Národnostní příslušnost a mateřský jazyk

  • Posted on:  středa, 12 srpen 2015 00:00

Poslední sčítání lidu, které v Chorvatsku proběhlo v roce 2011, prozrazuje, že (jen) 6292 chorvatští Češi z  9641, kolik se jich hlásí k české národnosti, považují češtinu za svůj mateřský jazyk. Čeština je tak mateřským jazykem pro 65 procent krajanů.

Jak lze z přiložených tabulek vidět, jde o pokračovaní trendu, s kterým se setkáváme odkdy se sledují údaje o mateřském jazyce a národnostní příslušnosti. Pro útěchu, všechny národnostní menšiny jsou na tom stejně, a odpověď na otázku, proč je tomu tak, nalezneme ve famózní asimilaci, tedy procesu „splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem“ (Wikipedie). A proto je občanů Chorvatska, kteří za mateřský jazyk považují chorvatštinu, značně více, než osob hlásících se k chorvatské národnosti – 95,60 naproti 90,42 procenta obyvatelstva.  Stupeň asimilace ovlivňují mnohé faktory: etnické nebo národnostní původ, náboženské vyznání, ekonomické postavení, vzdělanost a v neposlední řadě i smíšená manželství.
Asimilace je proces, který nelze zastavit, ale lze ji zpomalit, a právě tabulky ukazují, že se to děje české menšině, která díky velkému úsilí Svazu Čechů, menšinových rad, škol, Besed a Jednoty zaznamenala pokles menší nežli většina ostatních národnostních skupin. Můžeme jen doufat, že se nám to podaří také při příštích sčítáních lidu.                           
                                                              

mp 

Read 535 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi