Čtyřnásobné jubileum v Lipovci

  • Posted on:  středa, 07 říjen 2015 00:00

SLAVILY BESEDA, ŠKOLA, DIVADLO A VESNICE

Slavnostní a dojemná, zároveň však i půvabná a veselá byla oslava, která se v Lipovci konala v sobotu 26. září, kdy si celá malá ves připomněla čtyřnásobné jubileum – 160. výročí založení osady, 125 let od chvíle, kdy bylo ve zdejším hostinci sehráno první české divadlo na krajanském venkově, 80 let činnosti České besedy a 60 let zdejší české obvodní školy.

„Jsme hrdí na všechny, kteří svůj volný čas věnují spolku a kontinuita naší práce je zárukou její kvality. Musíme však při tom být ochotni se i dále učit,“ řekla v úvodu slavnostního zasedání předsedkyně Besedy Drahuška De Bonová. Obsáhlý referát o dosavadní činnosti přednesla jednatelka Alenka Veltruská: „Za ta léta se v Besedě vystřídalo více generací, práci ovlivňovaly války, společenské zařízení, jedno ale zůstalo stejné – potřeba obohatit kvalitu života.“ Činnost české málotřídní školy přiblížily nynější učitelky Jitka Janotova Doležalová a Lana Šimalová, v sále je poslouchali i tři z dvanácti učitelů, kolik se jich zde během let vystřídalo.
Velice příjemná mezihra mezi minulostí a současností byla výzva k prohlédnutí hned tří výstav, které doslova zaplnily celý Český dům - přízemí i patro. S velkým zájmem se prohlížely staré fotografie z besedních či školních akcí a hledaly se známé či vlastní tváře. Obyčejně pak byla slyšet věta: „To jsme ale byli mladí.“ Obdivovaly se práce krajanských výtvarníků, výšivky či další výsledky práce dovedných rukou pilných lipoveckých krajanů.
Třetí část slavnostního večera patřil kulturnímu programu. Prolínaly se básně o Lipovci a verše místních autorů s pestrou ukázkou, co vše místní žáci a nejmladší členové Besedy umějí: recitovat a hrát divadlo, zaplnit jeviště při tanci… Byli roztomilí ve svém známém „vařečkovém tanci“. Připomněl se i svatý Václav a posvícenský týden, který právě začal. Zpestření přinesli hosté, besední sbor z Daruvaru, školní taneční skupina z Končenic, tvůrčí skupina z Horního Daruvaru a veselá hasičská muzika z Loboru. Závěr patřil domácím. Nejdřív zazpívala Lipovecká děvčata čili besední sbor, po nich zahrála dechová hudba sama a pak jako doprovod svým zpěvačkám.
Byl to úvod k závěru čili k večeři, po které někteří vychutnávali bohatý výběr svátečních cukrovinek z kuchyní členek Besedy, druzí si protahovali nohy při tanci a třetí si jen spokojeně vyměňovali dojmy ze zdařilé oslavy. V. Daňková/vd

Uznání a čestné členství
Nejvyšší uznání obdržela Česká beseda Lipovec už během června, kdy se stala laureátkou Plakety Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorského županství a také kolektivního uznaní města Daruvaru. Teď se k nim přidalo i Uznání Svazu Čechů v Republice Chorvatsku.
Na oslavě bylo přečteno také rozhodnutí správního výboru Besedy o udělení čestného členství za dosavadní dlouholetou činnost. Novými zasloužilými členy se stali Lída Adlafová, Jirka Bukač, Alois Coufal, Bohumil Coufal, Miluška Hanzlová, Slávek Hanzl, Blaženka Kalenská, Eda Kalenský, Helena Marićová, Světluška Rajfková, Drahouš Res, Mařenka Resová, Václav Skalník, Miroslav Stožický, Zdenka Šutová, Slávek Turek, Oldřich Veltruský a in memoriam Jasna Horáková.
Slavnostní zasedání využila Česká beseda Lipovec k udělení několika poděkování představitelům politické scény a místní správy za dobrou spolupráci a podporu v činnosti. Mezi odměněnými byl i osvětlovač Josef Valenta.

Hosté blahopřáli
Oslavu v Lipovci svou přítomností poctila celá řada hostů. Byli mezi nimi sněmoví poslanci Vladimír Bílek a Vedran Babić – oba mezi krajany strávili jen část večera, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, starosta Daruvaru Dalibor Rohlík a místostarostka Ivana Djedovićová, bývalá předsedkyně Svazu Leonora Janotová a tajemnice Jarmila Kulhavá, ředitelky české mateřské školy a Jednoty Zdena Kutilová a Lidija Dujmenovićová, předseda Koordinace českých menšinových rad Damir Malina, bývalí učitelé na zdejší škole Alenka Horáková, Líba Ivanovićová a L. Janotová, krajanští výtvarníci a hosté z Loboru.
Většina hostů využila příležitost a blahopřáli Lipoveckým k jejich jubileím, přidali se k nim i předseda daruvarské Besedy Tomislav Doležal a místního hasičského sboru Darko Král.

FOTOGRAFIE

Výtvarné sympozium
Velkou novinou letošních oslav bylo výtvarné sympozium, které se konalo o týden dříve, v sobotu 19. září. V prostorách Domu malovalo a tvořilo šest krajanských umělců za velkého zájmu školních dětí i vesničanů, kteří se celý den chodili na umělce dívat. Dokonce vyšlo najevo, že jsou v Lipovci i další lidé, kteří ve volných chvílích rádi malují. Všichni vespolek ale snad nejvíce obdivovali práci Vlády Svatoše, který doma měsíc svařoval kousky železa a vykouzlil úchvatnou sochu svatého Václava na koni. Lipovecký patron strávil pak oslavu na čestném místě na jevišti, odkud bdělým okem sledoval program čtyřnásobného jubilea.

Kdy vlastně vznikl Luisendorf
Zajímavý příspěvek k oslavě dostal Lipovec od Václava Herouta. Tento krajanský historik v rámci přípravy monografie osady vypátral, že na místě dnešního Lipovce žili osadníci už v roce 1855, tedy o pět let dříve, než se doposud uvádělo. Těžký život nájemného sedláka Luisendorfu často vedl k dalšímu stěhování. Jediné příjmení, které se ve vesnici zachovalo od těch dob dodnes je – Veltruský.

Read 817 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi