Zemřel Blahouš Čuchnil (1941–2022)

  • Posted on:  středa, 27 červenec 2022 00:00

ODEŠEL NÁŠ NEJVĚRNĚJŠÍ DOPISOVATEL
Jsou lidé, o kterých si myslíme, že tu budou pořád. Zvykli jsme si na jejich přítomnost, reakce a komentáře. Jedním z nich byl pan Blahouš Čuchnil z Lipovce. Bedlivě sledoval každé číslo Jednoty, reagoval na to, co jsme uveřejnili, doplnil to a opravil.

Říkalo se o něm, že je chodící encyklopedie. Na základě jediné věci, fotografie nebo předmětu doká-zal napsat celý článek, ve kterém propojil minulost se současností, srovnal, jak tomu bylo v Končenicích a jak v Lipovci. Přidal k tomu řadu zajímavostí, na které se většinou už zapomnělo. Neúnavně hledal témata, o kterých by mohl do Jednoty napsat. Když už nemohl přicházet do redak-ce osobně, často zavolal telefonem, aby slyšel náš názor a vysvětlil, co a jak ve svém článku myslel, a pak ho poslal po manželce Brance. Rád zavzpomínal na svou cestu do Prahy a na známé lidi, které v životě potkal.
Pro naši rubriku Z poštovní schránky byly jeho články a chuť k psaní pravým pokladem. Každý jeho článek byl napsaný rukou, krásným čitelným rukopisem. Kromě povzbudivého pozdravení na konci měl i pořadové číslo na začátku. Jeho poslední článek o končenických sokolkách z února letošního roku byl nadepsaný číslem 253. Tolik článků pro Jednotu napsal. Tím byla uzavřena kapitola jeho života jako dopisovatele Jednoty. Blahouš Čuchnil byl skromným člověkem, který vyrůstal na ven-kově, ale podle názorů a pohledu na svět byl velkou osobností, která bude chybět nejen manželce Brance, ale i obyvatelům Lipovce, celé naší krajanské komunitě a čtenářům Jednoty.
Jeho veselý hlas v telefonu: „Dobrý den, holka, jak se máš? Ne že bych poroučel, ale… udělejte mi z toho gala stránku,“ bude i dál znít od nebeské brány. Jana Staňová

Blahouš Čuchnil se narodil v Končenicích v zemědělské rodině, která se v roce 1946 přestěhovala do Lipovce. Do české základní školy chodil v Daruvaru a už v té době projevoval velký zájem o divadlo a hudbu, zejména o zpěv. Vystupoval v operetním sboru daruvarských ochotníků i při jiných příleži-tostech. V roce 1962 odešel do Záhřebu, kde pracoval jako grafik a zároveň se zabýval hudbou. Zpí-val jako bas-baryton v operním studiu, vystupoval s folklórním souborem Koleda a v roce 1963 se dostal do finále tehdy známého festivalu Prvi pljesak, ve kterém mu za interpretaci skladby Pery Gotovce Mjesec, sijeno i noć odborná porota udělila největší počet bodů. Natáčel také písně pro lub-laňskou televizi. V letech 1973–1981 externě řídil pořad záhřebského rozhlasu Po stopách českého a slovenského hudebního folklóru. Tehdy se mu podařilo shromáždit značný počet nahrávek české a slovenské folklórní hudby. V roce 1974 získal první cenu v mezinárodní anketě Českého rozhlasu na téma Mé setkání s českou hudbou, v roce 1974 pomohl Hudbě hradní stráže z Prahy při organizaci chorvatského koncertního turné. Od roku 1971 spolupracoval i s daruvarským rozhlasem. Za svou činnost získal uznání Certificate Českého rozhlasu.
V devadesátých letech uzavřel sňatek s Brankou a v červenci roku 1994 se jim narodil jediný syn Miroslav. Bohužel, Miroslav v šestnácti letech nešťastnou náhodou zahynul v dopravní nehodě a manželé Čuchnilovi zůstali sami.
Blahouš po celou dobu, a zvlášť intenzívně v důchodu, kam odešel v roce 1998, spolupracoval s na-kladatelstvím Jednota a pro lipoveckou Besedu a hasiče shromažďoval vzácné staré dokumenty, fo-tografie a zápisy. V letech 1998–2001 byl členem historické rady Svazu Čechů. Lipoveckým hasičům daroval pozemek, který vlastnil a na kterém byla v roce 1932 pod lípou vysvěcena první lipovecká hasičská stříkačka. Za veškerou jeho pomoc a velkorysost jej hasiči v roce 2008 jmenovali čestným členem spolku.
Všichni, kterým pomáhal a kteří jej znali a vážili si ho, se 6. července přišli s Blahoušem rozloučit na lipovecký hřbitov. Z menšinových řad odešel další nenahraditelný člen. Blahouš Čuchnil však po sobě zanechal spoustu zápisů a údajů, kterými přispěl, aby česká menšina, a i on sám, žili pro bu-doucí generace. Jiřinka Horká

ZA BLAHOMÍREM-BLAHOUŠEM ČUCHNILEM
Následkem mozkové mrtvice zemřel v pakracké nemocnici v 81 letech krajan a spolupracovník naše-ho krajanského tisku Blahomír-Blahouš Čuchnil. Byl pohřben na hřbitově v Lipovci 6. července 2022.
Blahouš Čuchnil se narodil 6. června 1941 v Končenicích, odkud se s rodiči přestěhoval do soused-ního Lipovce. Po obecné škole Komenského v Daruvaru pracoval v grafickém průmyslu v Záhřebu. Od mladých let ho lákaly zpěv a hudba, proto není divu, že po r. 1973 spolupracoval se záhřebským rozhlasem jako vnější spolupracovník. V pořadu Po stopách českého a slovenského folkloru připravil pro záhřebský rozhlas řadu hudebních relací a některé z nich prezentoval také na večírcích v krajanském spolku v Záhřebu. Od r. 1971 spolupracoval i s daruvarským rozhlasem a tato hudební spolupráce, jejímž výsledkem byly desítky hudebních relací, zůstala podnes v nejlepších vzpomín-kách krajanských posluchačů. Jeho zájem a znalosti o hudbě nezůstaly bez povšimnutí, a tak se stal uměleckým vedoucím dechového orchestru záhřebské školy A. Mihanoviće, jehož prostřednictvím se po tři roky účastnil mezinárodního hudebního festivalu Kmochův Kolín, odkud si přinesl silné a nezapomenutelné dojmy.
Okruh zájmů Blahouše Čuchnila směřoval také k psanému slovu a dějinám vlastního prostředí i širší společnosti. Různými články přispíval do našeho krajanského tisku a byl dopisovatelem pražské tis-kové agentury Orbis, časopisu Československý svět aj. Jeho Kapitoly z minulosti Lipovce v Jednotě (viz č. 14–52 r. 1990), které přichystal za spolupráce autora těchto řádků, skýtají zasvěcený pohled do minulosti, vzniku a vývoje spolkového a kulturně-osvětového života Lipovce, a mohly posloužit k napsání monografie Lipovce jako ryze české krajanské osady v předměstí Daruvaru.
Životní pouť našeho milého Blahouše skončila znenadání jednoho velmi horkého letního dne. V jeho životních kapitolách nebylo mnoho štěstí a radosti, neboť nešťastnou náhodou přišel o dědice – syna školáka. Mnoha našim lidem zůstane Blahouš Čuchnil v trvalé vzpomínce jako náš správný krajan. Byl hrdý na svůj krajanský původ, na své rodiště, na výsledky svého sběratelství různých pamětihodností. Nejeden z nás, jeho známých a přátel, nikdy nezapomene, že jsme měli přítele tak skvělého rázu, jakým byl Blahouš. Budiž čest jeho památce. Karel Bláha

MUZEUM JAKO PAMÁTKA NA BLAHOUŠE
Vzpomínám na Blahouše Čuchnila jako na našeho dopisovatele a kronikáře Lipovce, kterého by si jistě přáli mít i jinde. Všímal si drobností ve vsi a jinde, které zaznamenával, střádal a ukládal je jako poklad doma, kde měl svou sbírku nejen dokumentů, ale i starožitností, obrázků, nářadí a instrumen-tů… Doufám, že jednou budou součástí sbírky nějakého českého muzea v Chorvatsku – byla by to hezká památka na Blahouše.
Párkrát byl i mým kolegou, když jsem zastupovala Lenku Lalićovou v českém vysílání Radio Da-ruvar. Tenkrát jsme se ve studiu domlouvali, kdo bude co číst. Měl krásný, uklidňující hlas. Fascino-valy mě jeho znalosti o hudbě a Česku, které miloval, stejně jako já. Prostě měl rád vše, co mělo spojení s Českem. Tenkrát jsem se od něj dozvěděla, že pracoval i v záhřebském rádiu a že se znal s několika významnými osobnostmi z Česka.
Jeho příspěvky v Jednotě byly oblíbené. Velká škoda, že musel odejít tam, odkud není návratu. Sly-ším, že tam nahoře také někomu říká „Holka, napsal jsem už 253 článků. A příště dodám i další.“ O čem? To ví jen on sám.
Blahouši, tak tedy ať je ti lehká zem. Teď máš možnost navštívit nejen Česko, ale i Austrálii, kde skonal tvůj bratr a řadu dalších krajů, které si během pozemského života nestihl navštívit. Také se snad setkáš se svým synem Miroslavem, který tebe a Branku tak brzy tragicky opustil, a je teď s tebou tam někde v nebi. Alena Raisová

Read 27 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi