Večer poezie v končenické besední knihovně

  • Posted on:  čtvrtek, 05 květen 2022 00:00

PŘÍJEMNÝ PŘEDVEČER V ŘÍŠI VERŠŮ
Česká beseda Končenice zahájila předvečer v neděli 24. dubna novou akci. Poprvé ve spolupráci s Klubem literátů Svazu Čechů uspořádala večer poezie, na kterém se návštěvníkům představilo pět autorek, které se narodily, žijí nebo pocházejí z Končenic. Tento příjemný večer byl uspořádán k 23. dubnu, Světovému dni knihy a autorských práv.

Poněvadž má končenická Beseda odnedávna vlastní knihovnu, tato událost se hodila do útulného prostoru mezi police s knihami. Úvodem do příjemného večera diváky do kouzla poezie zavedlo hudební intermezzo na kytaře v podání Frana Weissera. V průběhu večera se hudebníci představili ještě jednou v duetu na flétnu Emy Šimalové autorskou skladbou F. Weissera. Dojemný úryvek z knížky Na našem dvoře – Končenice mého dětství krajanské spisovatelky a malířky Heleny Sabolićové Zákorové přečetl student z Čech Matouš Turza. Potom návštěvníky uvítala předsedkyně Besedy Kristýna Kvapilová. Slovo předala předsedkyni Klubu literátů Táně Novotné Golubićové, která promluvila o krajanské tvorbě, akcích Klubu literátů, významu končenických autorek na krajanské literární scéně, o nových sbírkách básní, které nedávno uzřely světlo dne, a především o radosti z takovýchto setkání s přáním, aby jich v budoucnu bylo mnohem více.
Poté měly slovo autorky, které návštěvníkům přiblížily krajanský básnický svět předčítáním dvou svých básní. Leonida Kifrová, nejmladší autorka z Končenic, která odnedávna žije a pracuje v Záhřebu, začala psát básně už v základní škole. Inspiruje jí láska, přátelství a radost ze života, což bylo znát i z jejích básní. Jiřina Brkićová poezii vázanou na rodnou ves píše od dětských let a ráda maluje. Posluchačům tentokrát přečetla dvě básně o Končenicích.
Libuše Stráníková, která v Končenicích prožila nejkrásnější léta svého dětství, ve svých básních probírá časté pobyty v České republice, v jejím druhém domově. Při konci večera se představila Mira Kapelčanová. Má zálibu v poezii od mládí a píše sobě pro potěšení. V jejích básních se zrcadlí láska a zamýšlení nad životem. Věra Vystydová, která stále žije v Končenicích, verše začala psát v pozdních středních letech, ve svých básních působivě rozjímá o každodenních momentech ze života. Na závěr zaznělo pozdravení od další bývalé nyní žijící v Záhřebu, Milady Rabihićové, která svou báseň zaslala.
Po ukončení předčítání básní přítomní v diskusi zavzpomínali a připomněli si další literáty z Končenic, ze kterých mnozí už nejsou mezi námi. Táňa Novotná Golubićová poděkovala autorkám, přítomným, ale i učitelce z České republiky Iloně Kirchnerové, která během února vedla kurz tvůrčího psaní, zároveň pozvala přítomné na dílny, které se připravují. První proběhne 28. dubna v městské knihovně v Daruvaru v 18.30 hodin. V předsálí knihovny byla ke zlédnutí výstava závěrečných prací z únorové dílny tvůrčího psaní.
Příjemný večer ukončil výzvou, aby i další krajanští spisovatelé sdíleli svou tvorbu s ostatními a přidali se do Klubu literátů Svazu Čechů. Všichni se rozcházeli s přáním brzkého shledání při další podobné akci. Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Read 87 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2023

V Jednotě číslo 37, která vychází 23. září 2023, čtěte:
- Den české kultury města Garešnice
- Den české kultury a gastronomie v Končenicích
- Žáci z Plas v Plzeňském kraji na Daruvarsku
- Krajanská delegace na Dnech Prahy 15
- Den indiánů v Horním Daruvaru
- Holubička a Končenická chasa na festivalu v Brně
- Slavonskobrodští na pouti v Nové Vsi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi