Představena monografie Náš Svaz

  • Posted on:  středa, 20 červenec 2022 00:00

OSLAVU ZAHÁJIL KŘEST NOVÉ KNIHY
Svaz Čechů v Republice Chorvatsku měl v roce 2021 oslavit 100. výročí svého založení. Kvůli pandemii koronaviru však byly oslavy odloženy na letošní červenec, a tak se velkolepé výročí založení, nyní už 101., slavilo ve dnech 8. a 9. července 2022. První z akcí oslav 8. července v Daruvaru byl křest monografie Náš Svaz v české i chorvatské verzi autora Marijana Lipovce.

Křest proběhl v hale Svazu Čechů před vzácnými hosty z Chorvatska i Česka a desítkou dalších zájemců. Ceremonii moderovala Silvana Zemanová Orozovićová.
Slova se nejdříve ujala předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, která jmenovitě přivítala hosty z velvyslanectví, Senátu Parlamentu ČR, Chorvatského sněmu, Československého ústavu zahraničního, Olomouckého a Jihomoravského kraje, olomoucké filharmonie, chorvatsko-české společnosti, opavské univerzity, jakož i z krajanských institucí. „Jsem ráda, že oslavu začínáme křtem knihy,“ uvedla.
Předsedkyně vydavatelské rady a ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová přirovnala novou publikaci k děťátku, které je zvláštním počinem a popsala okolnosti, za jakých kniha vznikala. Poděkovala spolupracovníkům, kteří se na přípravě knihy podíleli.
K moderátorce se pak přidali autor Marijan Lipovac, redaktor Mato Pejić a překladatel do českého jazyka Željko Podsedník. M. Lipovac popisoval, jak ho oslovili, aby knihu napsal, o tom, jak získával materiály v časopisech Jugoslávští Čechoslováci a Jednota v Národní a univerzitní knihovně a v archivu Svazu Čechů. Na napsání knihy, která by si vyžádala desetiletí, měl pouhý rok. I když se doposud dějinami Svazu Čechů příliš nezabýval, snažil se prý psát z českého pohledu, jako kdyby byl Čech z Daruvaru, i když sám není ani Čech, ani Daruvařan. Zahrnul období od příchodu prvních Čechů až dodnes. Nejsložitější bylo obstarat materiály od roku 1969 do nejnovější doby, tady se zase osvědčila Jednota. Knihu napsal jako příběh, ne jako výčet jednotlivých činností. Redaktor Mato Pejić popisoval, jak se mu do rukou dostal hotový materiál, který pak rozdělil do deseti kapitol a o všech změnách se radil s autorem. Materiálu bylo tolik, že se vešlo méně ilustrací, ale bylo by škoda cokoli vynechat. „Myslím si, že se kniha přesto bude líbit,“ konstatoval M. Pejić.
Željko Podsedník promluvil o překládání do češtiny, o vyhledávání ilustračního materiálu ve fototéce Jednoty a archivu Svazu Čechů a o dobré spolupráci s autorem a redakcí.
Na otázku moderátorky uvedl M. Lipovac řadu osobností, které se zasloužily o Svaz Čechů a jeho činnost a o krajanský život vůbec. Vyjmenoval posledního předválečného předsedu Svazu Františka Smetánku, tajemníky Svazu, kteří přišli o život v nacistických táborech Stanislava Veselého a Vojtu Režného a další významné funkcionáře v meziválečném období, Josefa Bezdíčka, zakladatele Osvětového a hospodářského odboru – svazu uvnitř Svazu pro chorvatské Čechy, a Karla Herota, organizátora Sdružení venkovského dorostu, který vychoval mnohé pozdější besední funkcionáře.
Iniciátorem obnovení Svazu po válce byl Josef Vojáček Taras, Mišo Kmecík byl dlouholetým předsedou, Václav Doležal zase po dobu 30 let tajemníkem. Jako velmi významné osobnosti byli uvedeni profesoři Franta Burian v první polovině a Josef Matušek v druhé polovině 20. století. Autor zmínil také Josefa Zámostného, Božidara Grubišiće, Jiřinu Staňovou a přímo na oslavě přítomné bývalé předsedy Svazu Jaromila Kubíčka, Lenku Janotovou, Libuši Stráníkovou a tajemnici Jarmilu Kulhavou. „Leonora Janotová měla jako první žena v čele Svazu nejtěžší práci,“ uvedl. „Doufám, že jednou sepíše vlastní paměti, aby se na některé věci nezapomnělo.“ Velmi významný je také přední odborník na krajanské dějiny, profesor historie Václav Herout. „Neuvedl jsem jména lidí stojících v čele Svazu dnes, ale myslím si, že oni jsou důstojní pokračovatelé díla osob, které jsem zmínil,“ uvedl Lipovac.
Pak nastala slavnostní chvíle, kdy Jeho Excelence velvyslanec Milan Hovorka v roli kmotra pivem novou publikaci pokřtil. Přitom mimo jiné uvedl: „Kniha přichází v době, kdy se trochu vytrácí úcta k institucím. Věřím, že tato kniha se zařadí k těm příkladům, které dokazují, že instituce jsou velmi důležitou součástí společnosti. A pokud ty instituce neslouží jen samy sobě, kdy jsou na začátku a na konci toho procesu a kdy ty instituce slouží svému účelu, pro který vznikly, v tomto konkrétním případě krajanům, kteří se hlásí ke své vlasti, velmi často vlasti svých prarodičů, tak takovéto instituce mají smysl…“ Připomněl pražské jednání premiérů obou zemí, Petra Fialy a Andreje Plenkoviće a podotkl, že zde jde vlastně o sto první výročí založení Svazu. Velvyslanec složil pochvalu Svazu za to, jak dobře je organizovaný: „Věřím, že tato publikace to jenom potvrdí. A zároveň, já jsem ještě neměl možnost pořádně si ji přečíst, ale když jsem si prohlédl ten závěr, tak je tam pro mne jedna velice důležitá věta: ‚Mnoho dalších nových stránek v dějinách české menšiny a Svazu Čechů v Republice Chorvatsko má ještě teprve být napsáno.‘ A to mně připadá, že ty stránky budou napsány zlatým písmem a že to budou stránky, při kterých nebudeme muset popisovat těžkosti, pandemie nebo války...“
Velvyslanec Hovorka poděkoval autorům, pozdravil bývalé a současné předsedkyně a delegace z Česka a zmínil slavnostní koncert filharmonie v Záhřebu, kterého se osobně zúčastnil chorvatský premiér Plenković „a tím signalizoval důležitost a poděkování Svazu Čechů a jeho členům za vše, co dělají pro rozvoj českých tradic, zachování si jazyka a pro rozvoj chorvatské společnosti.“
O slavnostní hudební vložku se postaraly sestry Lea a Lana Rádovy skladbami, které nacvičily s profesorkou Valentinou Mravlinčićovou.
Dřívější předsedové Svazu Čechů Jaromil Kubíček, Leonora Janotová a Libuše Stráníková, jakož i tajemnice Jarmila Kulhavá se s přítomnými podělili o vzpomínky ze svého působení na předních pozicích Svazu. K jejich dojemným slovům se vrátíme v příštích číslech Jednoty.
S. Zemanová Orozovićová na závěr ještě jednou poděkovala všem, kteří vynaložili své úsilí v bádání historie Svazu, z čehož vyplynula monografie jako pečeť oslav století existence Svazu Čechů v Chorvatsku. Poděkovala také všem, kteří jsou jakýmkoli způsobem zapojeni do menšinového života a české menšině tím zajišťují budoucnost.
A protože jde o vysoké výročí, vzpomínky byly dojemné, ale čas neúprosně plynul. Slavnost se trochu protáhla, a tak museli filharmonikové a první návštěvníci slavnostního koncertu půlhodinku počkat. Všichni však byli trpěliví a nikomu to příliš nevadilo. Text Željko Podsedník, foto js, žp a ld
Hosté na páteční oslavě:
Velvyslanec České republiky v Chorvatsku J. E. Milan Hovorka s manželkou Jarmilou, předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí Tomáš Czernin, tajemnice Stálé komise Bronislava Vacková, poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota a paní Hana Hlaváčková, zástupce českého velvyslance Slavomír Goga a další pracovníci velvyslanectví, bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová, starosta Daruvaru Damir Lneniček a místostarostka Vanda Ceglediová, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, členové delegace Jihomoravského kraje Jiří Kasala, Eva Havlová a Lukáš Vavrčík, ředitel olomoucké filharmonie Jonáš Harman, poradkyně pro české školy Jitka Staňová Brdarová, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, bývalé předsedkyně a předseda Svazu Libuše Stráníková, Leonora Janotová a Jaromil Kubíček, ředitelé českých základních škol Marie Válková a Jaromír Vrabec, ředitelka české mateřské školy Zdenka Kutilová, bývalá poslankyně v Chorvatském sněmu Zdenka Čuchnilová, profesor Věnceslav Herout, představitelka Slezské univerzity v Opavě Andrea Preissová Krejčí a bývalý poslanec Siniša Njegovan Stárek.

Read 26 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi