Křest sbírek básní členů Klubu literátů Svazu Čechů

  • Posted on:  středa, 27 červenec 2022 00:00

KOUZELNÝ PODVEČER, KDY OŽILY VERŠE
Přáli jste si náhodou do ruky vzít čerstvé Pomněnky, seznámit se s Královnou snů, vydat se S láskou do světa a nahlédnout do nitra Magického světa? Nyní to bezpochyby můžete, protože právě to jsou názvy básnických sbírek čtyř krajanských autorů, Jiřiny Brkićové, Libuše Stráníkové, Mirka Knížka a Aleny Raisové. Sbírky byly slavnostně pokřtěny v pátek 15. července 2022 ve dvorku Svazu Čechů.

Jedinečně poeticky upravený ambient učinil tento podvečer opravdovou pochoutkou pro milovníky poezie, ale i ostatní návštěvníci byli určitě okouzlení půvabem veršů. Zvlášť lákavý byl panel, ozdo-bený květinami, na kterém byly na šňůrkách zavěšené listy s vybranými verši čtyř autorů. Vítr jako by si z jedné cedulky přečetl verš Libuše Stráníkové – Jestli mě naučíš létat, větře – a dodal jim všem náznak života. Na úvod slavnosti všechny přítomné vítala předsedkyně Klubu literátů Svazu Čechů Táňa Novotná Golubićová. „Dnes budeme křtít první sbírky těchto autorů, kteří se už dlouhodobě věnují psaní poezie a jsou laureáty mnoha literárních soutěží jak v Chorvatsku, tak v Česku, a jistě si zaslouží, aby byli zařazeni na seznam významných menšinových básníků,“ uvedla na samém začát-ku. Jménem Klubu literátů Svazu Čechů poděkovala Jednotě, která sbírky připravila, a také Svazu, díky kterému se mohla tato oslava krásných veršů básníků a půvabné krásy českého jazyka uskuteč-nit.
O průběhu přípravy a realizace vydání těchto sbírek hovořila jejich redaktorka Jana Staňová. Ke kaž-dé sbírce zvlášť přečetla úryvek z recenze Jiřího Krejčího, učitele, vyslaného z České republiky, který se krajanskou literaturou zabýval, a popřála každé sbírce hodně čtenářů. „V první řadě musím podě-kovat za důvěru, že jsem mohla být redaktorkou těchto sbírek. Bylo mi ctí číst vaše básně, nahléd-nout do vašeho nitra a objevovat váš svět, prožívat vaše nálady, chápat názory a pohledy na svět,“ sdělila autorům redaktorka. Grafické úpravě všech čtyř sbírek se s velkou pozorností věnovala Jasmi-na Voborská.
Každá z autorek odpověděla na pár otázek, které připravila Táňa Novotná Golubićová. Od Jiřiny Brkićové jsme se dozvěděli, proč si jako název sbírky zvolila právě Pomněnky, proč tvoří právě v českém jazyce a jak dokáže propojit nadání k literární a výtvarné tvorbě. „Stejnou mírou se věnuji i psaní i malování, aby některý ze dvou uměleckých výrazů nežárlil,“ uvedla autorka J. Brkićová. Právě proto její sbírka kromě básní obsahuje také fotografie jejích maleb. Přečetla potom jednu ze svých básní, a sbírka byla pokřtěná květinami.
O autorce sbírky Magický svět Aleně Raisové jsme se dozvěděli, že básně začala tvořit už na základní škole. O své tvorbě uvedla, že nikdy neví, kdy dostane inspiraci, může se to stát třeba i při vaření. Když je ale inspirovaná, dovede vytvořit báseň o čemkoliv. Její poezie je propojená s přírodou, a je-jím životním mottem je – využít každý den naplno. Sbírku, ze které také přečetla jednu báseň, zdobí její autorské fotografie. Jako jediná si zvolila křest pivem.
Úplně jinačím stylem a způsobem psaní se slouží Libuše Stráníková, autorka sbírky Královna snů. „Mé básně jsou mé slzy a modlitby, mé srdce. Každou z nich dlouhou dobu tvořím, upravuju, brou-sím každý detail. Název sbírky Královna snů je sebeironie, protože jsem nenapravitelný snílek,“ uvedla Libuše Stráníková. Dodala také, že ještě jako školačka obdivovala výtvarné práce nynější kra-janské malířky Míry Borošové, proto ani moc nepřemýšlela o tom, koho si jako ilustrátora zvolit.
Poslední byla na řadě sbírka S láskou do světa loni zesnulého krajanského básníka Mirka Knížka. Všichni přítomní se shodli, že je velká škoda, že se autor nedočkal pokřtění své sbírky. Já si ale mys-lím, že autor na slavnosti byl. Kostelní zvony se rozezněly právě, když byla sbírka křtěná květinami. Náhoda? Láhev šampaňského vína vybuchla a otevřela se sama od sebe. Náhoda? Má básnická duše věří, že tímto způsobem autor vzkázal, jak moc se mu tato slavnost líbila.
Slavnostní křest s několika hudebními body a hudebním podkladem při recitování zpestřila hrou na kytaru Franka Borošová. Schválně jsem až na konec článku nechal tři osoby, které vdechly život básním všech čtyř autorů. Interpreti Pavlína a Vanilla Čiberovy a Karlo Krejča básně nepředčítali, ale doslova prožívali. Text a foto A. Janota

FOTO na facebooku

Read 42 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi