Setkání hudebních skupin v Horním Daruvaru

  • Posted on:  středa, 02 prosinec 2015 00:00

Deštivý sobotní večer 21. listopadu proběhl v Horním Daruvaru ve znamení převážně lidové muziky – konalo se zde totiž setkání besedních malých hudebních skupin. Zúčastnilo se jí sto dvacet hudebníků a zpěváků třinácti kapel. Organizátory byla Česká beseda Horní Daruvar ve spolupráci s kulturní radou Svazu Čechů a pod záštitou Rady pro národnostní menšiny Chorvatska. Místní kulturní dům byl zcela zaplněn hosty. Mezi nimi byla i předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, která vedoucím hudeb na konci přehlídky předala uznání, tajemnice Jarmila Kulhavá, bjelovarsko-bilogorská místožupanska Táňa Novotná Golubićová, představitelé menšinových rad a Besed ve společnosti věrných, většinou domácích diváků.

„Malé doprovodné kapely mají velkou úlohu, obohacují spolkovou činnost a vytvářejí dobrou náladu. S hudbou je každá práce snadnější, s ní zapomeneme na problémy,“ pronesla při zahájení jednatelka Alenka Horáková, která zdůraznila, že cílem takovýchto přehlídek je porovnat výkony s ostatními, vyměnit si zkušenosti, navázat spolupráci a pobavit se. Tamara Horáková, která ji vystřídala, pak jednotlivé účinkující krátce představila.
Bylo hezké na jevišti vidět všechny generace od žáků základních škol až po nejzkušenější v důchodovém věku. Někteří přijeli z měst a vesnic, kde se česky už málo mluví, proto má existence takovýchto skupin, které přispívají k zachování českého jazyka, tak velký význam. Je vidět, že hudba je určena pro každý věk bez rozdílu, zdali je interpretem žena nebo muž. Hudba je totiž pojítkem, které nezná překážky.  
Přehlídku zahájila domácí hornodaruvarská besední skupina s devatenáctiletou hudební zkušeností a osvědčenými starými českými písněmi, které na začátku večera navodily příjemnou náladu. Zvlášť se líbila píseň o Daruvaru na nápěv původní Kmochovy Kolíne, Kolíne, která zazněla i později v podání kaptolských, ale o Kaptole. Garešničtí vynikali mladými hudebníky a zpěvačkami, žáky hudební školy. Mezi nejmladšími skupinami večera se představila hercegovecká kapela, která má za sebou teprve tři roky existence. Mezi nejpočetnějšími byly končenická s množstvím mladých a mezuračská kapela. Divákům se, soudě podle potlesku, nejvíc líbila záhřebská sólistka s doprovodem. Virovitičtí zaujali skladbami Františka Kmocha a Václava Bláhy a slavonskobrodští starými lidovkami a tradičním vozembouchem. Ženy hudebnice byly ve skupinách zastoupeny minimálně (H. Daruvar, Záhřeb, Slavonský Brod a Mezurač), ale zato mezi zpěvačkami převládaly. Během večera vystoupili i „bardi“ dolanské a bjelovarské skupiny. Kaptolská Bohemia byla jednou z mála skupin, která se může pochlubit dvěma vydanými deskami. Také mezuračská skupina s pěveckým párem měla co ukázat, stejně jako nejmenší a jedna z nejmladších kapel přehlídky, brestovská, která udělala tečku za více než dvouhodinovým hudebním maratónem.
Vystoupení hudebníků byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Bylo pěkné poslouchat, jak se při známých písničkách rozezněl celý sál. Setkání malých hudeb, které pokračovalo ve střídání všech skupin do ranních hodin, se těší velké oblibě a i letos potvrdilo, že je důležité, aby se v jeho pořádání pokračovalo.             
         

A. Raisová/ar

Read 727 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi