Valná hromada České besedy Holubňák

  • Posted on:  čtvrtek, 09 září 2021 00:00

S DOBROU NÁLADOU DO DALŠÍ ČINNOSTI
Členové České besedy Holubňák uspořádali 28. srpna valné shromáždění, zhodnotili činnost v minulém roce a schválili plán práce na příští období. V kulturně-uměleckém programu se k domácím přidali hosté z České besedy Hrubečné Pole a České besedy Dolní Střežany.

Valná hromada začala minutou ticha na počest všem členům zesnulým od minulého shromáždění. Poté bylo vybráno pracovní předsednictvo, které činili Anita Stožická, Marieta Matičićová a Zdenko Růžička. Verifikační komisi tvořili Václav Chalupecký a Ružica Vondráčková, zapisovatelkou byla Jasna Růžičková.
Zpráva o činnosti v minulém roce byla docela krátká, protože, kvůli protiepidemickým opatřením a situaci s pandemií covid-19 besední skupiny, pěvecká a divadelní, vystoupily dohromady jen pětkrát. Zdenko Růžička podal finanční zprávu za minulý rok a dozorčí výbor uvedl, že vedení Besedy působilo podle slova zákona. Beseda se v budoucnu plánuje zúčastnit všech akcí pořádaných Svazem Čechů, vystupovat na akcích jiných besed a sdružení, které je pozvou, pořádat akce vlastní, a spolupracovat s obcí Dežanovec, českou menšinovou radou obce Dežanovec a také s poslancem za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimírem Bílkem. Jménem předsednictva Svazu a jménem České besedy Dolní Střežany hostitele pozdravila Jiřinka Machová a popřála jim hodně trpělivosti a skvělé práce i v budoucnu. Předseda české menšinové rady obce Dežanovec Slavko Nechvátal poděkoval členům Besedy za spolupráci v minulosti a popřál skvělé výkony do budoucna. Zároveň poděkoval všem, kteří mu na lokálních volbách dali svůj hlas, ale i těm, kteří nevolili jeho. Všechny přítomné zdravil také předseda rady srbské menšiny obce Dežanovec Željko Mileusnić. Kulturně-umělecký program zahájila domácí pěvecká skupina třemi českými písněmi. Při písni Akáty bílé sólovou část zazpívala Jasna Růžičková. Poté domácí na jevišti vystřídali hosté z Hrubečného Pole. Pěvecká skupina za doprovodu harmoniky a vozembouchu uvedla dvě české písně a přidala také jednu z bilogorského kraje. Závěrečný bod patřil divadelní skupině z Dolních Střežan, která sehrála divadlo U nebeské brány. Je to autorské dílo jejich režisérky Zdenky Šenholdové, které před vypuknutím pandemie stačili sehrát jen jednou. Divadlo se divákům líbilo a herce odměnili dlouhým potleskem.
O to, aby skvělá nálada trvala i po oficiální části programu se postaral Véna Chalupecký, který zahrál na syntetizátor a přitom zpíval, což lidé využili, aby si zatančili. Text a foto A. Janota

Foto na facebooku

Read 76 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi