Konference o společných problémech ve školství všech menšin

  • Posted on:  čtvrtek, 23 červen 2022 00:00

ZACHOVÁNÍ IDENTITY NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Dvoudenní odborná porada pedagogických pracovníků všech menšin pod hlavičkou Agentury pro výchovu a vzdělávání proběhla 18. a 19. května v Záhřebu. Konala se v místnostech Srbského kulturního spolku Prosvjeta, protože hlavní pořadatelkou byla v tomto roce Natalija Koperenicová, vyšší poradkyně pro srbskou menšinu v Agentuře. Jménem české menšiny všechny přítomné pozdravila zástupkyně župana za českou menšinu Táňa Novotná Golubićová a poradkyně pro školy s výukou v českém jazyce Jitka Staňová Brdarová.

Na dvoudenní odborné poradě přednášeli významní vědci, kteří se zabývají postavením a školstvím menšin v Chorvatsku, např. dr.sc. Dinka Čorkalová Biruškiová představila výzkum filozofické fakulty v Záhřebu o menšinovém vzdělávání v osadách, ve kterých žije více národů spolu. O území Daruvaru uvedla, že je příkladem multikulturního soužití, což jako negativní výsledek přináší rychlejší asimilaci. Dr. sc. Vedrana Spajićová Vrkašová se zamýšlela nad pojmy multikulturalita – jako vzájemné soužití a interkulturalita – jako vzájemné obohacování obou stran. Část porady byla věnována i seznámení s výukou menšin a ukázkám dobré praxe.
Českou menšinu představila Česká mateřská škola Ferdy Mravence. Prezentací prostorů, aktivit a projektů naší školky, kterou představila ředitelka Zdena Kutilová, byli všichni nadšeni. Mnozí si posteskli, že by si takovou nádhernou školku také přáli, ale naše chlouba je výsledkem celoživotní mravenčí práce jak současných zaměstnanců, tak i mnoha generací vychovatelů i menšinových činitelů. Srbská menšina představila výuku lidových obyčejů jako základ pro konstituci národní, náboženské a kulturní identity. Italská menšina představila aktivity podporující čtení a zachování dialektů ve výuce italštiny. O každé z přednášek se diskutovalo.
Do porady se živě nebo přes elektronická média zapojilo asi sto padesát pedagogických pracovníků všech menšin. Na závěr bylo navrženo, aby se příští porada pedagogických pracovníků všech menšin v roce 2023 konala u Čechů v Daruvaru.       Text Jitka Staňová Brdarová, foto internet

FOTO na facebooku

Read 19 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi