Valná hromada České besedy Záhřebského županství

  • Posted on:  čtvrtek, 23 červen 2022 00:00

ČINORODÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DEN ČESKÉ KULTURY
Česká beseda Záhřebského županství uspořádala 12. června v sále restaurace Sablić v Dubravě valnou hromadu, na níž členstvo schválilo zprávy o činnosti a financích, naplánovalo budoucí činnost a kooptovalo členku do výboru. V programu Dne české kultury pak vystoupili tanečníci místního kulturního spolku, dubravské děti a krajanské spolky z Daruvarského Brestova, Jazveniku a Mezurače a samozřejmě hostitelé.

Předseda České besedy Darko Dragija uvítal místopředsedu Svazu Čechů a zároveň předsedu České besedy Záhřeb a Rady české menšiny Záhřebu Jiřího Bahníka, představitelku Čechů v županství Annu Vondráčkovou, představitele místních sdružení a předsedy hostujících Besed Lídu Orozovićovou a Zvonka Příhodu a další hosty, jakož i všechny členy spolku. Minutou ticha a modlitbou všichni uctili památku zesnulých členů. Verifikační komise konstatovala, že se dostavilo 83 z 255 členů spolku a že rozhodnutí jsou právoplatná.
Předseda D. Dragija ve zprávě o činnosti sdělil, že je toto první shromáždění spolku bez prvního předsedy Fráni Vondráčka. Spolek toho doposud udělal hodně, v Dubravě ještě stále zní česká řeč a písně, které zpívají i žáci ve škole. Besední zpěváci s hudebním doprovodem jsou všude vítáni. O Noci kostelů v Dubravě s inscenací příchodu sochy Matky Boží moravské řekl, že šlo o velmi dojemnou událost. Zpěváci v roce 2021 vystoupili kvůli pandemii jen třikrát, zdárně proběhla volební valná hromada a Den české kultury, jakož i tribuna o českých vánočních zvycích a vánoční koncert. Předseda poděkoval za obětavost zpěvákům, hudebníkům i vedoucímu Zlatku Farszkému. Připomněl, že spolek dostal místnost v kulturním středisku na schůze a zkoušky, kterou vybavuje. Od roku 2020 spolek nepodnikl zájezd do Česka, ten by se měl uskutečnit v roce 2023. Na podzim by členové měli jet na zájezd do Kopačkého ritu a Baranje. Pokladní Marija Tomuradová uvedla, že v roce 2021 Beseda měla přes 47 564 kun příjmů a přes 45 852 kun výdajů, vrátila 9306,50 kuny nevyužitých prostředků a zbyl jí zůstatek 1801,63 kuny. Správnost údajů a postupování dosvědčil Vladimír Škarupka z dozorčího výboru. D. Dragija představil plán činností, v němž je např. účast na Picokijadě v Đurđevci, na oslavě sta let Svazu Čechů a gastro slavnosti ve Vrbovci. Dubravští uspořádají svatováclavskou besedu a vánoční koncert a zúčastní se Krajanských zpěvánek, županského Dne národnostních menšin, přehlídky hudebních skupin a dalších programů. Na rok 2022 se plánují finance z různých zdrojů ve výši 58 tisíc kun, na rok 2023 57,5 tisíc kun. Zprávy a plány byly jednomyslně schváleny. Shromáždění kooptovalo do správního výboru Annu Vondráčkovou místo zesnulého otce Fráni.
K shromáždění povzbudivě promluvil starosta Dubravy Tomislav Okroša. Pochválil, že i přes pandemii udrželi kontinuitu působení a uchovali svůj jazyk a písně. Poděkoval za účast na oslavě Dne obce, poblahopřál k úspěchům a přislíbil od obce podporu. Členka spolku Marijana Stojanovićová věnovala Besedě do nové místnosti vlastní malbu Svatého kopečku. Jiří Bahník, který shromáždění předsedal, pozdravil přítomné jménem Svazu Čechů, „velké vitální stoleté rodiny“, která je právě tím i díky zdejším krajanům a jejich činnosti. Pochválil a poděkoval za spolupráci s jinými spolky i s místní samosprávou.

PESTRÝ A RADOSTNÝ DEN ČESKÉ KULTURY
Stanislav Dragija jako prvního účastníka programu uvedl sbor ZŠ Dubrava vedený Tatjanou Devčićovou Stefanovićovou. Žákyně při nahraném doprovodu se zřejmou chutí zazpívaly chorvatsky i anglicky. Zpěvy a tancem se představil místní kulturní spolek Sveti Martin a připomněl starodávné krajové písně. V nových úborech se zablýskla pěvecká skupina Jiřiny z Jazveniku, která za doprovodu Luky Grujiće a Zvonka Příhody zpívala čtyři české písně. Diváci byli přímo nadšeni vystoupením taneční skupiny Korálky brestovské Besedy, odměnili ji velkým potleskem. Dechová hudba České besedy Mezurač nabídla k poslechu české lidovky, chorvatské i anglické populární skladby. Kulturní program uzavřela Česká beseda Záhřebského županství. Velmi pěkně zněly písně v jejich podání, jakož i hymny na začátku valné hromady. Po programu slavnostní den uzavřel společný oběd a přátelská beseda.  Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 17 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi