Setkání ve Svazu Čechů se studenty z Česka

  • Posted on:  středa, 17 listopad 2021 00:00

SPOUSTA CENNÝCH ZKUŠENOSTÍ
Na českých školách na Daruvarsku působilo i v tomto školním roce několik skupin studentů univerzit z České republiky v rámci různých projektů i programu mezinárodní výměny Erasmus+. Současně působící studenty 29. října přijala předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, aby se s nimi seznámila a nabídla veškerou pomoc.

Každý ze studentů při setkání ve Svazu představil sebe i to, co dělá. Michaela Studená, Kateřina Návratová, Andrea Krejčová a Petra Navrátilová studují v Opavě sociální patologii a prevenci. Pochvalovaly si, že měly příležitost poznávat, jak se zde učí a samy zkusit učit. Delší dobu na Daruvarsku působí Lucie Hrňová, Helena Javornická a Veronika Grygová z olomoucké univerzity. Získaly, podle svého vyjádření, cenné zkušenosti při budování své role učitele, pozorovat a uvědomit si, jak samy chtějí učit a komunikovat s dětmi. Pochválily i zdejší kulturní zázemí. Student historie, bohemistiky a etnologie Matouš Turza na brněnské Masarykově univerzitě je na výměně Erasmus+. „Z oblasti jazykovědy mě tu každý den něco překvapí,“ uvedl. Sleduje zdejší jazyk a jeho vývoj a vliv chorvatštiny a je to pro něj velmi zajímavé. Pochválil si, jak ho v Končenicích hned vzali mezi sebe. Vadí mu tu velmi slabé dopravní spoje. Kromě něj u nás na daruvarské škole Komenského působí student Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně Patrik Gwiźdź, ten se tentokrát nemohl dostavit.
Studentky 4. ročníku oboru Učitelství pro I. stupeň základních škol z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marie Hejčová, Magdaléna Polášková a Pavla Stropková uvedly, že pro ně bylo zajímavé podívat se, jak to funguje ve výuce u bilingvních dětí. Líbí se jim i zdejší příroda, ale pouhý týden se jim na takovou spoustu informací a zkušeností zdá být moc krátký. V daruvarské škole Komenského působily v rámci fakultního pilotního projektu tzv. „blended mobility“ (smíšená mobilita), což znamená, že po týdnu prezenční práce podle plánů školy pokračuje on-line fáze v Olomouci, při které bude ředitelka školy studentky instruovat, zadávat jim úkoly a kontrolovat jejich plnění. Od jejich mentora, zástupce vedoucího Katedry antropologie a zdravovědy Petra Zemánka jsme se dozvěděli, že do projektu je zapojeno pouze několik kateder a pro zajímavost, další studenti jsou na mobilitě v Německu, na Slovensku a v Polsku.
Ze Slezské univerzity v Opavě bylo tento podzim v rámci univerzitního projektu na Daruvarsku úhrnem osm studentů. V říjnu na českých školách působili ještě Alexandra Potyszová, Patrik Spáčil, Jana Táborská a Martina Plačková. Byli velmi spokojeni s přijetím ve školách, stáž je velice profesně obohatila a vřelé vztahy je dojaly. Jejich praxi i stáže bylo možné domluvit díky projektu podpořeném evropským sociálním fondem.
Po příjemné besedě, při které předsedkyně Svazu studenty vyzvala, aby podle možnosti navštívili krajanské akce, nabídla jim pomoc s čímkoli by bylo potřeba. Studenti si v Jednotě se zájmem prohlédli výtisky Jednoty, Dětského koutku a Českého lidového kalendáře.   Text a foto Ž. Podsedník

Read 105 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 20 2022

V Jednotě číslo 20, která vychází 21. května 2022, čtěte:
- Folklorní Naše jaro v Kaptolu
- Valná hromada s programem v Lipovlanech
- Jarní den české kultury v Tenji u Osijeku
- Májová setkání v Hercegovci
- Divadelní večer s premiérou v Bjelovaru
- Záhřebské představení dvou překladů Čapkových knih
- Poprvé státní soutěž z českého jazyka
- Divadelní večer v Daruvaru, večírek písní ve Zdencích
- O iniciativě Abundance London
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi