Volební valná hromada České besedy Kaptol

  • Posted on:  čtvrtek, 09 září 2021 00:00

V ROCE 2023 STÉ VÝROČÍ A SNAD I DOŽÍNKY
Český dům v Kaptole, v němž se 29. srpna konala volební valná hromada Besedy, opět září novotou. Po požáru ani památky. Škoda ale, že se shromáždění nemohlo uskutečnit venku na novém hřišti s jevištěm. V ten den totiž lilo jako z konve.

„Kvůli koronaviru se bilance účastní jen místní,“ vysvětlil předseda Besedy Zdenko Tauš, který kromě čtyřicítky domácích z 300 členů uvítal hosty: starostu Kaptola Mile Pavičiće, místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou, zaměstnankyni Turistického sdružení Zlatni Papuk Kristinu Rupertovou a kmotra besední vlajky Josipa Tomana.
Shromáždění vedla předsedkyně pracovního předsednictva Anna Marincová, která po minutě ticha k uctění památky na zesnulé krajany včetně bývalého předsedy České besedy Lipovlany Mirka Knížka vyzvala Z. Tauše, aby přednesl zprávu o činnosti. Rok 2020 nebyl kvůli pandemii tak plodný jako roky minulé. Členky České besedy Dežanovec nám na dílně ukázaly, jak se tvoří loutky z kukuřičné slámy. Velikonoční dílna a tradiční přátelské posezení ale musely být zrušeny. Kromě valné hromady se v r. 2020 konaly i dětské maškary, Den české kultury a Den otevřených dveří. Ke stému výročí Besedy Kaptol bude v r. 2023 vydána monografie Gorana Hrušky, Ljilji Marićové, Sanji Musilové a Kristiny Rupertové, bude výstava a plánují se i Dožínky. „Během pandemie se nezkoušelo, nekonaly se schůze, “ dodal Z. Tauš, který vyjádřil dík za pomoc Svazu Čechů, poslanci Vladimíru Bílkovi a starostovi Kaptola M. Pavičićovi.
O činnosti tanečních skupin informovali jejich vedoucí Dijana Dakićová a Zdenko Tauš. „Dvanáctičlenná malá skupina měla vloni pět zkoušek. Rádi bychom uvítali víc dětí a skupin. Střední skupina s hudbou vystoupila na draní peří v Hrubečném Poli. Od letoška máme ale jen malou a velkou skupinu Červená sukýnka, střední se rozpadla. Pěvecká skupina Zlaté údolí vystoupila na Dnech české kultury v Kaptole, dvakrát v Bjeliševci. G. Hruška, který doprovází nejen taneční a pěveckou skupinu, ale hraje i v hudební skupině Bohemia, informoval o činnosti: „Loni jsme měli 15 zkoušek. Hráli jsme na Dnu otevřených dveří v Kaptole a pro Voničku 2020 jsme natočili video. Letos jsme vystupovali kromě na Dni otevřených dveří v Kaptole i na slavnosti Slováci Slovákům v Rajsavci a na Dni české kultury v Bjeliševci. Plánujeme se naučit nové skladby a vystoupit, kde to bude možné.“ Učitelka vyšších tříd Snježana Nitrajová přednesla zprávu školy, kde se čeština učí podle modelu C. „Já mám sedm a Anna Marincová v nižších třídách deset žáků.“ Sanja Musilová, která vyučuje od loni češtinu na požežském gymnáziu, informovala: „Dvacet studentů se zúčastnilo Dne otevřených dveří v Kaptole a velmi se jim tu líbilo. Doufám, že spolupráce bude pokračovat.“ Beseda plánuje v roce 2022 pečovat o Český dům, organizovat přátelské posezení, Den otevřených dveří, Den české kultury, oslavu sv. Mikuláše, zájezd do České republiky, zhotovit monografii, ukončit práce na jevišti aj.
Starosta Kaptola M. Pavičić, který pozdravil i jménem Požežsko-slavonského županství, pochválil nejen spolupráci s Besedou, ale i aktivitu současného předsedy České besedy Kaptol Zdenka Tauše, který je v jejím čele 24 let. Zdůraznil, jak důležité pro ves je organizovat Dožínky. Zmínil i vydání 450stránkové monografie k letošnímu 800. výročí od první psané zmínky o Kaptolu, která by měla vyjít do konce roku 2021. Bude v ní část i o místních Češích. M. Válková uvedla, jak důležité je, že se Kaptolští nepřestali scházet, protože: „... jinak by činnost asi utichla.“ K. Rupertová z Turistického sdružení pochválila spolupráci s Besedou, v níž byla členkou taneční skupiny.
V programu vystoupila smíšená pěvecká skupina Zlaté údolí za doprovodu na harmoniku Gorana Hrušky a hudební skupina Bohemia se zpěvačkami. Text a foto A. Raisová

Nové vedení – Správní výbor: Mirjana Brižićová, Kristinka Ciganovićová, Antun Kotrla, Ana Marincová, Jarmila Mautnerová, Vlado Mautner, Sanja Musilová, Zlata Nováková, Mira Peroutková, Branko Sadílek, Zdravko Sadílek, Vlado Švarc, Štefica Taušová, Zdenko Tauš, Josefina Vernotová, Slavko Vernot a Mario Vrba. Dozorčí výbor: Antun Marinac, Zdravko Peroutka a Josip Toman.
Na konstituční schůzi 30. srpna byl předsedou znovu zvolen Zdenko Tauš, místopředsedkyní Anna Marincová, jednatelkou Kristinka Ciganovićová a pokladní Mirjana Brižićová.

Foto na facebooku

Read 56 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi