Volební valná hromada České besedy Dolní Střežany

  • Posted on:  čtvrtek, 23 červen 2022 00:00

SPOLEK, KTERÝ NEZAHÁLÍ
Mezi řadou valných hromad, které proběhly minulý víkend, byla i volební valná hromada České besedy Dolní Střežany. O deváté hodině večerní 11. června se sešli členové Besedy, aby bilancovali minulé období, schválili plány na letošek a vybrali nové vedení. K zvelebení shromáždění si pozvali i hosty – srbský kulturně umělecký spolek Prosvjeta z Hrubečného Pole a spolek Maďarů z Dežanovce.

Před zahájením jednání sálem zazněly chorvatská a česká hymna, poté předsedkyně Jiřinka Machová vyzvala přítomné k minutě ticha věnované památce zesnulých členů spolku. Zprávu o minulé činnosti stopadesátičlenné Besedy podala tajemnice a předsedkyně pracovního předsednictva Ankica Nechvátalová. Ze zprávy bylo znát, že obě besední složky – pěvecká a divadelní – nezahálely ani během pandemie. Členové se řádně scházeli, nacvičovali, a jakmile to situace dovolila, uskutečnili řadu vystoupení. Zúčastnili se všech akcí Svazu Čechů, spolupracovali a vystupovali u přátelských Besed, sdružení obce i šíře, kamkoliv byli pozváni. Beseda je velice aktivní a lze říci, že je v čele společenského života vesnice. Do spolku je zapojena i spousta mladých, kteří zodpovědně přebírají mnohé povinnosti a pořádají své akce, jako je stavění a kácení májky. Členové Besedy pořádali také pracovní akce, na kterých upravovali okolí Domu a pomohli při instalování klimatizace v sále.
Zprávu o finanční situaci podala Zdenka Šenholdová a pracovní předsednictvo informovalo přítomné i o změnách stanov, ve kterých se počet členů správního výboru z jedenácti zmenšuje na devět. Dozorčí výbor zdůraznil, že je spokojen s výkony Besedy a všechny zprávy byly shromážděním schváleny. Poté bylo uděleno absolutorium dosavadnímu vedení Besedy a byl zvolen nový správní a dozorčí výbor. O plánech na letošní rok promluvila předsedkyně Jiřinka Machová. Nejdříve se uskuteční slíbený besední jednodenní výlet k moři a nadále se budou pořádat tradiční spolkové akce a programy, zúčastní se všech akcí Svazu a hostování v přátelských spolcích, kam budou pozváni. Příští rok by rádi uskutečnili vytoužený besední zájezd do České republiky, na který se už dlouhou dobu těší.
Na závěr Besedě krásnými slovy poblahopřáli k bohaté činnosti početní hosté shromáždění: místopředsedkyně Svazu Čechů a ředitelka české školy Komenského z Daruvaru Marie Válková, náměstkyně starosty obce Dežanovec Kristina Kubištová, předseda menšinové rady obce Dežanovec a hasičského sboru Střežany Slávko Nechvátal, předseda místního výboru osady Zdravko Šenhold, předsedkyně sousední České besedy Holubňák Anita Stožická a předsedkyně Pospolitosti Maďarů z Dežanovce Elika Jaržová.
Po skončení jednání následoval program, ve kterém několik českých písní zazpívaly členky besední pěvecké skupiny, na harmoniku je doprovázel Zdenko Fila. S písněmi pokračoval při čtyřčlenném hudebním doprovodu srbský spolek Prosvjeta. Temperamentními tanci pobavila malá dívčí taneční skupina spolku Maďarů z Dežanovce. Na závěr večera se všichni společně bavili při občerstvení a volné besedě ještě dlouho do noci.                  Text a foto J. Horká    

Nový správní výbor: Zdenka Šenholdová, Ivan Muťka, Alenka Vávrová, Slávko Nechvátal, Jiřinka Machová, Zdravko Šenhold, Josip Mach, David Vávra a Ankica Nechvátalová.
Dozorčí výbor: Marijo Štampf, Blanka Lederová a Darijo Štampf

FOTO na facebooku

Read 15 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi