Valná hromada v Hercegovci

SLOVA CHVÁLY PRO OŽIVENÝ A OMLAZENÝ SPOLEK
V Masarykově domě v Hercegovci proběhla 6. dubna valná hromada, na které byla představena činnost spolku v uplynulém roce a zvoleno nové vedení Besedy. Shromáždění se zúčastnilo 49 ze 179 členů, a navštívili ho poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková a vedení obce v čele se starostou Borou Bašljanem. Členy a hosty vítaly písně hercegovecké besední dechové hudby.

Zprávu o činnosti zahájila místopředsedkyně Besedy Mája Angjalová citací z projevu k otevření Masarykova domu před 85 lety. Dnešní Beseda má úhrnem pět skupin – dvě hudební skupiny a tři skupiny tanečníků. Dechová hudba loni vystoupila devětkrát, malá hudební skupina šestkrát. Pořídily se čtyři nové nástroje. Děti působí ve dvou tanečních skupinách. Mladší Pampelišky měly loni šest vystoupení, starší Světlušky deset. Loni tanečníci spolupracovali s choreografem z Čech. V září bylo pro mladé připraveno společné pobavení. V listopadu, taktéž loni, byla založena skupina dospělých tanečníků. Pro jejích šest párů by spolek rád pořídil kroje. V minulém roce proběhla v Masarykově domě úprava bývalé kuchyně na místnost pro taneční zkoušky a byla vyměněna část okapů. Částečně na to přispěli obec Hercegovec a poslanec Bílek. Jim i členům spolku, kteří se zapojují do práce, a sponzorům, kteří činnost podporují, místopředsedkyně srdečně poděkovala.
Podle zprávy pokladní Anny Topčićové hospodařila Beseda v minulém roce s necelými 82 tisíci kun příjmů a měla necelé 62 tisíce výdejů. Přebytek v hodnotě 19,5 tisíce se částečně využil ke koupi nových nástrojů. Správnost údajů za dozorčí výbor dosvědčila Slavica Svobodová. Do diskuse o zprávách se přihlásil donedávný kapelník Jenda Sitta, který se po 66 letech práce v hudbě ze zdravotních důvodů loučil. Vyjádřil nadšení z toho, že v orchestru působí samí jeho žáci a nabídl jim odbornou pomoc. Za všechno, co pro Besedu udělal, mu poděkoval předsedající shromáždění Jaroslav Vojta. Všechny zprávy byly jednohlasně schváleny. Na další dva roky byli zvoleni noví členové správního a dozorčího výboru, kteří ze svých řad na konstituční schůzi zvolí nového předsedu a delegáty na valnou hromadu Svazu Čechů a schválí plán práce a finanční plán.
Starosta Hercegovce Boro Bašljan vyzdvihl specifikum obce, v které Češi a Chorvaté výborně spolupracují. Beseda je mezi nejstaršími z osmnácti místních spolků, které obohacují život obyvatel. Pochválil působení dětských tanečních skupin a besední dechovou hudbu, která má v osadě dobré jméno a konstatoval, že Beseda je spolehlivým pomocníkem v obecních akcích. Předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková poděkovala předchozí generaci vedoucích v Besedě a popřála mladým, kteří se ujali kormidla, aby se jim dařilo. Poblahopřála k návratu výuky češtiny do hercegovecké školy. Sněmovní poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek připomněl dřívější zábavy a akce v Domě a hercegovecké dožínky. O výuce češtiny řekl, že je to základ pro budoucnost spolku. Vyřídil pozdravy od náměstkyně župana T. Novotné Golubićové a předsedy Rady pro menšiny A. Tolnauera. „Beseda dokázala, že může a chce pracovat,“ řekl a přislíbil pomoc v rámci svých možností.
Valnou hromadu uzavřela přání Besedě, aby s mladým vedením a starou gardou zkušených pracovníků v příštím období měla samé úspěchy.
Ž. Podsedník/žp

hercegovecVH-1NOVÝ SPRÁVNÍ VÝBOR
Do správního výboru byli zvoleni:
Mája Angjalová, Spomenka Janderová, Matija Šelíř, Zdenko Šelíř, Zoran Kralj, Zoran Synek, Zlatko Šlégl, Josef Šlégl, Alen Kazda, Jaroslav Vojta, Dean Zarić, Dejan Kovač, Zdeslav Vacek, Zdenka Ulovcová, Goran Veselinović, Irena Horáková a Slavica Svobodová. Dozorčí výbor: Jasmina Havránková, Ljubo Klarić a Silvio Vacek.

Read 1298 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi