S dirigentkou Zdenou Kadlecovou z Velkých Zdenců

  • Posted on:  středa, 24 listopad 2021 00:00

HUDBA JÍ KOLUJE V ŽILÁCH
Zdenu Kadlecovou (83), kterou mnozí z vás znáte jako dirigentku jednoho z nejlepších besedních pěveckých sborů Zdenačky, jsme navštívili v jejím rodném domku ve Velkých Zdencích, kde žije se svým manželem Ratomirem Trifkovićem. Tato vitální žena nám ukázala hromadu fotek, kterými byly ozdobeny zdi a při rozhovoru z velké krabice vytahovala další, jednu za druhou. Vyprávěla o svém životě, lásce ke zpěvu, hudbě, o tom, jak se dostala ke Zdenačkám a proč si ji vybraly jako dirigentku.

Rodiče paní Zdeny byli Marie, roz. Břečková a Ivan Kadlec. Zdena měla bratra Vladimíra, který žil ve Varaždinu a sestru Milušku, provd. Frčovou, žila v Hrubečném Poli. Oba sourozenci paní Zdeny už ale zemřeli. Do základní školy chodila ve Velkých Zdencích, kde ji učil Josef Zámostný. Od páté třídy chodila do české školy v Daruvaru, kde po třech letech skládala malou maturitu. V komisi byli Franta Burian, Josef Matušek a Žofie Krasková, kteří ji učili. „Vždycky jsem si přála být zubní techničkou nebo lékárnicí, kosmetičkou, kadeřnicí, protože ale rodiče neměli na mé školení peníze, odešla jsem na pětiletou učitelskou školu v Pakraci a stala jsem se učitelkou,“ zavzpomínala paní Zdena.
Její učitelská dráha začala v hornodaruvarské české malotřídce, kde v letech 1957 až 1960 učila žáky od 1. do 3. třídy. Mezi nimi byla i Alenka Hlušičková, provdaná Horáková, činná členka Besedy, která si toto povolání vybrala právě kvůli učitelce Zdeně. „Řekla mi, že jsem byla jejím vzorem,“ uvedla. Paní Zdena v letech 1960 až 1973 učila hudební výchovu na základní škole v Josipovci. „V té době jsem se rozhodla vystudovat vyšší pedagogickou školu v Záhřebu, pobočku v Osijeku, směr hudební výchova, kterou jsem dokončila. V letech 1973 až 1985 jsem pak pracovala v mateřské škole v Osijeku.“ V roce 1985 odešla do invalidního důchodu.
Manžel paní Zdeny pochází z Bosny a Hercegoviny. Byl precizním mechanikem. Z předešlého manželství má dceru Marijanu a syna Milorada, má dvě vnučky – Nadu, která hraje na violu a Mašu, ta je nadaná sportovně. Zdena na něj prozradila, že také zpíval, ale nyní má problém s hlasivkami. „Zpíval jsem i se Stjepanem Jeršekem-Štefem. Česky rozumím vše, i když nemluvím. Svou paní všude doprovázím,“ uvedl pan Ratomir.
Paní Zdena Kadlecová je v České besedě Velké a Malé Zdence členkou správního výboru. Známou a úspěšnou sbormistryní pěvecké skupiny Zdenačky byla v letech 2001 až 2021. Zavzpomínala, jak byla členkou kulturní rady Svazu Čechů: „Mnohým krajanským sborům jsem pomáhala na přednáškách odbornými radami,“ říká paní Zdena, která je nejen milovnicí písniček, hudby a všeho, co k tomu patří. Text a foto A. Raisová

ZDENAČKÁM JE LETOS TEPRVE DVACET
Ve třiceti dvou českých spolcích v Chorvatsku působí mnoho kvalitních ženských pěveckých skupin a sborů, a to nejen v Bjelovaru, Sisku, Daruvaru, ale i v Končenicích, Brestově, Lipovci a jinde. K těm nejlepším rozhodně patří Zdenačky České besedy Velké a Malé Zdence, které letos oslavují dvacetiny. Od září 2021 můžete Zdenačky vidět v novém světle, vede je nový dirigent Zvonko Slavíček a po Jarušce Krčmové převzala vedení souboru Kristina Ontlová. Diváci se mohou těšit na další špičková pěvecká čísla v jejich podání, ale i na nový repertoár.
Za věhlas Zdenaček i za hranicemi Chorvatska má ve velké míře zásluhu jejich sbormistryně Zdenka Kadlecová. Poprosili jsme ji, aby na tu hezkou řádku let zavzpomínala. „Náš pěvecký sbor byl založen v polovině září roku 2001. Ženy mě tenkrát samy vyhledaly, protože věděly, že mám hudební vzdělání, a požádaly mě, abych vedla besední pěveckou skupinu. Bylo to v roce 1997, kdy už jsem se do rodných Velkých Zdenců vrátila z Osijeku jako důchodkyně. První veřejné vystoupení jsme měly 26. ledna 2002 v Malých Zdencích a divákům jsme se moc líbily. Od té doby jsme byly aktivní sekcí Besedy. Tenkrát nás vystupovalo osm. Během let se ve skupině vystřídala řada zpěvaček, které umí nebo rozumí česky. Ani pro jednu z nich nebyl problém naučit se český text písně. Není jim těžko dojíždět z Dioše, Pavlovce, ale ani z Hrubečného Pole i odjinud. Měli jsme až osmnáct vystoupení za rok. Kmotrou Zdenaček se stala Jarmila Kulhavá z Daruvaru, která nám na oslavě našeho 1. výročí vybrala jméno Zdenačky. Musím dodat, že první mou besední pěveckou skupinu, kterou jsem vedla v roce 2009 a 2010 byla České besedy města Garešnica, která se od té doby účastní Zpěvánek, na což jsem hrdá. Po mně ji převzal Branko Medved.
Měli jsme štěstí, že nám hned na začátku odbornou pomoc poskytl učitel z České republiky Petr Trunec, za což jsme mu vděčné. Zpíváme a capella, trojhlasně, protože tento styl se nám líbí, je jednoduchý, nepřehlušuje ho hudba. Vystupovaly jsme nejen v České republice od Římova a Doudleb až k Českým Budějovicím a v Chorvatsku a v Bosně, ale i tradičně ve velkozdeneckém kostele Všech svatých a v evangelickém kostele ve V. Zdencích a V. Grđevci. Během 20 let našeho působení jsme nastudovaly 150 písní, nejvíc českých a chorvatských upravených, ale i z Podraviny, Zagorje a církevních, ale i od známých autorů jako např. Brahmse, Smetany, Chopina aj. Písně jsem vybírala většinou sama z různých zdrojů, nejvíc ale ze zpěvníků.
Jakmile jsme s vystupováním začaly, Jednota o nás psala jako o pěveckém objevu. I ostatní média si nás všimla. Bjelovarský list napsal, že Bjelovarsko-bilogorské županství je na nás hrdé. Sbor, všude, kde se objevil sklízel obdiv, úctu a kladnou kritiku nejen publika, ale i odborníků, jako např. od Miroslava Císaře z ČR nebo Vlasty Faistové Marasové z Hudební akademie v Záhřebu. To nás hnalo kupředu a my jsme se vždy snažily vybičovat k ještě lepšímu výkonu. Doufám, že se nám to podařilo. Díky rodákovi z Velkých Zdenců Stanislavu Ontlovi jsou písničky, které jsme zpívaly, natočeny na několika nosičích zvuku. Ve svém archivu máme řadu videozáznamů z vystoupení.
Na zkoušky, které jsme měly jednou týdně, ženy chodily rády, byla tam vždy dobrá nálada. Když měl někdo narozeniny, tak jsme je oslavily. Bylo nám fajn. Doufám, že tomu tak bude i dále,“ řekla nám paní Z. Kadlecová. Zdenačky se každoročně účastní největší krajanské pěvecké přehlídky Zpěvánek a pokaždé sklidí obdiv a úctu. Písničky v jejich podání bodují a zapsaly se zlatým písmem do pěveckého fondu české menšiny v Chorvatsku.
Z. Kadlecová je hrdá na to, že Zdenačky patří ke špičce krajanského zpěvu. Ráda by, aby se do zpívání zapojila i mladá děvčata, která ale zatím mají v Besedě spíš zájem o tanec než o zpěv. „Od letošního září mají Zdenačky nového dirigenta Zvonka Slavíčka, Máme i dvě nové zpěvačky Anitu Takačovou a Vesnu Růžičkovou, obě z Velkých Zdenců, a dceru dirigenta Kseniji Slavíčkovou, takže jich je teď deset.“ Do dalších let jejich činnosti jim tedy přejeme mnoho entusiasmu a hlavně zdraví. Ať svým zpěvem dál rozdávají radost, štěstí a lásku. Text a foto A. Raisová

VŠECHNY VÝZNAMNÉ DNY
• září 2001 – Zahájení sborového zpěvu
• 26. ledna 2002 – První veřejné vystoupení při oslavě 70. výročí založení České besedy Malé Zdence (Kristina Ontlová, Zdenka Brůžová, Sněžana Bukačová, Marie Kubištová, Jára Mikcová, Anna Milićová – Zápotocká, Sněžana Brekalová a Nataša Belanová), od té doby se přidalo dalších pět zpěvaček (Zdenka Vokálová, Jaruška Krčmová, Jasna Vrbická, Ines Vodvárková, Dubravka Gladoićová) – takže nás bylo třináct.
• 2003 – Zdenačky byly od té doby na každých Zpěvánkách
• V roce 2005 se přidaly: Marie Horáková a Jiřina Husáková – bylo nás dvanáct.
• 2006 – Natočily jsme první nosič zvuku
• 2008 a 2009 – První a druhé natáčení na Chorvatské televizi v programu Svirci moji se Sinišou Leopoldem, který uvedl „Byly jste nejlepší, co se mi přihodilo. Jste kvalitní amatérský sbor. Blahopřeji vám. Byly jste právě to, co jsem pro tento televizní pořad hledal.“
• 19. listopadu 2011 – Vystoupení před prezidentem Chorvatska Ivo Josipovićem na oslavě 90. výročí Svazu Čechů
• Známý chorvatský zpěvák národní (tamburašské) hudby Stjepan Jeršek-Štef, byl žákem Zdeny Kadlecové v Josipovci a věnoval jí Zlatou kolekci jeho nosičů zvuků v r. 2011 (Byl i na oslavě 5. výročí Zdenaček v roce 2006)
• 2020 – Televizní přenos, v němž jsme v češtině a chorvatštině zpívaly mši svatou se vysílal do celého světa.
Ocenění:
• 2010 a 2011 – uznání Zdenačkám od města Hrubečného Pole
• 2011 – Uznání Svazu Čechů k 10. výročí Zdenaček v rámci 90. výročí Svazu Čechů získala Z. Kadlecová
• 2015 – od města Hrubečné Pole Jaruška Krčmová
• 2019 – od města Hrubečné Pole Zdena Kadlecová

Read 70 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 20 2022

V Jednotě číslo 20, která vychází 21. května 2022, čtěte:
- Folklorní Naše jaro v Kaptolu
- Valná hromada s programem v Lipovlanech
- Jarní den české kultury v Tenji u Osijeku
- Májová setkání v Hercegovci
- Divadelní večer s premiérou v Bjelovaru
- Záhřebské představení dvou překladů Čapkových knih
- Poprvé státní soutěž z českého jazyka
- Divadelní večer v Daruvaru, večírek písní ve Zdencích
- O iniciativě Abundance London
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi