Z dopisů a projevů hostů

  • Posted on:  středa, 27 červenec 2022 00:00

ZA SVAZEM – STO LET, PŘED SVAZEM – MOŽNOSTÍ CELÝ SVĚT
Kdo ví, co o nás budou psát za sto let – těmito slovy ze známé písně zahájila moderátorka Kristina Kvapilová slavnostní uvítání hostů na oslavě stého výročí založení Svazu Čechů v Republice Chorvatsku. Odpověď nevíme, ale prozatím ať zůstane zapsáno, že si oslavu prvních sto let působení Svazu v sobotu 9. července 2022 nenechala ujít spousta známých osobností a přátelských tváří. A pro stoletého oslavence připravily krásná slova a jedinečné dary.

Po oslavě zaslal dopis J. E. velvyslanec České republiky Milan Hovorka:
Vážená paní předsedkyně, milí členové Svazu Čechů v Chorvatské republice, drazí krajané, dovolte mi se na vás obrátit v souvislosti s velmi úspěšným ukončením oslav 100. výročí založení Svazu.
Chci využít tohoto významného momentu, abych zopakoval projevy vděčnosti za to, jak Svaz a jeho členové rozvíjejí odkaz, tradice a jazyk svých předků, udržují pevné pouto vztahů s Českou republikou, obohacují česko-chorvatské vztahy a přispívají k rozvoji jejich vlasti.
Je mi potěšením poděkovat rovněž za skvělou spolupráci při přípravě oslav jubilea a nádherné prožitky spojené s vystoupením Moravské filharmonie Olomouc, tanečníků, zpěváků a recitátorů českých besed a s dalšími doprovodnými akcemi, včetně uvedení knihy s názvem „Náš svaz“.
Pevně věřím, že mnou řízené velvyslanectví v Záhřebu přispělo k úspěchu oslav jubilea celkovou angažovaností, účastí jeho pracovníků, společným postupem při zprostředkování nezapomenutelných okamžiků spojených s koncerty Moravské filharmonie Olomouc v Záhřebu a Daruvaru a také vytvořením dodatečných synergií plynoucích z provázaností oslav s aktivitami na počest zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Využívám také příležitosti, abych i touto cestou vysoce ocenil podporu, které se Svazu a jeho členům dostává ze strany chorvatské vlády, jakož i orgánů krajů, měst a obcí. Patronát předsedy chorvatské vlády Andreje Plenkoviće nad oslavami a jeho osobní účast na koncertu filharmonie v Záhřebu, jakož i účast zvláštního pověřence předsedy vlády a ministra práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky Marina Piletiće, předsedy Rady pro národnostní menšiny Aleksandra Tolnauera, župana Bjelovarsko-bilogorské župy Marka Marušiće, starosty města Daruvar Damira Lnenička a řady významných hostů na gala večeru v Daruvaru tuto podporu dále zvýrazňují.
Činnost Svazu a krajanské komunity v Chorvatsku všestranně podporuje a jeho aktivity vysoce oceňuje také vláda České republiky a další státní a nestátní instituce. Potvrzují to slova předsedy vlády České republiky Petra Fialy tlumočená v průběhu nedávného jednání s chorvatským protějškem, premiérem Andrejem Plenkovićem, záštita ministra zahraničních věcí Jana Lipavského nad koncerty a přítomnost předsedy Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí Tomáše Czernina, hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a dalších vzácných hostů na připomínkových akcích konaných v uplynulých dnech. Velmi za tuto podporu a péči děkuji.
Nemohu s vděčností nezmínit, že při našich společných úsilích při přípravě oslav jsme se mohli spolehnout na angažovanost řady partnerů. Poděkování za spolupráci a projevenou štědrost patří městu Daruvar, kanceláři poslance Vladimíra Bílka a společnostem Đuro Đaković Grupa, Travel Family, J&T Banka, AŽD Praha, CD Cargo Adria, Karl Dietz Kijevo a Škoda Auto, jakož i týmu koncertní dvorany Lisinski.
V závěru si dovoluji požádat Vás, vážená paní předsedkyně, milé členy a drahé krajany, abyste i v dalším období navazovali na to nejlepší z historie a tradice Svazu a udělali vše pro zachování identity české národnostní menšiny. Je to důležité nejen z pohledu česko-chorvatských vztahů, avšak také celé Evropy, o jejíž budoucnosti a roli ve světě nyní aktivně diskutujeme.
Je samozřejmostí, že při naplňování svého vznešeného poslání se Svaz a jeho členové mohou spolehnout na mne osobně i celý tým Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, jemuž také velmi děkuji za vykonanou práci ve prospěch dobré věci.
S přáním mnoho štěstí, pevného zdraví a úspěchů ve svazovém i osobním životě
Milan Hovorka

Dojmy hostů na oslavě:
TOMÁŠ CZERNIN, předseda Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí – Je pro mne čest, že s vámi můžu slavit sto let Svazu. My v České republice a zvlášť v Senátu dobře víme, co pro naši vlast krajané v zahraničí znamenají. Krajané jsou vlastně ambasadory České republiky, a vy v Chorvatsku jste v tom nejlepší, jste nejlépe organizovaní, a my si toho ohromně vážíme. Dobře vážíte svou historii a umíte ji předávat dál. Svazu přeju hodně štěstí a zdraví do dalších sta let.

VLADIMÍR BÍLEK, poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu – Zakladatelé Svazu měli vizi – zachovat český jazyk, kulturu a tradici, a pilní Češi už přes sto let za tou vizí jdou. K tomuto účelu byly založeny školy, školky a besedy. Všichni jsme nějakým způsobem svazáci. Gratuluji Svazu Čechů k významnému výročí a jako poděkování za veškerou spolupráci vám předávám uznání. Je to poprvé, že Úřad poslance udílí uznání.

SLAVOMÍR GOGA, zástupce velvyslance České republiky v Chorvatsku – Jménem velvyslance, svým jménem a jménem všech zaměstnanců velvyslanectví vám gratuluji k výročí. Chtěl bych velice poděkovat všem vašim krajanským předkům, kteří zachovali všechno, co dnes v Daruvaru vidíme. Všem bývalým předsedům, místopředsedům a tajemníkům, jak Svazu Čechů, tak i jednotlivých besed, učitelům a učitelkám, poslancům, novým mladým generacím a všem jiným zasloužilým. Bez všech vás by tu dnes krajané nebyli. Do dalších sto let přeju vše nejlepší a hodně nadšených generací, které budou v práci pokračovat.

JIŘÍ KASALA, představitel Jihomoravského kraje – Je mi ctí, že vás mohu pozdravit jménem Jihomoravského kraje na oslavě tohoto mimořádného jubilea. Sto let je mimořádný milník ne jenom v životě lidském, ale i v životě dvou národů. Nejste nejpočetnější menšinou v Chorvatsku, ale jste rozhodně nejorganizovanější krajanskou komunitou ve světě. Potvrzuje to dobrá spolupráce s Jihomoravským krajem ve sféře školství a pestré kulturní výměny. Je toho prostě hodně, co nás spojuje. Mimořádnou zásluhu o pravidelné, korektní, přátelské a neuvěřitelně rozmanité vztahy našich regionů má právě Svaz Čechů.

DAMIR LNENIČEK, starosta města Daruvaru – Jménem města Daruvaru vám gratuluji k prvním sto letům působení Svazu Čechů. Gratuluji vám k úsilí, které věnujete udržení českého jazyka, kultury, tradice a české identity. S hrdostí vždy zdůrazňujeme, že město Daruvar je sídlem Svazu Čechů a střediskem české menšiny v Chorvatsku. Děkuji vám, milí Češi, že děláte Daruvar Daruvarem.

ALEKSANDAR TOLNAUER, předseda Rady pro národnostní menšiny RCH – Jsem hrdý, a to bez jakékoliv demagogie, když se dnes dívám na vás věrné, loajální a nepodplatitelné Čechy, kteří jste udrželi českou tradici a český jazyk v nepříznivých podmínkách na Balkáně. Je to zvlášť cenné. Jestli známe dějiny, vidíme, jaký je to úspěch. Jménem Rady pro národnostní menšiny RCH a Úřadu pro lidská práva vám ze srdce děkuji za všechno úsilí, které věnujete práci na zlepšení podmínek pro národnostní menšiny v Chorvatsku.

TÁŇA NOVOTNÁ GOLUBIĆOVÁ, zástupkyně župana BBŽ – Je mi velkou ctí, že jménem županství a župana můžu blahopřát Svazu Čechů k významnému a krásnému výročí. Pro budoucnost je důležité učit se ze svých chyb, ale i oslavovat všechny úspěchy. Svaz Čechů udržuje hodnoty svých zakladatelů, ale také drží krok se současností. Do budoucna přeji Svazu, aby i dále vytrval na zlepšování podmínek pro každého příslušníka české menšiny a osob s českými kořeny v Chorvatsku.

JAROMÍR ŠLÁPOTA, předseda Československého ústavu zahraničního – Máme radost z toho, že my jako amatéři podporujeme krajanské spolky a jejich aktivity v zahraničí. Naše spolupráce se Svazem trvá už třicet let a dnes jste vy a spolek ve Vídni dáváni za vzor krajanské aktivity ve světě. U vás je opravdu obdivuhodné, že jste dovedli svou mládež přivést na tu úroveň, a zásluhy o to má z velké části právě Svaz Čechů.

JIŘÍ BAHNÍK, místopředseda Svazu a předseda České besedy Záhřeb – Jménem České besedy Záhřeb, nejstarší besedy a nejstarší sestry v této rodině, blahopřeji Svazu k obdivuhodnému výročí a přeji hodně úspěchu do budoucna. Myslím si, že vitalitu Svazu po tak dlouhé období udržuje právě to, že jsme jedna velká rodina. Každá naše beseda, malá nebo velká, pracuje pilně na udržování českého jazyka a kultury, a pravě na takových oslavách, jako je ta dnešní, je nejlépe vidět naše svornost a výsledky spolupráce.

Zaznamenal A. Janota, foto Jednota

Read 60 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi