V Šibovci se konala valná hromada Svazu Čechů v RCH

  • Posted on:  středa, 05 leden 2022 00:00

SHRNUTÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI A PLÁNY PRÁCE NA ROK 2022
V místním domě v Šibovci se v neděli 12. prosince konala valná hromada Svazu Čechů, zastřešující instituce české menšiny v Chorvatsku. V předvánočním slavnostním ovzduší třetí adventní neděle v nově upraveném domě, vyzdobeném stromečkem a adventním věncem s perníkovou chaloupkou, byla zhodnocena celoroční práce a plány na příští rok. Tuto slavnost české menšiny umocnila přítomnost Jeho Excelence velvyslance České republiky v Chorvatsku, Milana Hovorky s manželkou.

Valnou hromadu zahájila předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková, přivítala hosty, mezi kterými kromě J. E. Milana Hovorky také zástupce velvyslance Slavomíra Gogu, poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bílka, zástupkyni župana Táňu Novotnou Golubićovou, starostu obce Sirač Igora Supana, předsedu Chorvatsko-české společnosti Marijana Lipovce, místopředsedy Svazu Čechů Marii Válkovou a Juraje Bahníka a předsedu Koordinace českých rad Damira Malinu. Pozdravila také předsedy českých besed a ostatní delegáty.
Jménem tříčlenné verifikační komise Světluška Prokopićová oznámila, že je na valné hromadě přítomno 70 z 97 členů, čímž nabyla podmínky pro pravoplatné rozhodování. Poté bylo vybráno pětičlenné pracovní předsednictvo, které vedl Jaromír Vrabec, zapisovatelé a ověřovatelé zápisu. V jaké míře je nově upravený dům v Šibovci pro návštěvníky ještě neznámý bylo znát, když pracovní předsednictvo krátce bloudilo, než se dostalo na svá místa za stolem na jevišti.
Na samém začátku své zprávy předsedkyně Svazu poděkovala všem, kteří ji zvolili, aby Svaz vedla i v novém mandátu. „Určitě by Svaz neexistoval sto let, kdyby i generace před námi nedělaly to samé. Kdyby se nepostaraly, aby český jazyk a kultura na těchto prostorech nezanikly, aby se udržovaly v takové míře i dnes. Bez dobrých základů by tuto činnost nebylo možné vykonávat. To je i nadále náš cíl, je to naše poslání. My se ale snažíme z roku do roku a podle možností činnost a působení Svazu ještě zlepšit.“ Pochválila své spolupracovníky, zaměstnance Svazu, kteří jsou pilní a vždy ochotní pomoci všem. Za skvělou spolupráci poděkovala všem vedoucím rad, které nazvala ministry Svazu. Zdůraznila také dobrou spolupráci s poslancem Bílkem, s mnohými ministerstvy jak v Chorvatsku, tak v České republice, velvyslanectvím České republiky v Záhřebu, chorvatským velvyslanectvím v Praze, Československým ústavem zahraničním Praha, Plzeňským krajem, Jihomoravským krajem a Domem zahraniční spolupráce, představiteli místní správy a samosprávy, menšinovými radami a představiteli menšin, Koordinací menšinových rad, redakcí Jednoty a vedoucími českých besed a jiných spolků. Bez veškeré spolupráce by se taková bohatá činnost neuskutečnila, a zvlášť ne významné projekty pro naši menšinu. „Děkuji všem za spolupráci, předsednictvu Svazu, dozorčímu výboru, a zvlášť nejbližším spolupracovníkům, o kterých vím, že to se mnou občas nemají lehké,“ dodala na závěr předsedkyně A.-M. Štrumlová Tučková.
Že toto platí i obráceně, odpověděl předsedkyni Jaromír Vrabec, tentokrát jako předseda hospodářské rady. Byl to dobrý úvod k podání zpráv rad Svazu, jejichž celoroční činnost představili jejich předsedové. Každá zpráva byla pečlivé připravená, a všichni přítomní se dozvěděli, o čem v tomto roce jednali a jakou činnost vyvíjeli členové kulturní, divadelní, vydavatelské, informační, školní, historické a hospodářské rady. Poté Lidija Dujmenovićova podala zprávu o činnosti Novinového nakladatelství Jednota, během kterého se na obrazovce promítaly obrázky. Jménem dozorčího výboru zprávu podala Ljerka Voborská.
V diskusi o zprávách se o slovo hlásilo několik jednotlivců. Místopředseda Svazu Juraj Bahník zprávy pochválil a vyjádřil nadšení nově upraveným domem v Šibovci. Podobně hovořil také starosta obce Sirač. Neskrýval radost z toho, že se podařilo letos ukončit úpravu místního domu. Uvedl, že byl i sám členem kulturně-uměleckého spolku, a proto rád poznává jiné kultury. V závěru svého projevu popřál všem bohatou činnost a zároveň i vše nejlepší k vánočním svátkům. Jiřinka Vidovićová jménem České besedy Sisak informovala, že je ve městě Sisak stále špatná situace po zemětřesení, a poděkovala všem besedám, které je zvou na vystoupení, když sami žádné programy pořádat nemohou. Damir Malina poděkoval za spolupráci během kampaně o sčítání obyvatelstva a dodal, že je nutné vyřešit otázku dvojjazyčných tabulí na území obce Dežanovec, a také o vyřazení práva dvojjazyčnosti ze stanov obce Dežanovec. Zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová uvedla, že jsou sociální propojenost, kulturní obohacení, trvání na vzájemném respektu, mezikulturní porozumění a péče o dědictví nejdůležitější hodnoty, které česká menšina žije, a to je nejlépe vidět právě prostřednictvím instituce Svazu Čechů. Poslanec Bílek uvedl, že nepříznivé pandemické časy činnost nezastavily, možná jen zpomalily, ale že přesto musíme být na sebe hrdí. Dodal, že „jsou i do budoucna velké plány, ale že se práce nebojíme.“   
Všechny podané zprávy shromáždění jednomyslně schválilo. Kromě toho schválilo také změny pravidel vztahující se na úhradu cestovních výdajů, diet a koeficientů platů zaměstnaných. Jednomyslně a kladně se přítomní vyjádřili i o plánu práce a finančním plánu na rok 2022, a také o dorovnání plánu a realizaci rozpočtu na rok 2021. Na závěr všechny přítomné pozdravila předsedkyně hostitelské besedy Sanela Mildová, pozvala na oběd a popřála krásné vánoční svátky.  Text a foto Alen Janota

FOTO na facebooku

Projev J.E. velvyslance Milana Hovorky
Bohatou činnost české menšiny v Chorvatsku, o které se dozvěděl na valné hromadě, pochválil také velvyslanec České republiky v Chorvatsku, Jeho Excelence Milan Hovorka. Do velvyslanecké služby nastoupil přede dvěma týdny a toto byla už druhá návštěva krajanské komunity, čímž ukázal, jak hodně si váží činnosti české menšiny v Chorvatsku. „Nejenže vy můžete být hrdí, ale my jsme na vás hrdí,” uvedl, navázal na slova poslance Bílka. Dokonce vyjádřil zájem stát se členem záhřebské Besedy nebo některé z rad Svazu. „Obdivuhodné a nádherné je to, že vy český dům v Chorvatsku dlouhodobě stavíte od toho nejpodstatnějšího a nejzákladnějšího, a to je český jazyk,” uvedl velvyslanec Hovorka. „Jsem do slova a do písmene nadšen, jakým způsobem jste byli schopni vybudovat takovouto úžasnou infrastrukturu, abyste češství mohli předávat dále,” pokračoval velvyslanec. Pověděl, jak se krásně cítil na valné hromadě, poděkoval za pozvání a dodal, že se už těší na další setkání.
Po valné hromadě navštívil také Končenice, Českou základní školu Josefa Růžičky, mateřskou školu, kostel a místnosti České besedy Končenice. Poté zavítal do Daruvarského Brestova a prohlédl si besední místnosti v Českém domě.

Read 67 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi