Letní škola žáků sedmých a osmých tříd v České republice

  • Posted on:  čtvrtek, 16 září 2021 00:00

NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY A NOVÉ POZNATKY
Pandemie covid-19 byla v loňském roce překážkou, kvůli které se nepodařilo uskutečnit letní školu v České republice pro žáky sedmých tříd (tento tradiční školní zájezd naposledy přerušila domovinská válka). Tento rok se situace s covidem trošku zlepšila a díky jednotlivcům, kteří se nevzdávali, se ji letos podařilo zase uspořádat. Letošní letní školy se zúčastnily žáci 7. a 8. tříd české základní školy v Daruvaru (37 žáků) a Končenic (13 žáků), také žáci, kteří se učí češtinu podle modelu C v Dežanovci (5 žáků), ve Virovitici (2 žačky) a v Hrubečném Poli (4 žačky).

Úhrnem 61 žák, se kterými jelo sedm učitelů – Igor Šimala, Vlatka Milićová Janotová, Ksenie Tomášková, Iveta Vranjićová, Manuela Ivekovićová, Hana Holínková a Miroslava Veltruská.
Zájezd se konal od 19. do 26. srpna 2021. Cílem projektu bylo, aby se žáci seznámili s kulturním a historickým dědictvím České republiky. Po celou dobu zájezdu bylo nutno dodržovat všechny epidemické pokyny – všichni museli mít testy na koronavirus a nosit roušku.
Program letní školy pro nás vypracovala naše několikaletá spolupracovnice z České republiky paní Ivana Ivkovićová, která pracuje jako turistický průvodce a po celou dobu byla s námi a svými zajímavými výklady tuto školu udělala nezapomenutelnou.
Na naše dobrodružství jsme vyjeli 19. srpna pozdě večer. Jeli jsme přes Slovinsko a Rakousko do Vídně, kde se konala naše první prohlídková zastávka. První, na co jsme se podívali, byl zámek Schönbrunn a jeho krásné zámecké zahrady ve francouzském stylu. Po návratu do autobusu jsme jeli po vídeňském Ringu (Ringstraβe) což je vídeňská ulice, která historické středisko města obepíná ze tří stran, čtvrtou stranou je dunajský kanál. Stavba této silnice začala rozhodnutím císaře Františka Josefa I. Na této trase jsme viděli palác parlamentu, městskou radnici, divadlo, vídeňskou univerzitu, státní operu, zámek Belvedere, umělecko-historické muzeum a jiné významné budovy různých stavebních slohů. Následovala procházka historickou částí města, kde žáci mohli vidět Hofburg (komplex paláců v samém středu Vídně a také rezidenci předsedy Republiky Rakouska), Graben a Kärntner Straβe (nejznámější vídeňské ulice ve středu města), katedrálu sv. Štěpána, kapucínský kostel a archeologické pozůstatky z římského období. Po této prohlídce jsme jeli směrem do hlavního města České republiky, Prahy, kde jsme měli ubytování.
Druhý den našeho zájezdu jsme se vydali na prohlídku Prahy a jejích významných míst. Začaly jsme na Petřínské rozhledně na Malé Straně, která je vybudovaná podle vzoru Eif- felovy věže, také se jí říká Eifelovka. Její výška dosahuje skoro 60 metrů, je z ní vidět celé panorama Prahy. Kromě rozhledny je zajímavé bludiště, které vypadá jako malý hrad, uvnitř je zrcadlové bludiště. Je tam také obraz boje Pražanů se Švédy na Karlově mostě z roku 1648 a také síň smíchu, kde jsou různě zakřivená zrcadla, která mění podobu odrazu třeba do trpaslíka nebo do obra a podobně.
Dále jsme se vydali do historické části města, které je pod ochranou UNESCO: Strahovský klášter – patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě, Loreta – barokní památka a poutní místo s bohatými dějinami, Pražský hrad (Hradčany) – sídlo českých panovníků i prezidenta republiky. Součástí zámku je i katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty a pochovaní mnozí čeští panovníci a významné osobnosti českých dějin. Je to jeden z největších hradních celků na světě. Navštívili jsme i starý Královský palác, kde je vidět kopie koruny Karla IV. a Baziliku svatého Jiří jako nejstarší dochovanou stavbu na území Pražského hradu. Prohlídka hradního areálu jsme ukončili ve Zlaté uličce, která vznikla v 15. století, bydleli zde hradní střelci, čeleď a zlatníci. Po Malé Straně jsme dále pokračovali ke Karlovu mostu (původně to byl Kamenný most), který všichni naši žáci už znali. Pozastavili jsme se na místě, kde byl z mostu do Vltavy shozen Jan Nepomucký, aby si každý mohl na tomto místě něco popřát. Prohlídka skončila na Staroměstském náměstí u Orloje, s krásným pohledem na Týnský chrám.
Třetího dne jsme podle našeho programu jeli navštívit gotický hrad Karlštejn, vzdálený 35 kilometrů od Prahy. Založil ho nejvýznamnější český král a římský císař Karel IV. jako místo pro uložení královských pokladů – sbírek svatých relikvií a korunovačních klenotů. Hrad se začal stavět v roce 1348, stavba skončila v roce 1365 vysvěcením kaple sv. Kříže ve Velké věži. Měli jsme příležitost prohlédnout si základní okruh hradu, do kterého patří Císařský palác a Mariánská věž.
V odpoledních hodinách po návratu do Prahy jsme se prošli Židovskou čtvrtí (Josefov), kde jsme viděli Starou synagogu a slyšeli zajímavosti a legendy z minulosti Židů, také známou legendu o golemovi. Tečkou za touto prohlídkou bylo Muzeum alchymie, velice tajemné a mystické místo z doby krále Rudolfa II., který si dal tuto laboratoř zařídit. Alchymistická dílna pod domem v Haštalské ulici číslo 1 byla úplně náhodou objevena začátkem tohoto století. Vyráběly se tu různé elixíry – mládí, lásky – Eros, paměti – Memos a pitné zlato. V dílně byly objeveny původní recepty na elixíry a také několik původních lahviček. Elixíry se mohou koupit i dnes, a to pouze na tomto místě, připravují se ale podle originální receptury v jednom klášteře nedaleko Brna.
Následujícího dne jsme navštívili Národní muzeum. Naši žáci byli zapojeni do edukační dílny pod názvem Tenkrát na Bílé Hoře. Výstava a dílna byly připraveny k 400. výročí od Bitvy na Bílé Hoře v roce 1620. Žáci si vyslechli krátký výklad, prohlédli si výstavu a řešili úkoly. V odpoledních hodinách jsme navštívili pražskou zoologickou zahradu, o které se říká že je nejkrásnější v Evropě a nachází se na sedmém místě ve světě. Obsahuje přes 4200 druhů zvířat rozdělených do několika areálů podle světadílů. Krásným zážitkem tohoto dne byla i jízda metrem.
Pátého dne našeho zájezdu jsme navštívili Karlovy Vary, které leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplá a Ohře, vzdálené kolem 120 km od Prahy. Je to největší lázeňské město v Čechách. Město založil ve 14. st. Karel IV. Kromě lázní a kolonády Karlovy Vary jsou známé i podle továrny na porcelán, vyrábí se zde bylinný likér Becherovka, k ochutnání se nabízí originální karlovarské oplatky atd. Právě v době naší návštěvy probíhal Mezinárodní filmový festival, byli tu známí herci Johnny Depp, Michael Caine a Ethan Hawke. Trošku jsme byli smutní, že jsme někoho z nich nepotkali. Odpoledne jsme si užívali v jízdě lodí po Vltavě. Prohlédli jsme si Prahu i z jiného úhlu a při tom jsme poslouchali skladbu známého českého skladatele Bedřicha Smetany Vltava, tím byl náš dojem úplný.
Z dalších známých měst jsme navštívili Kutnou Horu. I toto město je jako i Karlovy Vary a Pražský hrad zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Toto město se stalo jedním z nejvýznamnějších českých královských měst díky těžbě stříbra ve středověku. Navštívili jsme muzeum stříbra a také jeden z dolů ve kterém se těžilo. Seznámili jsme se i s celým postupem, jak z vytěžené stříbrné rudy vznikne mince, a také s životem lidí a horníků. Velice dojemnou stavbou Kutné Hory je i chrám sv. Barbory v gotickém stylu. Vynechat prohlídku kaple Všech svatých (Sedlec), která byla původně součástí cisterciáckého kláštera, nebylo možné. V podzemní části této hřbitovní kaple se nachází kostnice. Koncem 15. st., po zrušení hřbitova, byly exhumované kosti uložené vně i uvnitř podzemní kaple, kde byly naskládané do velkých pyramid. V 18. st. klášter a klášterní majetek odkoupili Schwarzenbergové z Orlíka. Nechali kostnici upravit do nynější podoby tak, že kompletní výzdobu kaple udělali z lidských kostí.
Každý večer po návratu do hotelu Globus, ve kterém jsme byli ubytovaní, jsme společně řešili pracovní lístky, opakovali jsme si, co jsme viděli a povídali si o tom, co se nám nejvíce líbilo.  
Sedmého dne při návratu do Chorvatska jsme navštívili pohádkový zámek Hluboká nad Vltavou, který patří mezi nejkrásnější české zámky, jehož nejznámějšími majiteli byla rodina Schwarzenbergů. Naší poslední destinací bylo město Český Krumlov, které je také na seznamu UNESCO. Město vzniklo kolem zámku ve 13. století, má gotické, renesanční a barokní prvky. Tento zámek je druhý podle velikosti v Čechách. Vlastnila ho rodina Rožmberků, císaři Rudolf II. a Ferdinand II. a později i rodina Schwarzenbergů.
Tento zájezd se po dvouleté přestávce velice vydařil. I když předpověď počasí nebyla moc slibná, po všechny dny pobytu nás provázelo sluníčko. Žáci se chovali opravdu zodpovědně, byli velice slušní, prostě vynikající. Dozvěděli jsme se, že jsme první taková velká skupina v Praze od výskytu pandemie. Mezi žáky vznikla nová přátelství a možná také i první sympatie. Oslavili jsme i narozeniny jedné žačky.
Tento zájezd umožnil Svaz Čechů a ministerstvo vědy a vzdělávání RCH, jsme velice vděčni také průvodkyni, která se o nás starala a pořád s úsměvem a kladnou činorodostí nás provázela památkami, vykládala nám různé historky, zajímavosti a události.
Děti, stejně jako i my učitelé, jsme se domů vrátili plní dojmů, zážitků a nových vědomostí. A také s přáním, aby se takový zájezd opakoval. Text a foto Miroslava Veltruská

Foto na facebooku

Read 35 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2021

V Jednotě číslo 42, která vychází 23. října 2021, čtěte:
- Předsednictvo Svazu v Česku: Úspěšný zájezd s bohatým programem
- Přehlídka malých hudebních skupin se poprvé konala v Osijeku
- V Lipovci se konal přátelský večírek
- Radioklub Jan Hus oslavil padesátiny: Stále ve světovém vrchu
- Sto let Svazu Čechů: Nové vedení Svazu
- In memoriam Karolina-Seka Kmoníčková
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi