, kdy v Chorvatsku žilo 9641 Čechů.
Pro sčítání je velmi důležitý tzv. kritický moment, a to je datum 31. srpna ve 24:00 (jinak je to 31. března, ale letos je sčítání posunuto kvůli pandemii covid-19). Například, jestliže se dítě narodilo 31. srpna 2021 ve 23 hodiny 59 minut a 59 vteřin bude zahrnuto do sčítání. Dítě, které se narodilo 1. září 2021 o půlnoci a jednu vteřinu do sčítání zahrnuto nebude!
LETOŠNÍ SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA BUDE PROBÍHAT DVĚMA ZPŮSOBY:
1. Od 13. září 2021 až 26. září 2021 nezávislým sčítáním obyvatelstva prostřednictvím elektronického systému e-Građani
2. Od 27. září 2021 do 17. října 2021 sčítací komisaři provádějí sčítání všech sčítacích jednotek, které nebyly sečteny samostatně, prostřednictvím osobního rozhovoru.
SNÍŽENÍ POČTU ČECHŮ
Největší počet Čechů v Chorvatsku byl v roce 1910, a bylo to 32 376 osob. Od toho roku počet Čechů stále klesá, což je vidět v přiloženém grafu.
Pokles počtu Čechů v posledních 5 mezisčítacích obdobích:
• a) 1961 až 1971 = 4390 Čechů méně
(-18,77 %)
• b) 1971 až 1981 = 3995 Čechů méně
(-21,03 %)
• c) 1981 až 1991 = 1920 Čechů méně
(-12,79 %)
• d) 1991 až 2001 = 2576 Čechů méně
(-19,69 %)
• e) 2001 až 2011 = 869 Čechů méně
(-8,27 %).
Do roku 2011 průměrný pokles počtu Čechů během 10 let v posledních 4 mezisčítacích obdobích bylo o 2248 Čechů méně. V roce 2011 se tento trend dost snížil, ale teprve uvidíme, jaké budou výsledky letošního sčítání obyvatelstva. Pokud by pokračoval trend průměrného poklesu počtu Čechů průměrně o 2000 Čechů každých 10 let, do roku 2051 by v Chorvatsku zůstalo jen kolem 1500 Čechů!
Poslední meziščítací období (2001–2011) dokonce ukázalo, že v některých županstvích došlo k růstu počtu Čechů.
PŘÍČINY POKLESU POČTU ČECHŮ V CHORVATSKU
Jednou z nejdůležitějších příčin poklesu počtu Čechů v Chorvatsku je proces demografického přechodu. Jde o přechod od vysoké porodnosti a úmrtnosti k nízké. V procesu demografického přechodu nejprve klesá úmrtnost, poté se porodnost snižuje až po určitém období (které v některých zemích trvalo delší a v jiných kratší dobu). Chorvatsko vstoupilo v 80. letech 20. století do posttransformační fáze, která se vyznačovala nízkou a stabilní mírou porodnosti a úmrtnosti. Od té doby porodnost stagnuje na nízké úrovni. Všechno to vede k tomu, že se narodí méně dětí a populace stárne. Tento proces je normální pro všechny demograficky vyvinuté populace včetně Chorvatska a České republiky.
Další příčinou je asimilace. Jedná se o proces, ve kterém menšinová populace přebírá jazyk a zvyky většinové populace. Tento proces je také normální pro všechny demograficky vyvinuté populace. Ve skutečnosti je vzácné, že by si menšina udržela svůj jazyk a zvyky tak dlouho, jako je tomu v případě české menšiny v Chorvatsku; zejména proto, že Chorvatsko a Česká republika dnes nejsou sousedními zeměmi.
Proces, který je ve skutečnosti vedlejším účinkem demografického přechodu, je senilizace. Jednoduše řečeno, jde o stárnutí celkové populace. Tento proces bohužel stále více ovlivňuje celé Chorvatsko, zejména okrajové a venkovské oblasti, které byly tradičně místem života většiny Čechů v Chorvatsku.
DŮSLEDKY SNÍŽENÍ POČTU ČECHŮ
Nejdůležitějším důsledkem je celková redukce české populace v Chorvatsku. To je patrné z menšího počtu dětí v českých školách a z menšího počtu členů různých kulturních sdružení.
Všechny demografické údaje jsou narušeny: biologické (pohlaví a věk), ekonomické (méně aktivní, více neaktivní populace), národnostní (podíl menšin na celkové populaci klesá).
MOŽNÉ ŘEŠENÍ SNÍŽENÍ POKLESU POČTU ČECHŮ
1. Populační politika: pronatalitní a eugenická. Pronatalitní populační politika má za cíl zvýšení porodnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím různých podnětů ze strany státu a samosprávy: přídavek na dítě, dotace na nákup bytů / domů ve venkovských a okrajových oblastech, bezplatné školy (včetně mateřské školy), poskytování slušných mezd, zejména pro mladé rodiny a podobně. Cílem eugenické populační politiky je zvýšit kvalitu života. V ekonomicky vyspělých zemích Evropy a světa se to děje pomocí různých sociálních (bezplatné vzdělání) a zdravotních opatření (bezplatné lékařské vyšetření).
2. Revitalizace venkovských oblastí. Vesnice byly nositelem krajanského života a také nositelem hospodářského vývoje. V moderní době jsou vesnice místa, která již nejsou přitažlivá pro život a lidé je opouštějí. Proto je nutné zanedbané oblasti revitalizovat různými dotacemi. Existuje spousta prázdných domů a mladé rodiny by v nich jistě přijaly život, kdyby je získaly zdarma. K zajištění důstojného života jsou navíc zapotřebí pracovní místa. Vesnice jsou ideálním místem pro otevření malých zpracovatelských závodů. Jedním z možných řešení je určitě rozvoj rurálního turismu.
3. Vzdělávání všech příslušníků české menšiny:
• a) děti – zapojování do kulturního života (herectví, hudba, literatura…)
• b) učitelé – další vzdělávání na seminářích (ČR)
• c) ostatní – zapojení do práce kulturních a uměleckých společností (besedy).
4. Pokračování úspěšné spolupráce s Českou republikou. Spolupráce české menšiny v Chorvatsku s Českou republikou je již mnoho let na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom řada projektů sponzorovaných Českou republikou.
Češi jako národnostní menšina v Chorvatsku nikdy neměli zásadní problémy, což se odráží v dobrých mezistátních vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskem a může sloužit jako pozitivní příklad vztahů s menšinami všem evropským státům.
Česká populace v Chorvatsku se bude i v budoucnu zmenšovat, ale vkládáním do vzdělávání a kultury a zlepšením vazeb s jejich vlastí může přispět k udržení české menšiny a ke zvýšení kvality života.
Text a ilustrace Ivan Horyna

Read 66 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi